vy_32_inovace_sada_xi_pr_16

Report
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Projekt MŠMT ČR
EU PENÍZE ŠKOLÁM
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.2146
Název projektu školy
Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
Šablona III/2
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
SADA č. XI
Identifikátor: VY_32_INOVACE_Sada XI _ Př , DUM č.16
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Přírodopis
Název: Měkkýši - hlavonožci
Autor: Mgr. Pavlína Marková
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavlína Marková
•
•
Název: měkkýši - hlavonožci
Autor: Mgr. Pavlína Marková
•
•
Stručná anotace:
Prezentace určená k zopakování, upevnění a motivaci učiva. Zábavnou formou
procvičuje vědomosti žáků zaměřené na poslední skupinu měkkýšů.
Charakterizuje soustavy hlavonožců a informuje o hlavních zástupcích.
Metodické zhodnocení:
Prezentace byla odpilotována 8.2. 2012 v 6.C. Časová dotace materiálu je 1
vyučovací hodina. Materiál je vhodný i pro žáky s IVP. Prezentaci je vhodné
doplnit tématickým videem s konkrétními zástupci této skupiny.
•
•
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavlína Marková
Měkkýši
Obr. 1
Hlavonožci
CENITBO
CHO
KAKRACETI
PIÉSE
LODKANĚ
chobotnice, sépie, krakatice, loděnka
Obecné informace
•
•
•
•
•
•
Nedokonaleji vyvinutí měkkýši
Mořští dravci
Obr. 2
Mají chapadla s přísavkami
Schránka je redukována:
Sépie – sépiová kost
Loděnka – schránka
Která soustava je u nich
nejdokonalejší?
•
•
•
•
Je to nervová soustava
Spolu se smyslovým ústrojím
Zejména oči ( mají průměr 40 cm)
Splynutím uzlin vznikl mozek
Obr. 3
Čím dýchají?
• Dýchání žábrami
Obr. 4
Jsou inteligentní?
• Ano
• Chobotnice si staví valy z lesklých Obr. 5
předmětů
• Skalní úkryty
• Dokážou otevřít zašroubovanou láhev
• Rozpoznají geometrické útvary
Jak se pohybují?
ploutevním lemem
vytlačováním vody
ze sifonu
chapadly
Obr. 9
Co dělají při ohrožení?
• Vypouští barvivo v podobě inkoustového
oblaku
• Ten je skryje
• Oni rychle uplavou
Obr. 6
Čím se živí?
• Živí se převážně korýši
• Ty chytne pomocí ramen a usmrcuje je
kousnutím
Obr. 7
Rozmnožovací soustava
• Jsou odděleného pohlaví
• Spermie jsou přenášeny pomocí
uzpůsobeného ramene
• Vývin přímý přes malé sépie
• Samice po oplození hynou
Zástupci hlavonožců
•
•
•
•
Sépie
Loděnka
Chobotnice pobřežní
Krakatice obrovská
Obr. 10
Obr. 8
Loděnka hlubinná
• Spirálovitě stočená schránka
• Velký počet komůrek = funkce tlakových
komor
• Živoucí fosílie
• Kolem ústního otvoru 90 ramen
• Pohyb schránkou napřed
• zpět
Obr. 11
Obr. 12
Chobotnice pobřežní
•
•
•
•
Obr. 13
8 ramen s přísavkami
Pohyb lezením a plaváním
Změna barvy kůže
Vylučuje inkoustové barvivo v ohrožení
Obr. 14
Obr. 15
zpět
Obr. 16
Sépie obecná
•
•
•
•
10 ramen
8 krátkých, 2 dlouhá ramena
Přeměna schránky na sépiovou kost
Využití barviva
Obr. 17
zpět
Obr. 18
Krakatice obrovská
• Dosahuje až 30 metrů
Obr. 19
• zpět
Zakroužkuj správné tvrzení
ano
•
•
•
•
•
•
•
Nejdokonaleji vyvinutou soustavou je čich
H
Živoucí fosílií je loděnka
A
Schránka se nachází pouze u chobotnice
K
Rozlišenou schránku na komůrky má loděnka A
V ohrožení vypouští barvivo
D
Kořist zabíjí uškrcením
H
Největší zástupce je krakatice
A
Správné řešení: chapadla
ne
CH
D
P
N
O
L
M
Poznej zástupce
A
Loděnka hlubinná
B
Chobotnice pobřežní
Použitá literatura
•
•
•
•
•
•
•
Obr. 14: [cit. 2012-01-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Octopus_greece.jpg>
Obr. 16: [cit. 2012-01-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moving_Octopus_Vulgaris_2005-01-14.ogg>
Obr. 1: [cit. 2012-01-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Reef2063.jpg>
Obr. 2: [cit. 2012-01-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nautilus.jpg>
Obr. 3: [cit. 2012-01-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Evolution_eye.png>
Obr. 18: [cit. 2012-01-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Georgia_Aquarium__Cuttlefish_Jan_2006.jpg>
Obr. 4: [cit. 2012-01-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sepia_officinalis.seiche01.jpg>
•
•
•
•
•
•
Obr. 8: [cit. 2012-01-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Alecton_attempts_to_capture_a_giant_squid_in_
1861.jpg>
Obr. 9: [cit. 2012-01-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Denys_de_Montfort_Poulpe_Colossal.jpg>
Obr. 10: [cit. 2012-01-14]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW:
<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=18&pos=40>
Obr. 7: [cit. 2012-01-14]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW:
<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=18&pos=64>
Obr. 6: [cit. 2012-01-14]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW:
<<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=18&pos=160>
Obr. 15: [cit. 2012-01-14]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW:
<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=18&pos=161>
•
•
•
Obr. 17: [cit. 2012-01-14]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW:
<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=18&pos=235>
Obr. 19: [cit. 2012-01-14]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW:
<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=18&pos=285>
ČABRADOVÁ, V. et al: Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu víceletých
gymnázií,1.vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2003. ISBN 80-7238-211-X.s. 61-62.

similar documents