34. Plan- og budgetlægning

Report
34. Plan- og budgetlægning
• Planlægning
- Foretages for at styre virksomheden bedst muligt
- Sker med udgangspunkt i fortidige handlinger og erfaringer
- Korrigeres for kendte ændringer i planlægningsperioden
• Planlægning på de tre styringsområder
- Aktivitetsstyring – bedst mulig udnyttelse af markedsmulighederne
- Kapacitetsstyring – bedst mulig udnyttelse af kapaciteten
- Finansiel styring – bedst mulig finansiering
34. Plan- og budgetlægning
• AKF-modellen
34. Plan- og budgetlægning
• Planlægning på de tre styringsniveauer
- Strategisk niveau - langtidsplanlægning
- Taktisk niveau - korttidsplanlægning
- Operativt niveau – dag til dag planlægning
34. Plan- og budgetlægning
• Budgettet som led i
økonomistyringen
-Et budget viser de økonomiske konsekvenser af
de lagte planer
-Planlægning og budgetlægning går derfor hånd i
hånd
34. Plan- og budgetlægning
• Virksomhedens økonomistyring
34. Plan- og budgetlægning
• Budgettets hovedformål
- Udgør en prognose for den fremtidige indtjening og likviditet
- Sætter fokus på alternative løsninger som grundlag for at fastlægge de
bedste planer
- Sikrer koordinering af virksomhedens forskellige aktiviteter
- Et middel til decentralisering og uddelegering af beslutningsretten
- Udgør grundlaget for efterfølgende budgetkontrol
34. Plan- og budgetlægning
• Budgetarbejdets tilrettelæggelse
34. Plan- og budgetlægning
• Budgetprodceduren – den passive budgetfase
34. Plan- og budgetlægning
• Budgetproceduren – den aktive budgetfase
34. Plan- og budgetlægning
• Virksomhedens totalbudget

similar documents