Az Országos Környezetvédelmi Tanács (OKT) napirendjén lév*, az

Report
„Az Országos Környezetvédelmi
Tanács (OKT) napirendjén lévő,
az ipart érintő aktuális
kérdések”
Előadó: Fekete-Nagyné Török Judit
OKT gazdasági oldal tagja
Vegyipari
Környezetvédelmi és
Biztonságtechnikai
Konferencia
Eger, 2014.október 9.
I. Az OKT bemutatása
1., Létrehozása: jogszabályi háttér Környezetvédelmi törvény
2., Funkciója: a kormány mellett működő tanácsadó testület kormányzati
döntés előkészítés politika-függetlenül, környezetvédelem oldali
megközelítéssel
3., Szervezete, működése:
 tudósok
(7)
MTA
 zöldek
(7)
MTVSZ
 gazdaság (7)

MGYOSZ
témák megközelítése különböző szakmai-társadalmi oldalról
I. Az OKT bemutatása (folyt.)
3., Szervezete, működése folyt
 Titkárság: ülések előkészítése
 elnök, alelnökök, társelnök, tagok, főtitkár
 jelenleg:
elnök:
Prof. Bándi Gyula
alelnökök:
Malatinszky Ákos
Galli Miklós
társelnök:
V. Németh Zsolt
főtitkár:
Bulla Miklós
 működése: plenáris ülések
bizottsági ülések
4., Véleményalkotás
 Célja: megérteni a kormányzat szándékát és felhívni a figyelmet a
környezetvédelmi szempontú problémákra, súlyponti feladatokra,
helyes vagy helytelen megközelítésekre
I. Az OKT bemutatása (folyt.)
4., Véleményalkotás folyt.
támogató
 formája:
állásfoglalás
figyelem felhívó
javaslattevő
 jellemzője:
szakmaiság
felelősség
5., Kapcsolatrendszere, partnerei:
 Jogszabály előkészítésért és előterjesztésért felelősök
 Tervezésekért felelősök és előterjesztők
 Program készítők és előterjesztők
II. Az OKT napirendjén lévő aktuális témák
2014 II. féléves program
A környezet- és természetvédelem számos minisztérium feladatkörébe került
A célja:

átfogó kép kialakítása a legfontosabb területek döntés előkészítő ügyintézői,
programalkotói, centrumairól -> FM, BM, NFM, NGM, Miniszterelnökség

feladatok megismerése (előterjesztések, tájékoztatások ) és véleményalkotás
Környezet- és természetvédelmi jogalkotási és fejlesztési programok az FM-nél
A., Jogalkotási tervek
a., Hulladék gazdálkodás
- Új korm. rendeletek (11 db):
- veszélyes hulladékok
- közszolgáltatás
- adatszolgáltatás
- gyógyszerhulladékok
- termelési hulladékok stb.
- módosításra kerülő korm. rendeletek (5 db)
- hulladék lerakás, hulladék lerakók
- hulladék gazdálkodási tevékenységek engedélyezése stb.
II. Az OKT napirendjén lévő aktuális témák folyt.
A., Jogalkotási tervek folyt. (módosítások)
b., Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása elektromos és
elektronikus berendezésekben (374/2012 (XII.18.) korm.r.)
 2014-es EU irányelv
új mentességek, ahol még nincs
megfelelő műszaki megoldás
c., levegő védelméről szóló 306/2010 (XII.23.) korm.r. felülvizsgálata
 kiemelt feladat – 2014. II. félév
d., Az OKIR (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer)
fejlesztéséhez szükséges jogszabály módosítások
 25 db jogszabályt érint (víz, levegő, ÜHG, hulladék, KHV-IPPC, stb.)
 hatálybalépés ideje: 2014. november 15.
Cél: a környezetügyi ágazatban használt információs rendszerek
 Összehangolása
 könnyebb hozzáférhetőség
 gazdaságos, hatékony működtetés
II. Az OKT napirendjén lévő aktuális témák folyt.
B., Fejlesztési programok
a., KEHOP (Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program)
 EU véleményezte
átvezetések
újra benyújtják az EU-nak
(jelenleg zajlik)
 forráskeret: 15% (1117 mrd Ft) -> 5 prioritási tengely
 FM:
hulladékgazdálkodás, kármentesítés (3) 118 Mrd Ft
természetvédelem (4) 30,6 Mrd Ft
 BM :víz (2); NFM:klímaváltozás (1), energia (5)
 hulladék gazdálkodás*, kármentesítés – tervezett intézkedések
 hasznosító és ártalmatlanító hálózat kiépítés 30 Mrd Ft
 szelektív hulladékgyűjtés 65,4 Mrd Ft
 kármentesítés 22,7 Mrd Ft
* megj: 2008/98/EK 11. cikk: 2020-ig a háztartási hulladékból származó papír, fém, műanyag,
és üveghulladék esetében az újrahasználatra való előkészítést és az újrafeldolgozást tömegébe
átlagosan min. 50%-ra kell növelni.
II. Az OKT napirendjén lévő aktuális témák folyt.
B., Fejlesztési programok folyt.
Környezetvédelem egyéb operatív programokban
b., GINOP
- hulladékhasznosítási kapacitások kiépítése
- környezeti K+F+J
c., TOP
- barnamezős területek hasznosítása
- hulladéklerakók rekultivációja
- zajvédelem
d., Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat fejlesztése
- Svájci Projektből (2014 okt. végéig)
- KEOP-ból (2013-tól - )
mintavevők, laboreszközök, mobil
mérőállomások, hordozható por-mintavevők,
műszer korszerűsítések és cserék
II. Az OKT napirendjén lévő aktuális témák folyt.
B., Fejlesztési programok folyt.
e., PM10 Program (EU-s kötelezettség teljesítésére)
 2012-2030 között 15%-os PM10 csökkentés
 ágazatközi intézkedésekre: 700 Mrd Ft
 FM a koordinátor: Környezetmegőrzési Főosztály
FM feladatok 2014-ben:
 forrásterületek azonosítása
 mezőgazdaság
PM10 kibocsátás csökkentésének
felmérése
 népszerűsítés
nem motorizált közlekedési
módok
Az OKT napirendjén lévő aktuális témák
Ami még várható és előkészítés alatt van:
 BM – Katasztrófavédelem tájékoztatója -> az új vízügyi
szervezetről és a feladatok ellátásáról
 egyszerű állam II. kormány program
 OP-k és SKV-k
Köszönöm a figyelmet!
r megtanulta…
Köszönöm a figyelmet!

similar documents