Geto-dacii si contactele cu lumea mediteraneana

Report
GETO-DACII ŞI
CONTACTELE CU LUMEA
MEDITERANEANĂ
“Geţii sunt cei care se
întind spre Pontos şi spre
răsărit, iar dacii, cei care
locuiesc în partea opusă,
spre Germania şi spre
izvoarele Istrosului. Socot
că ei se numeau din
vechime davi (…) Dacii au
aceeaşi limbă ca geţii.
(STRABON – GEOGRAFIA)
Romanii îi numeau
DACI,grecii le spuneau
GEŢI.
Erau un singur popor şi
vorbeau o limbă indoeuropeană.
Erau organizaţi în:
- triburi
- uniuni de triburi
Triburile purtau denumiri diferite:
appuli, buri, piephigi, carpi, costoboci
Geto-dacii locuiau în aşezări întărite numite dave:
- Ziridava, Tamasidava, Piroboridava, Tamasidava.
Existau şi aşezări a căror denumire nu conţinea sufixul
dava :
- Drobeta, Sarmizegetusa, Potaissa, Dierna, Carsium
ORGANIZARE SOCIALĂ
1.Aristocraţia militară şi sacerdotală
numită:TARABOSTES sau
PILEATI(cum le spuneau romanii,
datorită faptului că purtau căciuli).
TARABOSTES
2.Ţăranii de rând-numiţi COMATI
sau CAPILLATI(datorită faptului
că purtau părul lung).
3.Sclavii-foarte puţin numeroşi,
proveneau din rândurile prizonierilor
de război.
COMATI
CONTACTE CU LUMEA
MEDITERANEANĂ
Contacte cu grecii Datorită coloniilor de la malul
Mării Negre:
• Contactele dintre geţi şi grecii din coloniile:
- Histria(sec.VII î.Hr.).
- Tomis(Constanţa-sec. VI î. Hr.)
- Callatis(Mangalia-sec.VI î.Hr.)
au fost mai ales de natură economică
• Dacii au luat de la greci:
-roata olarului şi metalurgia fierului(sec.V î.Hr.)
Moneda şi modelele de organizare politicostatală
• În secolul I î.Hr. coloniile au fost cucerite de
romani.
CONTACTE CU LUMEA
MEDITERANEANĂ
Influenţe scitice s-au regăsit mai
ales în prelucrarea metalelor preţioase.
o Sunt puse în evidenţă prin
descoperirile arheologice de la
Agighiol (Tulcea),
Coţofeneşti (Prahova),
Bârseşti (Vrancea).
Influenţele celtice s-au manifestat
în tehnica metalurgiei, în olărit (roata olarului).
Cronologie
514 î.Hr.-expediţia regelui persan Darius
în Dobrogea(prima atestare documentară a
geto-dacilor).

335 î.Hr.-expediţia de o zi a lui Alexandru
cel Mare în Dobrogea-atestate: agricultura
şi pescuitul.

300-292 î.Hr.-războaiele dintre regele
get Dromichaites şi regele macedonean
Lysimachos, încheiat în 292 î.Hr.printr-o
alianţă.

200
î.Hr.-atestat Rhemaxos-protector al
coloniilor greceşti din Dobrogea
Material realizat de
prof. Ciobanu Ana-Maria

similar documents