Slide 1

Report
Integrarea RTT cu şedere legală în România prin Educaţie şi Sănătate
Contract nr.
ref: IF/11.02-02.02
Programul General “Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii”
Fondul European de Integrare a Resortisanţilor ţări terţe, Programul anual 2011







Lansarea proiectului, realizarea și diseminarea materialelor informative și de prezentare a
proiectului.
Identificarea și selectarea a 20 de copii și 40 de adulți RTT cu ședere legală în România care să
beneficieze de sprijin în cadrul proiectului și derularea în 10 instituții școlare cu un număr
important de elevi străini a unor sesiuni de instruire generală.
Implementarea unui modul de activități educative extrașcolare și nonformale pentru copii RTT
cu ședere legală în România.
Elaborarea unui ghid practic pentru lucrul cu copii RTT.
Oferirea de servicii medicale adaptate cultural pentru RTT minori și adulți cu ședere legală în
România: consultații de medicină generală și de specialitate, tratamente, investigații și analize,
eliberare documente medicale, sesiuni de educație sanitară și profilaxie.
Organizarea unui eveniment final de diseminare a rezultatelor proiectului, eveniment tip
dezbatere la care vor participa reprezentanți ai actorilor implicați în integrarea străinilor,
școlilor participante în proiect, ONG-urilor, mass-mediei, asociațiilor tinerilor și ai
organizațiilor pentru străini, părinți, copii și tineri care au participat în proiect sau care sunt
interesați de multiplicarea rezultatelor proiectului.
Realizarea și diseminarea unei brosuri cu rezultatele proiectului (română și engleză).

Copii şi adulţi RTT cu şedere legală au fost
identificati, informaţi şi recrutaţi pentru participarea
la proiect.

Copii RTT cu şedere legala din Bucureşti-Ilfov au
beneficiat de activitaţi extraşcolare informale.

Servicii medicale diverse au fost asigurate pentru RTT
adulţi şi minori.

Vizibilitatea proiectului şi a rezultatelor sale a fost
asigurată printr-o varietate de modalităţi.

Coordonarea şi monitorizarea proiectului s-au
realizat conform propunerilor.

Indicatori cantitativi:
◦ 30 copii RTT au beneficiat de
activități educaționale extrașcolare
◦ 116 sesiuni extrașcolare derulate
de personalul de specilitate ICAR
cu copii RTT
◦ 30 de evaluări psihopedagogice
efectuate de psihopedagogii ICAR
◦ 1 ghid practic pentru lucrul cu copii
RTT a fost redactat, tipărit și
distribuit

Indicatori calitativi:
◦ Îmbunătățirea performanțelor
școlare în rândul copiilor
participanți la activitățile
proiectului
◦ Creșterea nivelului de încredere în
sine în rândul copiilor participanți
◦ Îmbunătățirea abilităților de
relaționare și lucru în echipă în
rândul copiilor participanți la
activitățile educative
◦ Promovarea intervențiilor
inovative de instruire
20
15
Copii migranți
Principalele țări de
origine
18
12
3
10
10
8
5
9
Irak
Siria
Turcia
Altele
0
Băieți
Fete

Indicatori cantitativi:
◦ 85 de RTT adulți și copii au
beneficiat de servicii medicale
◦ 374 de consultații de medicină
generală și de specialitate
oferite
◦ 153 de tratamente și investigații
asigurate
◦ 2 sesiuni de educație sanitară/
profilaxie desfășurate

Indicatori calitativi:
◦ Asigurarea unor
parametri stabili de
funcționare a
organismului
◦ Îmbunătățirea capacității
fizice și psihice de a face
față condițiilor de viață/
de școală/ de muncă
Total = 85 RTT
Principalele țări de
origine
60
50
50
40
35
25
Bărbați
30
Femei
20
20
12
10
0
Bărbați
Femei
28
Irak
Siria
Turcia
Altele
Adulți = 52
19
Copii = 33
Bărbați
33
Femei
16
17
Băieți
Fete
Altele
40
Oftalmologie
30
Stomatologie
20
Fizio+kinetoterapie
10
Pediatrie
0
Cardiologie
Medicina generala
0
50
100
Principalele tipuri de
specialități medicale accesate
Principalele tipuri de investigații
și tratamente oferite




Există o nevoie de servicii medicale adaptate
pentru migranți
Importanța existenței unui personal medical
pregătit și familiar cu lucrul cu persoane de alte
naționalități, etnii, religii, cutume etc.
Investiție în copii și tineri, care au deschidere și
șanse mai mari la integrare pe termen lung
Deschiderea trebuie sa fie de ambele părți, și din
partea societății gazdă, dar și din partea
comunităților de migranți
Iuliana Florea, Coordonator proiecte

similar documents