Raport anual 2011-2012

Report
01.01.2011-31.03.2012
• Misiune
• Valori
• Obiective
• Activităţi 2011
• Bilanţ financiar 2011
• Activităţi 2012
I. Aplicaţii proiecte depuse
II. Şcoala ALTFEL

Scopul Asociaţiei Learn&Vision este de a promova prin lobby,
susţinere şi alte forme, valoarea învăţării în viaţa fiinţelor umane, din
copilărie până la stadiul de vârstnic. Învăţarea are loc permanent, de-a
lungul întregii vieţi, în orice context şi este activitatea umană
fundamentală.
 Învăţarea eficientă. Fiecare persoană poate să
înveţe constant astfel încât să obţină o modificare
de potenţial.
 Pasiunea pentru cunoaştere. Interesul pentru
nou, explorare şi documentare riguroasă este
baza unei cercetări oneste asupra realităţii.
 Creativitatea. Fiecare persoană se poate
exprima creativ şi productiv.
 Viziunea. Observarea conştientă a realităţii
aduce discernământ în alegerea stilului personal
de viaţă.
 Iubirea. A educa înseamnă a iubi. Produsele
noastre au la bază respectul pentru viaţă şi
beneficiul comun.
 promovarea învăţării în rândul adulţilor care au ieşit deja din sistemul formal de învăţare pentru
menţinerea, diversificarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor;
 sensibilizarea grupurilor de sprijin cheie pentru realizarea scopurilor Asociaţiei: profesori şi educatori
din sistemul de învăţământ şi din afara acestuia (cadre didactice, formatori, consultanţi, mentori,
supervizori, maeştri, instructori, etc), evaluatori, factori de decizie, autorităţi locale şi guvernamentale,
angajatori, specialişti în resurse umane, etc.;
 formarea şi informarea cadrelor didactice şi a liderilor din sistemul de învăţământ;
 promovarea activităţilor extracurriculare şi a abordărilor trans şi interdisciplinare în educaţia formală
realizată în instituţiile de învăţământ;
 promovarea introducerii de conţinuturi de tip a învăţa să înveţi în curriculumul şcolar;
 introducerea şi formarea părinţilor pentru a oferi sprijin adecvat copiilor lor în învăţare;
 informarea şi formarea grupurilor dezavantajate şi cu risc de excluziune socială (copii şi adulţi cu venit
redus, copii cu cerinţe educative speciale, adulţi cu dizabilităţi, copii şi adulţi fără adăpost, copii din
orfelinate, vârstnici etc);
 promovarea activităţilor de prevenire şi de combatere a analfabetismului funcţional în rândul grupurilor
de risc şi nu numai;
 promovarea importanţei şi formarea de abilităţi de bază (citit-scris, abilităţi civice, economice, de
comunicare şi exprimare, respect de sine şi pentru ceilalţi, noile tehnologii de informare şi comunicare
(TIC), educaţie culturală etc)
 promovarea dezvoltării personale armonioase, într-o abordare educaţională
a fiinţei umane ca un întreg, cu nevoi de dezvoltare fizice, emoţionale,
mentale şi spirituale
 Charity fashion week : Proiect finanţat de Youth Bank şi implementat de grupul de
voluntari de la Liceul Gheorghe Şincai
A fost organizată o prezentare de modă cu haine second-hand, iar banii obţinuţi din
vânzarea biletelor au fost donaţi Asociaţiei Familia Regasită şi ulterior folosiţi pentru
organizarea unei excursii.
http://www.facebook.com/pages/Asociatia-Familia-Regasita/147037428698954
Categorie bugetară
Suma (RON)
Venituri din activităţi fără scop patrimonial
3079
Cheltuieli aferente
2828
Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial-excedent
251
 EIF: Active Participation for Integration Parteneriat cu Institute of Education,
University of London
Scop: Dezvoltarea unui program pentru implicarea activă în comunitate a imigranţilor
din ţările non-UE
• GRUNDTVIG: Learning for Health Parteneriat cu London South Bank University şi alte 6
organizaţii europene
Scop : Dezvoltarea unei reţele de organizaţii, practicieni şi alte persoane adulte cu abilităţi
şi interes în cunoştinţe medicale de bază
• LEONARDO: VETPRO Parteneriat cu organizaţia Antonia Advies, Olanda
Scop: Organizarea unui grup de formatori de formatori prin tehnica INTERVISION
• USAID:All Children Reading Parteneriat cu asociaţia OVR
Scop :dezvoltarea unui program de lectură copil-părinte în
localităţile sărace din mediul rural
 Ce: ateliere de formare cu titlul Școala altfel prin implicarea familiei în învățare, pe durata a 3 ore,
în școli
 Obiective:
 Implicarea familiei în activitățile săptămânii Școala altfel prin învățare intergenerațională prin
jocuri și prin literație pentru familie;
 Sprijinirea cadrelor didactice și a unităților de învățământ pentru a realiza activități educative
nonformale corelate cu misiunea/viziunea/valorile școlii;
 Conștientizarea importanței dezvoltării de cât mai devreme a competențelor transversale/cheie
necesare în exercitarea oricărei profesii pe piața muncii;
 Creșterea coeziunii de grup în școli prin orientarea spre predare în echipă pe durata săptămânii
Școala altfel.
 Filosofia abordării: cu cât reușim să ne
focalizăm în atelier mai concret pe o școală
anume, cu atât rezultatele vor fi mai
specifice, iar școala va avea ocazia să se
diferențieze de alte școli în oferta sa de
activități.
REZULTATE:
 Patru parteneriate cu inspectoratele
şcolare judeţene din Cluj , Alba,
Sibiu şi Braşov
 41 grupe de curs/ 10 formatori
 600 de beneficiari
 Utilizarea metodelor însuşite la
atelierul Şcoala ALTFEL prin implicarea
familiei în activităţile realizate în şcoli
în săptămâna 2 – 6 aprilie 2012
Vă mulţumim

similar documents