Centrul de Excelen** pentru Promovarea Parteneriatul Public

Report
Centrul de Excelență pentru Promovarea
Parteneriatul Public-Privat în cadrul
Autorităților Locale
CCDL a arătat cât de
important este rolul
parteneriatului publicprivat în dezvoltarea
autorităților locale din
România și în efortul
lor
de
a
furniza
servicii adecvate către
cetățeni și pentru a
crea
infrastructura
necesară
în
zonele
respective.
Centrul de Excelență pentru Promovarea
Parteneriatul Public-Privat în cadrul
Autorităților Locale
Având
în
vedere
acest
obiectiv,
CCDL
este
aproape de a finalizarea
unei
inițiative
numită
“INVESTEST IN ROMANIA",
al cărei scop este de a
furniza
informații
investitorilor
locali
și
străini
despre
proiectele
promovate
de
către
autoritățile
locale
din
România.
Centrul de Excelență pentru Promovarea
Parteneriatul Public-Privat în cadrul
Autorităților Locale
În paralel cu aceasta,
CCDL
a
început
furnizarea de cursuri de
formare
profesională
pentru PPP, cu scopul de
a
îmbunătăți
cunoștiințele în domeniu
ale
angajaților
care
lucrează
în
cadrul
autorităților locale din
România.
Centrul de Excelență pentru Promovarea
Parteneriatul Public-Privat în cadrul
Autorităților Locale
Prin
revizuirea
experienței europeane în
probleme de PPP, CCDL a
evidențiat
cât
de
important
este
rolul
entităților specializate în
promovarea
cunoștințelor
și
a
schimbului de experiență
privind PPP în cadrul
autorităților locale.
Centrul de Excelență pentru Promovarea
Parteneriatul Public-Privat în cadrul
Autorităților Locale
Se poate remarca faptul că
Banca
Europeană
de
Investiții
și-a
creat
un
astfel
de
Centru
de
cunoaștere numit EPEC, al
cărui scop este de a colecta
experiență, de a crea cărți
și
ghiduri
și
de
a
îmbunătăți capacitatea de
cunoaștere a persoanelor
care lucrează în sectorul
public.
Centrul de Excelență pentru Promovarea
Parteneriatul Public-Privat în cadrul
Autorităților Locale
Organizația Națiunilor Unite,
prin
intermediul
Comisiei
Economice
pentru
Europa
(CEE-ONU)
a
luat,
de
asemenea, inițiative similare,
cu
scopul
de
a
promova
conceptele PPP prin crearea
unui „Centrul de Excelență
PPP".
Aproape toate țările europene
au,
de
asemenea,
diverse
forme
de
„Centre
de
Excelență" PPP.
Centrul de Excelență pentru Promovarea
Parteneriatul Public-Privat în cadrul
Autorităților Locale
În
România,
există
o
echipă
de
coordonare
pentru proiectele PPP în
cadrul
Ministerului
de
Finanțe, dar nu există
încă
o
unitate
specializată
pentru
nevoile
specifice
ale
autorităților locale din
România.
Centrul de Excelență pentru promovarea
Parteneriatul Public-Privat în cadrul
Autorităților Locale
Astfel, CCDL anunță astăzi
crearea
unei
unități
speciale
în
cadrul
organizației
sale
numită
„Centrul
de
Excelență
pentru
promovarea
Parteneriatului
PublicPrivat
in
cadrul
autorităților locale", întrun
efort
de
a
stimula
dezvoltarea conceptelor de
PPP de care acest domeniu
are în mod special nevoie.
Centrul de Excelență pentru Promovarea
Parteneriatul Public-Privat în cadrul
Autorităților Locale
Rolul Centrului de Excelență
pentru PPP va fi:
-
Să
informeze
în
permanență
autoritățile
locale
cu
privire
la
evoluțiile
recente
ale
conceptelor
PPP;
Să
creeze
o
băncă
de
date
a
proiectelor derulate prin intermediul
PPP;
- Să ofere exemple și studii de caz
pentru proiectele PPP;
- Să organizeze cursuri de formare și
evenimente;
- Să informeze autoritățile locale cu
privire la posibilitățile de utilizare a
fondurilor
structurale
în
cadrul
sistemelor PPP.
Centrul de Excelență pentru Promovarea
Parteneriatul Public-Privat în cadrul
Autorităților Locale
Centrul
de
Excelență
pentru
promovarea
Parteneriatului
PublicPrivat va fi într-o strânsă
relație cu centrele PPP ale
BEI și ONU, precum și cu
alte Centre Europene, cu
scopul de a-și îmbunătăți
în permanență cunoștințele
și
de
a
beneficia
de
experiența
lor
internațională.
Centrul de Excelență pentru Promovarea
Parteneriatul Public-Privat în cadrul
Autorităților Locale
Centrul
de
Excelență
pentru
promovarea
Parteneriatului
PublicPrivat
în
cadrul
autorităților locale va fi
primul de acest fel din
Europa.
Serviciile oferite de acest
Centru se vor realiza fără
niciun
cost
din
partea
autorităților locale.
Salonul Dezvoltării Locale
Salonul Dezvoltării Locale
Scop:
• Promovarea
soluţiilor inovatoare,
i n s p i r at o a r e ş i
durabile la
problemele urbane
moderne
Salonul Dezvoltării Locale
•






Spațiu
comun
pentru
promovarea proiectelor
și serviciilor de către:
Guvern;
Autorităţi locale;
Mediul de afaceri;
Societate civilă;
Mediul academic;
Mass-media;
Instituţii financiare;
Persoane fizice.
Salonul Dezvoltării Locale
•
Proiecte promovate:
 Mobilitate şi transport;
 Locuinţe;
 Activităţi economice şi de




producţie;
Energie;
Deşeuri solide;
Apă, natură, recreare;
Regenerare urbană şi
utilizarea terenurilor de
conversie
Centrul de Excelență pentru Promovarea
Parteneriatul Public-Privat în cadrul
Autorităților Locale

similar documents