Az átláthatóság és az elszámoltathatóság intézményi garanciái

Report
Ligeti Miklós
A Transparency International Magyarország
jogi igazgatója
-
Alaptörvény: Magyarország független, demokratikus jogállam, az állam működése a
hatalommegosztás elvé alapul
-
A hatalommegosztás elvét a fékek és ellensúlyok rendszere valósítja meg a gyakorlatban → a
közhatalmi szereplők kölcsönösen kontrollálják egymást
-
2010: a Fidesz-kormány alkotmányozó erejű többségre tesz szert, ezt felhasználva gyengíti a
hatalmát korlátozni hivatott intézményeket → 1) iránta elkötelezett személyeket juttat közjogi
kulcspozíciókba, 2) a vonatkozó törvényeket átírva szűkíti az intézmények ellenőrzési lehetőségeit
-
A fékek és ellensúlyok intézményrendszere alig korlátozza a hivatalban lévő kormány hatalmát
-
Más összetételű kormányt a politikailag elkötelezett közjogi szereplők béklyók közé szoríthatnak
-
A kormány pillanatnyi érdekeit érvényesítő közhatalmi döntések nem a közjót szolgálják →
„KÖZROSSZ”
-
Alaptörvény: mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez & a közpénzeket
az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni
-
Alkotmánybíróság: az állami szervek és a végrehajtó hatalom nyilvánossága a jogállami
államberendezkedés garanciája, az állam működésének átláthatatlansága fokozott veszélyt
jelent az alkotmányos szabadságjogokra
-
A Fidesz-kormány gyengítette a közhatalom elszámoltatását és a közpénzek nyomon
követését szolgáló jogi megoldásokat
- 2012: adatvédelmi biztos intézményének felszámolása
- 2013: közérdekű
elbizonytalanítása
-
adatok
hozzáférhetőségének
szűkítése,
bírói
kontroll
Magyarországon a polgárok ma nehezebben férnek hozzá az általuk fizetett adóból
fenntartott közhatalom működésére és az adójuk elköltésére vonatkozó adatokhoz
-
A politikai pártok választási kampányainak a finanszírozása Magyarországon a rendszerváltozás
óta megoldatlan, ez az egyik legnagyobb korrupciós kockázat
-
A pártok gazdálkodása nem eléggé átlátható, beszámolóik alapján nem ítélhető meg a pénzügyi
helyzetük
-
2010: 386 millió helyett 1,2-1,5 milliárdos kampányköltés (Fidesz, MSZP)
-
2014: 
-
-
-
költségvetésből fizetett kampánytámogatás
-
egyéni jelöltek esetében készpénzhasználat tilalma
-
elektronikus médiareklámok ingyenessége
2014: 
-
kampánypénzek elcsalásának a lehetősége
-
kampányok kiszervezésének a lehetősége
-
pártlisták esetében készpénzhasználat ellenőrizetlensége
Az új törvény szinte több kiskaput nyit ki, mint amennyit bezár
-
A kormányok vagy nem alkotnak átfogó korrupció elleni stratégiát, vagy azt nem hajtják végre
-
A kormányok vonakodása miatt a TI és más civil szervezetek 2008-ban és 2013-ban is kiléptek
a korrupció elleni kormányzati munkacsoportból
-
A pártok korrupció elleni elkötelezettsége kormányra kerülve az ellenzék elleni kampányokra
korlátozódik → elszámoltatás
-
Elszámoltatás = politikai élet kriminalizálása & kriminálpolitika hiszterizálása
- nem hoz érzékelhető változást a korrupció megítélésében
- jogállami szempontból gyenge lábakon áll
-
2012-es korrupció elleni kormányprogram próbakövei: a közérdekű bejelentők védelme
elégtelen, a lobbiszabályozás még a látszatra sem ad
-
Magyarországon a korrupció még mindig alacsony kockázattal jár az elkövetőnek, mert kicsi a
lebukás és még kisebb a megbüntetés veszélye
-
Magyarország évente 1300 milliárd forint közpénzt oszt szét közbeszerzéseken →
GDP 4,7%-a, (az állam ennyit költ az egészségügyre!)
-
A szabályozás nem segíti a tisztánlátást
- „háromajánlattevős” látszatversenyeknek
- indokolatlanul titkosított közbeszerzések
- megengedő összeférhetetlenségi szabályok
-
A rendszerszerű korrupció a közbeszerzéseket 20-25 százalékkal drágíthatja
-
A közbeszerzések rendszere mára egyes kivételezett üzleti csoportok kormány általi
jutalmazásának az eszközévé vált
Annak érdekében, hogy a korrupció kockázatát ne csak a társadalom, hanem a korruptak viseljék:
-
A mindenkori végrehajtó hatalmat az aktuális kormány politikai összetételére tekintet nélkül
ésszerűen korlátozni képes közjogi megoldásokat kell kialakítani
-
Őszinte és szigorú kampányfinanszírozási szabályokat kell alkotni, amelyeket a pártok nem
akarnak és nem is tudnak kijátszani
-
Az információszabadság jogi és intézményi garanciáit helyre kell állítani, a közhatalmi szerveknek
önként nyilvánosságra kell hozniuk a közérdekű adatokat
-
A közpénzből történő jutalmazást kizáró, valódi versenyt teremtő, olcsó és jó minőségű
szolgáltatást eredményező közbeszerzési szabályozást kell bevezetni
-
A korrupcióról információval rendelkező polgárokat együttműködésre bátorító és őket megvédő
szabályozást kell bevezetni
-
A közhatalmi döntéshozóknak őszintén és teljes körűen számot kell adniuk a gazdagodásuk
mértékéről és forrásáról

similar documents