Bevezet*: Mi az intelligens szakosodás? milyen sikeres

Report
Bevezető: Mi az intelligens szakosodás?
Milyen sikeres tapasztalatokról tudunk?
Varga Attila
egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető
PTE KTK, MTA-PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport
Erdős Katalin
tudományos segédmunkatárs, tanársegéd
MTA-PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport, PTE-KTK
Áttekintés
• Az intelligens szakosodás helye az EU
stratégiáiban
• Az intelligens szakosodás és az
egyetemek
• Néhány jó gyakorlat
Az intelligens szakosodás helye az EU stratégiáiban
Kiemelt célkitűzések
Foglalkoztatás
K+F
Éghajlatvédelem és
fenntartható
energiagazdálkodás
Oktatás
Szegénység és
társadalmi kirekesztés
elleni küzdelem
Prioritások
Intelligens növekedés
Fenntartható növekedés
Inkluzív növekedés
Kiemelt kezdeményezések
Innovatív Unió
Mozgásban az ifjúság
Európai digitális menetrend
Forrás: EU 2020 COM(2010) 2020 végleges
Erőforrás-hatékony Európa
Iparpolitika a globalizáció korában
Új készségek és új munkahelyek
menetrendje
Szegénység elleni európai platform
• A 2014-2020 közötti kohéziós politika fontos eleme
– Különösen a K+F és IKT célok területén
– Nem újdonság az intelligens szakosodás, az újdonság, hogy a
Bizottság javaslatára az ERFA (és EMVA) forrásokhoz történő
hozzáférés (OP kifizetések) előfeltétele lesz
• Integrált, területalapú fejlesztési megközelítés  növekedés és tudásalapú munkahelyek a rurális és elmaradott térségekben is
– Nemzetközi megkülönböztető jelleg, technológiai diverzifikáció
• A régióknak az európai és a globális értékláncban is el kell
helyezniük magukat
• Erőforrás koncentráció, kritikus tömeg  Reális célok, meglévő
szakosodás alapján további diverzifikáció a kapcsolódó, de
magasabb hozzáadott értéket jelentő, területeken (tudásspillover
itt lehet a legsikeresebb)
• Innováció tág értelmezése (társadalmi és szolgáltatási innováció,
tsd-i kihívások kezelése, új üzleti modellek, keresletoldali
eszközök (kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzések))
Források: EC: Cohesion Policy 2014-2020; EU: Connecting Universities to Regional Growth: A Practical Guide;
Ortega-Argilés (2012): Economic Transformation Strategies – Smart Specialisation Case Studies
• Interaktív, regionálisan vezérelt, konszenzuson alapuló
folyamat
– Közös vállalkozói felfedező folyamat, fontosak a belső
kapcsolatok, a tudásháromszög szereplőinek
együttműködése, a pontos partnerségi mix a regionális
környezettől függ
– Kohéziós politikáról szóló általános szabályozás 11.
cikkelye (Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
programok IH-ainak „a nemzeti szabályozással és
szokással összhangban” be kell vonniuk a
„…legreprezentatívabb partnereket a nemzeti, regionális
és helyi szinten”
• Kiszorító hatás elkerülése végett specifikus
partnerségi struktúrára lehet szükség az egyetemek
bevonására (forrás: technikai segítségnyújtás)
Források: EC: Cohesion Policy 2014-2020; EU: Connecting Universities to Regional Growth: A Practical Guide;
Ortega-Argilés (2012): Economic Transformation Strategies – Smart Specialisation Case Studies
Az intelligens szakosodás és az egyetemek
„In order to effectively support the development and implementation
of ‘smart specialisation’ strategies, regions and their universities will
be required to work together to implement increasingly complex and
transformational programmes and strategies (as opposed to more
transactional and short term interventions)”1.
• Vállalkozások, kutatóközpontok, egyetemek
– Innováció tág értelmezése, művészetek, humán- és
társadalomtudományok szerepének fontossága, különösen a Nagy
Kihívások kezelésében, a regionális vállalkozás, kreativitás,
társadalmi befogadás témaköreiben
– Egyetem-régió együttműködését célzó hosszú távú partnerség
– Kapcsolódó készségfejlesztés (IH-k technikai segítségnyújtási
alapjából, szervezeti forrásokból)
– Tranzakció  transzformáció
1Forrás:
EU: Connecting Universities to Regional Growth: A Practical Guide, p. 33.
Néhány jó példa
Marche (I) régió cipőiparának újjáélesztése
– 200-250 kutató a cégeknél, 3D gyártás,
automatizálás (4300 vállalkozás, 134 000
foglalkoztatott)
Balti-tenger
Átfogó fejlesztések, együttműködések,
köztük a Demola projekt, amelynek
Magyarország is részese
Karlstad University (S)
A regionális hatóságok kulcsszereplőként
tekintenek az egyetemre a klaszter- és
hálózatalakításban a hagyományos iparok
tudás-intenzívebbé alakítása során
Források: http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/level2.cfm?LAN=EN&idtheme=5; EU: Connecting Universities to
Regional Growth: A Practical Guide
Köszönjük a figyelmet!

similar documents