7_Prezentare_DM

Report
Performanta financiara a
companiilor de leasing in perioada
de criza: Factori determinanti
Diana Mazurchievici, Manager
Audit and Assurance, Financial Services
Bucuresti, 15 Noiembrie 2012
Agenda
1
Analiza Du Pont: aplicabilitate si ipoteze
2
Indicatori principali
4
Evolutia performantei financiare
5
Concluziile analizei
3
Evolutia pozitiei financiare
©2012 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.
1
Analiza Du Pont – aplicabilitate si ipoteze
• Analiza mai in detaliu, potrivita
pentru complexitatea pietei de
leasing
Analiza se bazeaza pe datele unui
numar de 7 companii de leasing
financiar:
• Identificarea influentei directe a
• 3 entitati cu portofoliu de clienti
anumitor factori asupra performantei
• Previzionarea din timp a evolutiei
performantei financiare
• Compararea finantatorului de
leasing cu industria si / sau cu
grupul de competitorii din care face
parte
peste 150 mil. euro
• 2 entitati cu portofoliu de clienti
intre 80 - 150 mil. euro
• 2 entitati cu portofoliu de clienti
intre 35 – 80 mil euro
Sursa informatiilor: situatiile
financiare statutare aferente
perioadei de criza: 2009 - 2011
©2012 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.
2
Indicatori principali
Indicator
2011
Var %
2010
Var %
2009
ROE
2.42%
-86.51%
17.97%
-148.01%
-37.42%
ROA
0.23%
-76.74%
1.01%
-191.57%
-1.10%
Net interest margin
4.52%
11.66%
4.05%
-3.31%
4.18%
143.24%
-18.31%
175.35%
22.43%
143.23%
Cost to income ratio
Companii de leasing financiar incluse in analiza,
din care
7
7
7
- inregistreaza profit
5
5
1
- inregistreaza pierderi
2
2
6
Total active pentru companiile de leasing
financiar incluse in analiza (mii lei)
5,816,447
-14%
6,762,615
-18%
8,226,222
• Evolutia principalilor indicatori 2011 – 2010 contrasteaza cu cea aferenta
perioadei 2010 – 2009: rentabilitatea activelor si a capitalului angajat s-a
deteriorat in 2011, chiar daca entitatile analizate au inregistrat o imbunatatirea
marjei dobanzii si au scazut considerabil costurile.
• Cheltuiala cu provizioanele statutare aferenta anului 2010 a fost de 5 ori mai
mica decat cea pentru 2009, in timp ce in anul 2011 a crescut cu doar 30%
comparativ cu 2010.
• Riscul de credit aferent perioadei analizate este corelat in mod direct cu
evolutia indicatorilor de performanta.
©2012 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.
3
Evolutia pozitiei financiare
Situatia pozitiei financiare (mii lei)
Casa si disponibilitati la banci centrale
Creante asupra institutiilor de credit
Creante asupra clientelei
Alte active
31-Dec-11
BS1
BS3
BS4
BS5
Total activ
Capitaluri proprii
Datorii subordonate
Datorii privind institutiile de credit
Datorii privind clientela
Alte datorii
Total datorii si capitaluri
BS6
BS7
BS8
BS9
BS11
Var %
31-Dec-10
Var %
31-Dec-09
58
292,458
4,761,446
762,485
9%
-69%
-9%
32%
53
947,215
5,237,293
578,054
26%
-23%
-17%
-13%
42
1,225,148
6,333,590
667,442
5,816,447
-14%
6,762,615
-18%
8,226,222
382,043
133,911
4,698,023
2
602,468
1%
-8%
-17%
-100%
8%
377,265
145,683
5,680,629
950
558,088
30%
8%
-21%
-10%
-2%
290,438
135,302
7,229,481
1,056
569,945
5,816,447
-14%
6,762,615
-18%
8,226,222
• Soldul portofoliilor de leasing s-a diminuat cu aproape 30% in perioada 2009 – 2011, in
principal din cauza deteriorarii semnificative a calitatii creantelor,
• Infuziile de capital au crescut cu putin peste 14% in 2010, din cauza pierderilor
semnificative inregistrate de companiile analizate in 2009.
• Sursele de finantare au urmat evolutia portofoliilor de leasing: 35% scadere in perioada
analizat)
©2012 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.
4
Evolutia performantei financiare
Situatia performantei financiare (mii lei)
2011
Var %
2010
Var %
2009
Venituri din dobanzi
Cheltuieli cu dobanzile
Venituri nete din dobanzi
IS1
IS2
444,559
(190,614)
253,945
-10%
-12%
-9%
495,427
(217,349)
278,078
-25%
-37%
-12%
662,043
(345,698)
316,345
Cheltuieli cu provizioanele
IS3
(74,695)
29%
(57,882)
-80%
(289,211)
Venituri din comisioane
Cheltuieli cu comisioanele
Venituri nete din comisioane
IS4
IS5
19,280
(2,346)
16,934
-26%
-21%
-27%
26,108
(2,953)
23,155
-34%
-71%
-21%
39,440
(10,241)
29,199
Rezultat net din operatiuni financiare
Alte venituri
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli
IS6
IS7
IS8
IS9
6,123
200,421
(63,436)
(324,573)
178%
-44%
1%
-30%
2,201
358,081
(62,962)
(465,260)
-104%
-7%
-1%
8%
(51,690)
384,099
(63,830)
(431,090)
(164,531)
14%
(144,785)
9%
(133,312)
14,719
(5,516)
9,203
-80%
-64%
-85%
75,411
(15,433)
59,978
-171%
515%
-155%
(106,178)
(2,511)
(108,689)
Rezultat net aferent altor elemente decat
dobanzile
Rezultat inainte de impozitare
Impozitul pe profit
Rezultatul net al exercitiului
IS10
• Fara a analiza impactul cursului de schimb, veniturile din dobanzi au cunoscut o scadere
de aproape 20%. Mai mult, mare parte din aceste venituri au acoperit cheltuielile cu
provizioanele (29% in 2011, 21% in 2010 si 91% in 2009). In acest context, companiile
au initiat reduceri de costuri pentru majoritatea componentelor de cheltuiala.
©2012 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.
5
Concluziile analizei (1/4)
©2012 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.
6
Concluziile analizei (2/4)
ROE=U x LEV x ROA
Pull-Through
Financial Leverage
Return on total assets
ROA=(NIM-LLR)*EAR +B
Burden
Earning assets ratio
Loan loss ratio
Net interest margin
NIM=REA-COL x LEA
Return on average interest earning assets
Cost of interest bearing liabilities
Earning liabilites to earning assets ratio
B=(NIR-NIE) / TA
Non interest revenue
Non interest expense
Net non interest revenue, out of which
Average total assets
2011
2.42%
62.52%
16.57
0.23%
2.42%
Var %
-87%
-21%
-26%
-77%
-87%
2010
17.97%
79.54%
22.45
1.01%
17.97%
Var %
-148%
-34%
-21%
-192%
-148%
2009
-37.42%
120.24%
28.32
-1.10%
-37.42%
B
EAR
LLR
NIM
0.23%
-2.62%
89.39%
1.33%
4.52%
0.23%
-77%
35%
-3%
58%
12%
-77%
1.01%
-1.93%
91.73%
0.84%
4.05%
1.01%
-192%
19%
0%
-78%
-3%
-178%
-1.10%
-1.62%
91.92%
3.82%
4.18%
-1.29%
REA
COL
LEA
4.52%
7.91%
3.58%
94.79%
4.52%
12%
10%
9%
-1%
12%
4.05%
7.21%
3.29%
95.96%
4.05%
-3%
-18%
-30%
-1%
-3%
4.18%
8.76%
4.69%
97.41%
4.18%
-2.62%
225,825
(390,356)
(164,531)
6,289,531
35%
-42%
-27%
14%
-16%
-1.93%
386,390
(531,175)
(144,785)
7,494,419
19%
4%
5%
9%
-9%
-1.62%
371,848
(505,161)
(133,313)
8,226,222
U
LEV
ROA
NIR
NIE
NNIR
TA
©2012 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.
7
Concluziile analizei (3/4)
Evolutia indicatorilor ROA si ROE s-a
imbunatatit in 2010 si s-a deteriorat in 2011,
insa cu un ritm mult mai redus si pastrand
valori pozitive la nivel de grup.
30%
4%
4%
10%
• rata de crestere a provizioanelor (LLR),
• marja neta de dobanda (NIM),
• rata activelor generatoare de venituri (EAR)
si
• B – gradul de acoperire a cheltuielilor
operationale din venituri, altele decat dobanzi.
2%
2009
1%
1%
1%
1%
0%
0%
-37%
-40%
-1%
-1%
-50%
Cele patru elemente care influenteaza ROA
sunt:
2010
-10%
-20%
3%
2%
2011
-30%
Indicatorul de multiplicare a capitalului (LEV) a
scazut cu 40% in perioada analizata.
18%
20%
0%
Indicatorul pull-through (U) s-a injumatatit,
aratand cat de sensibila este performanta
companiilor la eficienta politicilor fiscale.
5%
ROE
ROA
LLR
-2%
Performanta financiara a fost influentata in
cea mai mare masura de variatiile in
provizioanele inregistrate in fiecare an.
Un alt factor determinant in ROA si ROE
este eficienta acoperirii costurilor (B), care
s-a deteriorat cu 60% in perioada analizata.
©2012 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.
8
Concluziile analizei (4/4)
Rata rentabilitatii activelor vs. total active
1.24%
0.90%
Doar companiile de leasing financiar
mari din selectia analizata au reusit sa
ramana profitabile si in 2011
0.43%
0.33%
-0.10%
2009
2010
0.34%
-0.12%
2011
Indicatorii LEV si B inregistreaza valori
de trei ori mai bune in cazul acestora
-0.44%
-1.10%
-0.88%
-0.41%
2011: LLR in cazul companiilor
entitatilor cu active peste 150 mil EUR
este de 1.64%. Pentru companiile din a
doua categorie LLR inregistreaza
0.02%, iar companiile mici prezinta
valori negative
-2.10%
-3.10%
-4.05%
-4.10%
>150 mil EUR
80 - 150 mil EUR
35 - 80 mil EUR
2010: LLR inregistreaza evolutii in
oglinda: 0.58% pentru companiile mari
si 2% in cazul celorlalte categorii
©2012 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.
9
Contact
Diana Mazurchievici
Manager, Audit
Telefon : +40 (372) 377 800
Fax:
+40 (372) 377 700
Mobil: +40 (753) 333 755
Email: [email protected]
KPMG International este o entitate elvețiană care funcționează ca o entitate coordonatoare pentru o rețea de
companii membre independente. KPMG International nu furnizează servicii de audit sau alte servicii clienților.
Aceste servicii sunt furnizate exclusiv de către companiile membre în ariile geografice în care activează. KPMG
International și companiile membre sunt entități legale distincte și separate. Nici o firmă membră nu are autoritatea
(actuală, aparentă, implicită sau de orice alt fel) de a obliga sau implica KPMG International sau orice altă firmă
membră în orice fel.
Toate informaţiile prezentate au un caracter general şi nu sunt destinate a se adresa condiţiilor specifice unei
anumite persoane fizice sau juridice. Deşi încercăm să furnizăm informaţii corecte şi de actualitate, nu există nici o
garanţie că aceste informaţii vor fi corecte la data la care sunt primite sau că vor continua să rămână corecte în
viitor. Nu trebuie să se acţioneze pe baza acestor informaţii fără o asistență profesională competentă în urma unei
analize atente a circumstanţelor specifice unei anumite situaţii de fapt.
©2012 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.
10
10

similar documents