Proprietatile chimice ale metalelor

Report
Reactia acestora cu alte substante
Cateva cuvinte despre metale

Metalele sunt elemente chimice cu proprietăți fizice
specifice.

In tabelul periodic al elementelor 80 % sunt metale, unde
însă trebuie amintit că trecerea de la categoria metale la
nemetale nu se produce brusc ci treptat fiind o serie de
elemente de tranziție între cele două categorii numite

semimetale.
Metalele sunt alcătuite din atomi care conţin un
număr mic de electroni pe ultimul strat electronic.
Proprietati Chimice





La temperatura obisnuita,starea de agregare este solida,exceptie facand mercrul care
este lichid.
Conductibilitate electrică şi conductibilitate termică,explicate prin natura structurală şi
electronică a metalelor.
In cristalele metalelor,aşezarea atomilor se face după principiul unei structuri cât mai
compacte. De aceea metalele cristalizează în unul din cele trei tipuri de reţele
cristaline: cubică compactă, hexagonală compactă şi cubică centrată intern.
Metalele au caracter electropozitiv, deoarece atomii lor au tendinţa să cedeze electronii
din straturile electronice exterioare şi astfel trec în ioni cu sarcină pozitivă. Prin faptul
că cedează electroni, metalele sunt reducători.
Atomii metalelor au energie de ionizare mică şi afinitate pentru electroni mică, adică
atomii metalelor se caracterizează prin valori mici ale electronegativităţii relative.
Comportarea chimică a atomilor de metal se caracterizează prin tendinţa de a ceda
electroni (de a se oxida) şi de a se transforma în cationi metalici,manifestand caracter
reducator
Coroziunea metalelor – proces
chimic nedorit

Prin coroziune se înteleg procesele de degradare si deteriorare a
metalelor, sau obiectelor metalice, sub actiunea agentilor chimici
din mediu.Cauza acestor modoficari nedorite ale metalelor sunt
reactii chimice si în special electrochimice, care pornesc de la
suprafata metalului respectiv.

Faptul ca multe metale reactioneaza cu vecinatatea lor este
cunoscut de multa vreme. Astfel, fierul rugineste, argintul isi pierde
luciul, cuprul capata o patina, aluminiul se oxideaza (formând un
strat foarte subtire de oxid, care împiedica reactia mai departe),
zincul si plumbul îsi pierd treptat luciul metalic.
Reactia metalelor cu apa







În reacţia cu apa, cu degajare de hidrogen, vor reacţiona numai metalele
active (E0M < 0) iar viteza de reacţie depinde de temperatură. Nu
reacţionează cu apa metalele care au potenţialul standard de reducere
pozitiv.
Metalele alcaline şi unele metale alcalino-pământoase reacţionează violent
cu apa la temperatura camerei cu formare de hidroxizi şi hidrogen. Aceste
metale se păstrează sub petrol.
2Na + 2HOH = 2 NaOH + H2
Ca + 2HOH = Ca(OH)2 + H2
Alte metale reacţionează cu apa numai la temperaturi ridicate formând
hidroxizii corespunzători, greu solubili în apă, din acest motiv reacţia este
limitată:
Mg + 2H2O = Mg(OH)2 + H2
2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2
Fierul înroşit reacţionează cu vaporii de apă, rezultând oxid feroferic:
3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2
Reactia Metaleor cu acizi




Reactia acizilor cu metalele
Acizii reactioneaza cu unele metale, formand
saruri si eliberand hidrogenul.
Zn + HCl = ZnCl2 + H?
Metalele de la începutul seriei potenţialelor
electrochimice până la hidrogen reacţionează cu
acizii diluaţi, punând hidrogenul în libertate,
metalele de la cupru până la argint sunt atacate
numai de acidul azotic şi de acidul sulfuric
concentrat (acizi oxidanţi), iar platina şi aurul nu
sunt atacate de nici un acid.
Reactia metaleor cu nemetale si saruri








Reactia metalelor cu nematale
Metal + Halogen → Halogenura
2 Fe + 3Cl2 →2 FeCl3
Metal + Sulf → Sulfura
Fe
+
S→
FeS
Reactia sarurilor cu metalele
CuSO4+Fe
Cu +FeSO4
AgNO3+Cu
Ag + Cu(OH)3
Proiect reazlizat de echipa:
Zeii

similar documents