Venit minim garantat si Alocatia de sustinere OUG 42

Report
MODIFICĂRI LEGISLATIVE
SERVICII ŞI BENEFICII
SOCIALE
IULIE 2013
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI
ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ILFOV
Ordonanţa de Urgenţă nr.
42 din 15 mai 2013
pentru modificarea şi
completarea
Legii nr. 416/2001 şi a
Legii nr. 277/2010
VENITUL MINIM
GARANTAT

•
•
Majorarea nivelului venitului minim
garantat
8,5% începând cu drepturile aferente
lunii iulie 2013
4,5% începând cu drepturile aferente
lunii ianuarie 2014
13 %
VMG
Diferenţe
1.01.2014
4,5%
Tip
familie
VMG
actual
VMG
1.07.2013
8,5%
Pers.sing.
125
136
142
17
2 pers.
225
244
255
30
3 pers.
315
342
357
42
4 pers.
390
423
442
52
5 pers.
465
505
527
63
31
35
37
6
Fiecare altă
pers. peste 5
Persoanele apte de muncă pentru care se
acordă ajutorul social au obligaţia să
dovedească cu acte, din 3 în 3 luni (şi nu
lunar !) că sunt în evidenţa AJOFM
pentru încadrare în muncă şi nu au refuzat
un loc de muncă sau participarea la
serviciile pentru stimularea ocupării forţei
de muncă şi de formare profesională
 Neîndeplinirea acestei obligaţii =
suspendarea plăţii ajutorului social

Primarii au obligaţia de a transmite lunar,
pana la data de 5 a fiecărei luni, lista
persoanelor apte de muncă din familiile
beneficiare de ajutor social, următoarelor
instituţii :
 AJPIS Ilfov
 AJOFM Ilfov
 ITM Ilfov




AJOFM Ilfov si ITM Ilfov vor transmite
lunar, primarilor si AJPIS Ilfov, tabele
nominale cu persoanele din familiile
beneficiare de ajutor social care:
s-au încadrat în muncă, inclusiv care au plecat
cu contract de muncă în străinătate
au refuzat un loc de muncă oferit sau un curs
de calificare/recalificare/formare profesională

-
Suspendarea plăţii ajutorului social – prin decizie a
directorului executiv al AJPIS Ilfov – în baza
informaţiilor transmise de către AJOFM Ilfov şi ITM
Ilfov dacă se constată că persoanele apte de muncă nu
îndeplinesc următoarele condiţii:
să facă dovada faptului că sunt în evidenţa AJOFM
pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat un loc de
muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea
ocupării forţei de muncă şi de formare profesională
oferite de AJOFM
ALOCAŢIA PENTRU
SUSŢINEREA
FAMILIEI
Majorarea limitei de venituri până la care se
acordă alocaţia pentru susţinerea familiei
• de la 370 lei la 530 lei/membru de familie
 Menţinerea a două intervale de venituri
0 – 200 lei/persoană
201 – 530 lei/persoană
 Majorarea cuantumului alocaţiei cu 30%,
începând cu drepturile aferente lunii iulie 2013

Familii biparentale
Familii
biparentale
cu
Cuantumuri
actuale
Cuantumuri
1 iulie 2013
0-200
201-370 0-200
201-530
lei/pers. lei/pers. lei/pers. lei/pers.
1 copil
30
25
40
33
2 copii
60
50
80
66
3 copii
90
75
120
99
4 şi mai
mulţi copii
120
100
160
132
Familii monoparentale
Familii
monoparentale
cu
Cuantumuri
actuale
Cuantumuri
1 iulie 2013
0-200
201-370 0-200
201-530
lei/pers. lei/pers. lei/pers. lei/pers.
1 copil
50
45
65
60
2 copii
100
90
130
120
3 copii
150
135
195
180
4 şi mai mulţi
copii
200
180
260
240



Cuantumul VMG + ASF se recalculează de către
AJPIS Ilfov
Diferenţa rezultată în urma recalculării se acordă
în baza DECIZIEI directorului executiv al AJPIS
Ilfov primarilor + beneficiarilor
Pe baza deciziei directorului executiv AJPIS Ilfov,
primarii emit o nouă dispoziţie de modificare a
cuantumului pe care o comunică la AJPIS până în
5 a lunii

similar documents