dr_VArga_A_Fenntarthatóság és közbeszerzés_Visegrád

Report
FENNTARTHATÓSÁG A
KÖZBESZERZÉSEKBEN
Dr. Varga Ágnes
Nemzetközi és Oktatási Főosztály
főosztályvezető-helyettes
2012. november 22.
Tartalom
Fenntartható közbeszerzések az Európai Unióban
Célkitűzések
Helyzetkép
Fenntarthatóság az új közbeszerzési irányelvekben
Fenntartható közbeszerzések Magyarországon
A Hatóság statisztikái
Jó gyakorlati példák gyűjtése
2/
Fenntartható közbeszerzések az Európai
Unióban - Célkitűzések
Európa 2020 stratégia
Intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés
Egységes piaci intézkedéscsomag
„olyan kiegyensúlyozott közbeszerzési politika megteremtése, amely a környezetkímélő,
társadalomtudatos és innovatív termékek, szolgáltatások és építési beruházások iránti
keresletet támogatja”
3/
Környezetvédelmi szempontok érvényesítése: zöld közbeszerzés
A zöld közbeszerzés (GPP) „olyan folyamat, amely során hatóságok olyan
árukat, szolgáltatásokat és építési beruházásokat szereznek be, amelyek
életciklusuk teljes időtartama alatt kevésbé ártalmasak a környezetre,
mint az egyéb módon beszerzett, azonos
fő
funkciót
betöltő
áruk,
szolgáltatások és építési beruházások”.
Szociális szempontok érvényesítése: fenntartott szerződések
Innováció támogatása: PCP, versenypárbeszéd
4/
Az Európai Unió Bíróságának esetjoga
Concordia busz ügy (C-513/99, 2002)
Bírálati szempontok körében környezetvédelmi szempontok figyelembe
vehetők, hogy feltéve:
•
•
•
•
•
5/
kapcsolódnak a beszerzés tárgyához
AK számára nem biztosíthatnak korlátlan választási szabadságot
azokat előzetesen meg kell hirdetni
nem lehetnek kiválasztási (alkalmassági) szempontok
meg kell felelniük az uniós jog alapelveinek
Lábléc
EVN Wienstrom ügy (C-488/01, 2003)
•
termelési módszerrel kapcsolatos zöld szempont elfogadható, ha
kapcsolódik a szerződés tárgyához, az megfelelően ellenőrizhető
Europaiki Dynamiki kontra Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügy (T-331-06,
2010)
•
a vállalat környezetvédelmi vezetési rendszere minőségének értékelésekor
magasabb pontszámot eredményezhet a harmadik fél általi hitelesítés
megléte
Bizottság kontra Holland Királyság (C-368/10 2012)
•
•
6/
főszabály szerint nincs akadálya annak, hogy az odaítélési szempont arra
irányuljon, hogy az adott termék méltányos kereskedelemből származzon
de meghatározott ökocímkének való megfelelés előírása részletes műszaki
leírás megadása helyett nem elegendő
Lábléc
Fenntartható közbeszerzések az Európai
Unióban - Helyzetkép
Forrás: 2012, CEPS, A zöld közbeszerzési feltételek alkalmazása a 27 EU-tagországban
7/
Fenntartható közbeszerzések az Európai
Unióban – az új közbeszerzési irányelvek
EU közbeszerzési szabályozása hatásainak, és eredményességének elemzése:
„Az ajánlatkérők nem rendelkeznek elegendő mozgástérrel ahhoz, hogy a fenntarthatóságra irányuló
politikai megfontolásokat érvényesíthessenek.”
Új irányelvek tervezetei: Cluster 2 - Stratégiai alkalmazás
felhatalmazó megközelítés
életciklusköltségek, externáliák figyelembe vehetőek, amennyiben azok igazolhatóak és
számszerűsíthetőek
szerződés tárgyához kötöttség továbbra is feltétel, de némileg finomítva (termelési
folyamat, externáliák figyelembe vehetőek)
megkönnyítik a címkék (ökocímkék) alkalmazását
új kizáró ok az EU szociális és környezetvédelmi előírásainak megsértése
innovációs partnerség, több tárgyalási lehetőség, határon átnyúló közös beszerzések
szabályai
8/
Fenntartható közbeszerzések
Magyarországon
Az új Kbt. alapján lefolytatott zöld közbeszerzések ajánlatkérői csoportok szerint
Ajánlatkérői
besorolás
Eljárások
darabszáma
Zöld eljárások
száma
%
Eljárások értéke
összesen
Központi
költségvetés
526
35
6,7%
17 020 755 089 Ft
1 518 175 031 Ft
Helyi
önkormányzat
1263
138
10,9%
56 165 417 208 Ft
12 422 254 282 Ft
22,1%
Közjogi szerv
408
27
6,6%
14 247 607 731 Ft
2 401 932 778 Ft
16,9%
Közszolgáltató
63
9
14,3%
4 056 089 714 Ft
1 234 774 715 Ft
30,4%
Egyéb
ajánlatkérők
240
25
10,4%
6 080 589 426 Ft
712 261 991 Ft
11,7%
Összesen
2500
234
9,4%
97 570 459 168 Ft
18 289 398 797 Ft
18,7%
9/
Zöld eljárások értéke
összesen
%
8,9%
Fenntartható közbeszerzések
Magyarországon
Az új Kbt. alapján lefolytatott zöld közbeszerzések a beszerzés fő tárgyai szerint
Beszerzés
tárgya
Eljárások
darabszáma
Zöld eljárások
száma
%
Eljárások értéke
összesen
Árubeszerzés
587
25
4,3%
11 670 012 868 Ft
485 600 275 Ft
Építési
beruházás
897
130
14,5%
64 517 142 359 Ft
15 376 154 491 Ft
23,8%
Szolgáltatás
1015
79
7,8%
21 365 854 335 Ft
2 427 644 031 Ft
11,4%
Szolgáltatási
koncesszió
1
0
0,0%
17 449 606 Ft
- Ft
0,0%
Összesen
2500
234
9,4%
97 570 459 168 Ft
18 289 398 797 Ft
18,7%
10 /
Zöld eljárások értéke
összesen
%
4,2%
Fenntartható közbeszerzések
Magyarországon
Zöld végrehajtási rendelet?
A Közbeszerzési Hatóság megkezdte a hazai zöld közbeszerzési jó
gyakorlati példák felkutatását:
•
•
•
•
11 /
alkalmazott zöld szempont részletes kifejtése (a szempont a
beszerzés tárgyának meghatározása, a műszaki-technikai
követelmények, az alkalmassági feltételek, a bírálati szempontok, vagy
a szerződési feltételek körében került rögzítésre; pontosan milyen
követelményeket rögzítettek),
elért eredmények ismertetése,
elért környezeti hatás(ok) elemzése,
következmények, tanulságok.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
12 /

similar documents