Fișierul index

Report
STRUCTURI DE INDECȘI
INTRODUCERE

Mecanismele de indexare sunt utilizate pentru a
mari viteza accesului la datele dorite.


Exemplu: O structură de index pentru un fișier al
bazei de date funcționează într-o manieră
asemenătoare indexului unui cărți.
Există două tipuri de indecși:
Indecși ordonați-valorile sunt ordonate.
 Indecși dispersați-valorile sunt distribuite uniform în
cadrul unui grup pe baza unei funcții de dispersie.

CONCEPTE DE BAZĂ
Cheie de căutare - un atribut (sau un set de
atribute) folosit pentru a căuta înregistrările
într-un fișier.
 Cheia de căutare este diferită de cheia primară
sau cheia candidat sau supercheia
 Fișierul de index este de dimensiune mult mai
mică decât fișierul original.
 Fișierul index conține înregistrări de forma:

cheie de căutare
pointer
METRICI DE EVALUARE A INDECȘILOR





Tipurile de acces: tipurile de acces care sunt suportate
eficient.
Timpul de acces: timpul necesar căutării unor date.
Timpul de inserare: timpul necesar inserării unei noi
date; aceasta include timpul necesar inserării corecte
a noii date împreună cu timpul necesar modificării
structurii de index.
Timpul de ștergere: timpul necesar ștergerii unei
date; aceasta include timpul necesar ștergerii datei
respective împreună cu timpul necesar modificării
structurii de index.
Spațiul ocupat de index
INDECȘI ORDONAȚI



Fiecare structură de index este asociată cu o cheie de
căutare. Înregistrările dintr-un fișier indexat ordonat
sunt ordonate după cheia de căutare.
Un fișier poate avea mai mulți indecși asociați cu mai
multe chei de căutare.
Index grupat (clustering index) este indexul a cărui
cheie de căutare definește chiar ordinea în fișierul de
date.
Indecșii grupați sunt numiți și indecși primari;
 Cheia indexului primar este de obicei, dar nu necesar,
cheia primară a fișierului.


Indecși secundari - Indecșii a căror cheie de căutare
este diferită de cheia după care este ordonat fișierul.
INDECȘI DENȘI ȘI RARI

Indecși denși:
există o înregistrare în fișierul de index pentru
fiecare cheie de căutare din fișier;
 restul înregistrărilor cu aceeași valoare a cheii sunt
stocate secvențial după prima înregistrare.

INDECȘI DENȘI ȘI RARI
Indecși rari: o înregistrare din fișierul de index
apare numai pentru anumite valori ale cheii de
căutare.
 Pentru a localiza o înregistrare din fișier cu
valorea cheii de cautare K:

se caută intarea din index cu valoarea cheii de
căutare cea mai mare sau egală < K;
 se începe căutarea de la înregistrarea adresată de
intrarea găsită în fișierul de index, urmărind
pointerii din index până la găsirea înregistrării
dorite.

INDECȘI DENȘI ȘI RARI
INDECȘI MULTINIVEL
Chiar dacă se folosește index rar, fișierul index
poate deveni prea mare pentru a fi procesat
eficient.
 Dacă indexul este suficient de mic să fie stocat în
memorie, timpul de căutare a unei înregistrari
este mic.
 Dacă indexul este mare și trebuie stocat pe disk,
o căutare pentru o anumită intrare necesită
citirea a câtorva blocuri.
 Căutarea binară poate fi folosită pentru a găsi
intrarea dorită, dar va avea costuri destul de
mari.

INDECȘI MULTINIVEL





Exemplu: Dacă am avea un fișier cu 100000 de înregistrări,
cu 10 înregistrări în fiecare bloc, și o intrare în index
fiecare bloc, fișierul index va avea 10000 de înregistrări.
Inregistrările din index sunt mai mici ca dimensiune decât
cele din fișier, deci presupunem că avem 100 de înregistrări
index în fiecare bloc. Astfel, indexul va avea 100 de blocuri.
De exemplu, pentru b blocuri in fișierul de index, căutarea
binară necesită [log2b] blocuri pentru a fi citite.
Pentru fișierul de index care conține 100 de blocuri, vor fi
citite 7 blocuri; într-un sistem în care citirea unui bloc
dureaza 30 milisecunde, căutarea va dura 210
milisecunde, ceea ce este mult.
Pentru a rezolva această problemă, fișierul de index
poate fi tratat ca orice fișier secvențial și se poate construi
un index rar pe un index grupat ca în figură.
INDECȘI MULTINIVEL




Pentru a căuta o înregistrare, se face o căutare binară în
fișierul indexului extern pentru a găsi înregistrarea a
cărei cheie de căutare are valorea cea mai mare sau
egală cu cheia căutată.
Pointerul va adresa blocul din indexul interior. Se va
scana acest bloc până când se găsește înregistrarea
dorită.
Pointerul asociat cu această înregistrare va adresa
blocul dorit din fișierul care conține înregistrarea pe
care o căutăm. Folosind indexarea cu 2 nivele s-a citit
numai un bloc în fișierul de index în loc de 7 blocuri. Se
pot construi oricâte nivele avem nevoie.
Căutarea înregistrărilor într-un index multinivel
necesită mult mai puține operații de I/O decât ar
necesita căutarea binară. Fiecare nivel din index
corespunde unei unități fizice de stocare.
MODIFICAREA INDECSILOR-INSERAREA



Inserarea. Prima dată, sistemul efectuează o căutare folosind cheia de
căutare care apare în înregistrarea care trebuie inserată. Acțiunile
pe care sistemul trebuie să le ia sunt:
 Dacă indexul este dens:
1. Dacă cheia de căutare nu apare in îndex, sistemul
inserează o înregistrare cu noua cheie de inserare în poziția
potrivită.
2. Altfel, înregistrarea din index memorează un pointer
la prima înregistrare din fișier cu valoarea cheii de
căutare.
Sistemul plasează noua înregistrare după
celelalte
înregistrări cu aceeași valoare a cheii de
căutare.
 Dacă indexul este rar: indexul memorează o intrare pentru
fiecare bloc.
Dacă sistemul creează un nou bloc, se inserează prima cheie de
căutare din bloc în fișierul de index.
Pe de altă parte dacă noua înregistrare are cea mai mică cheie de
căutare din bloc, sistemul trebuie să modifice fișierul de index. Dacă
nu, sistemul nu face nici o modificare.
MODIFICAREA INDECSILOR-ȘTERGEREA



Pentru a șterge o înregistrare, sistemul caută mai întâi
înregistrarea care trebuie ștearsă. Operațiile pe care sistemul
le va face sunt în funcție de tipul indexului:
 Dacă indexul este dens:
Dacă înregistrarea de șters este unică după cheia de căutare,
atunci sistemul șterge înregistrarea corespunzătoare din
fișierul de index.
Altfel, următoarele operații trebuie efectuate:
 Dacă înregistrarea din index memorează pointeri la toate
înregistrările care au aceeași cheie de căutare, sistemul
șterge doare pointerul la înregistrarea care trebuie ștearsă.
 Altfel, înregistrarea din index memorează un pointer
numai la prima înregistrare din blocul de înregistrări care
au aceeași cheie de căutare cu înregistrarea care trebuie
ștearsă. În acest caz, dacă ănregistrarea de șters este
prima înregistrare din bloc, sistemul modifică înregistrarea
din index să adreseze următoarea înregistrare.
MODIFICAREA INDECSILOR-ȘTERGEREA
Dacă indexul este rar:
Dacă indexul nu conține nicio înregistare cu cheia de
căutare a înregistrării de șters, atunci nu trebuie făcută
nicio modificare în index.
Altfel, sistemul trebuie să facă următoarele operații:
Dacă înregistrarea de șters este unică după cheia de
căutare, sistemul înlocuiește înregistrarea din index
corespunzătoare cu următoarea înregistrare a următoarei
chei de căutare. Dacă cheia de căutare următoare este deja
inserată în fișierul de index, intrarea din index
corespunzătoare înregistrării de șters este doar ștearsă fără
a mai fi înlocuită.
Altfel, dacă înregistrarea din index a cheii de căutare de
șters memorează un pointer chiar la înregistrarea care
trebuie ștearsă, sistemul modifică înregistrarea din index
să adreseze următoarea înregistrare cu aceeași valoare a
cheii de căutare.





INDECSI SECUNDARI
Indecșii secundari trebuie să fie denși, cu o
intrare în fișierul de index pentru fiecare cheie de
căutare și un pointer pentru fiecare înregistrare
din fișier .
 Indecșii secundari au o altă structură față de
indecșii grupați.
 Dacă cheia de căutare a indexului grupat nu este
o cheie candidat, este suficient dacă indexul
adresează prima înregistrare dintr-un bloc de
inregistrări, deoarece celelalte vor fi găsite
secvențial.

INDECSI SECUNDARI



În cazul indecșilor secundari, dacă cheia de căutare
nu este cheie candidat, nu este suficient ca indexul să
adreseze prima înregistrare a unui bloc de
înregistrăre, deoarece celelalte înregistrări cu aceeași
valoare a cheii de căutare pot fi oriunde în fișier;
înregistrările din fișierul de date sunt ordonate numai
după cheia de căutare a indexului grupat, și nu după
cheia de căutare a indexului secundar.
Astfel, indecșii secundari trebuie să conțină pointeri
la toate înregsitrările din fișierul de date.
Pentru a implementa indecșii secundari a căror cheie
de căutare nu este cheie candidat, se poate folosi un
nivel intermediar de indirectare. Astfel, pointerii
indexului nu adresează direct înregistrările din fișier,
ci un bloc care conține pointeri la fișier.
INDECSI ARBORI B+




Dezavantajul folosirii indecșilor organizați în fișiere
secvențiale este aceea a scăderii performanței odată
cu creșterea fișierului de date și a celui de index.
Structura de arbore B+ a indexului este cea mai
răspândită datorită faptului că indecșii astfel
construiți iși mențin eficiența în ciuda inserărilor și
ștergerilor din fișierul de date.
Indexul B+ va fi un arbore echilibrat în care fiecare
cale de la rădăcina arborelui la frunze are aceeași
lungime.
Micile dezavantaje ale indecșilor cu structură de
arbori B + sunt multiplele inserări și ștergeri și
dimensiunea mare a spațiului alocat necesar
indexului.
STRUCTURA FISIERELOR DE INDEX B+


Un index cu structură de arbore B+ este multinivel, dar
organizarea lui diferă de cea a indecșilor multinivel
secvențial prezentați
Structura:








Fiecare cale de la rădăcina arborelui la frunze are aceeași
lungime
Un nod care nu este frunză are între n/2și n copii, unde n
este fixat pentru un arbore particular.
Un nod frunză are între (n–1)/2 și n–1 valori.
Dacă rădăcina nu este frunză are cel puțin 2 copii.
Dacă rădăcina este frunză are între 0 și (n–1) valori.
Nodul frunză are următoarele proprietăți:
pointerii Pi (i = 1, 2, . . ., n–1 ) adresează fie câte o înregistrare
din fișierul de date cu valoarea cheii de căutare egală cu Ki,
sau dacă cheia de căutare nu este cheie candidat, un bloc de
pointeri la înregistrările din fișier cu valoarea cheii de căutare
egala Ki
Pn adresează frunza care urmează în ordinea cheii de căutare.
INDECȘI CU CHEI MULTIPLE DE ACCES
Indecșii cu chei multiple sunt folosiți în următoarele tipuri de
interogări:
 Exemplu:
select nrCont from Cont where Filiala = “ING1” and Balanta = 1000
 Posibilitățile pentru a procesa această interogare folosind index
definit pe un singur atribut sunt:
1. Se definește indexul după atributul Filiala pentru a căuta conturile cu
numele ING1 și se testează dacă Balanta =1000.
2. Se definește indexul după atributul Balanta pentru a căuta conturile
cu balanțele de 1000 euro și se testează dacă Filiala = “ING1”.
3. Se folosește indexul după atributul Filiala pentru a găsi pointerii la
înregistrările care au filiala “ING1”. De asemenea, se folosește indexul
după atributul Balanta = 1000. Se ia rezultatul intersecției celor două
mulțimi de înregistrări.
 Cheile de căutare compuse conțin mai mult de un atribut:
 De exemplu: (Filiala, Balanta).
 Relația de ordonare: (a1, a2) < (b1, b2) înseamnă:
a1 < b1, or
a1=b1 și a2 < b2


similar documents