Prezentare-implicarea

Report
Dezbatem Politici, Creştem Expertiză
Implicarea societății civile în luarea deciziei
Cod SMIS: 40667
Finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din
Fondul Social European, în perioada septembrie 2012 – septembrie 2013.
Hotel Intercontinental,
25 februarie 2013
1
Ce am analizat?
• Inițiativele din perioada ianuarie – iunie 2012 transmise
Guvernului pentru aprobare – Ministerul Sănătății,
Ministerul Agriculturii, Ministerul Finanțelor, Ministerul
Educației
• Site www.sgg.ro si website ministere de resort
• Notele de fundamentare/ expunerea de motive
• Secțiunea 6. Consultările efectuate în vederea elaborării
proiectului de act normativ; 6.1 Informații privind
procesul de consultare cu organizații neguvernamentale,
institute de cercetare și alte organisme implicate
1
Câte inițiative?
• 120 proiecte de acte normative
• 51 proiecte cu conținut de policy
• 25 proiecte consultate
• 95 proiecte fără consultare
3
20% consultate
“consultat” –
restrictiv
25
Consultate cu ONG
95
Fara consultare
lipsesc informațiile
privind contribuția
specifică
4
4
14
Consultate cu ONG
28
Ministerul Sănătății
13% consultate
15
Consultate cu ONG
Fara consultare
Fara consultare
Ministerul Agriculturii
52% consultate
5
2
4
Consultate cu ONG
Consultate cu ONG
37
Ministerul Finanțelor
10% consultate
Fara consultare
16
Fara consultare
Ministerul Educației
11% consultate
6
Consultare insuficientă. Cauze?
• Administrația nu vrea/ știe/ • Societatea civilă nu vrea/ poate/
poate să implice sectorul ONG știe să se implice
• Proceduri de participare
formale, fără impact real și
asumare politică
• Consultarea există, nu se
înregistrează
• Societatea civilă nu crede în
rezultatul consultării
• Societatea civilă a identificat
alte modalități de influențare
7

similar documents