Slide 1 - Maritimt Kompetansesenter

Report
Forside
MARITIMT
KOMPETANSESENTER
17. September 2014.
Kristiansand
Tor Egil Fjelde
Maritimt Forum
Kadettdatabasen gjør det enklere for
studentene å finne seg kadettplass,
og gir rederiene en unik mulighet til å
finne kvalifisert personell.
NASJONAL KADETTORDNING
- Hvem står bak kadettdatabasen ?
•
Det norske maskinistforbund
•
Norsk Sjøoffisersforbund
•
Norges Rederiforbund
•
NHO-Sjøfart
•
Fraktefartøyenes Rederiforening
•
De maritime opplæringskontorene i Ålesund, Tromsø, Haugesund og Maritimt
kompetansesenter i Tønsberg
•
Sjøforsvaret.
•
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse
•
Maritimt Forum
•
(Fiskebåtredernes Forbund vurdere å bli med)
Kampanjen «ikke for alle»
STARTET 2006
Søkningen har økt hvert år
2006
2013
VG2 maritimefag
515
820
Fagskolen
457
499
Høyskolen
88
182
Samlet
1060
1501
Noen rederier tar ansvar.
2013. 487 fikk plass. 37 er uten plass (524)
1.sept. 2014
448 har fått jobb/kadettplass.
147 er uten plass.
(595)
• Det viser at mange rederier tar ansvar.
• Hva skal til for å få flere med ?
NASJONAL KADETTORDNING
Nautisk
Maskin
Halvår
1. Halvår 2010
237
68
305
2. Halvår 2010
269
96
365
1. Halvår 2011
232
88
320
2. Halvår 2011
320
84
404
1. Halvår 2012
265
91
356
2. Halvår 2012
324
80
404
1. Halvår 2013
324
87
411
2. Halvår 2013
304
138
442
Totalt
670
724
760
833
Utfordringen
Kampanje mot rederiene
Opprette flere lærling- og kadettplasser
Kostnad (investering)
Tilskudd fra SNMK kr 10.500,00 pr mnd
Kadett/student. Lånekassen. Borteboerstip.
Samarbeid mellom rederiene.
Skoleskipene Sjøkurs og Gann
Balanse mellom utdanning og
behov
Tettere samarbeid mellom skolene og
rederiene.
Inntakskreteriene
Mannskapsorganisasjonene
Større forutsigbarhet
Styrke nettelønnsordningen
Svenske modellen.
Balanse mellom utdanning og
behov
2015
620 NYE KADETTER TRENGER PLASS
+ de som ikke fikk plass i 2014
JA TIL SJØMANNEN OG NORSKE SKIP.
Innlegg i St.Aft. Geir Pollestad Sp leder av næringskom.
Senterpartiet mener vi må satse mer på norske sjøfolk.
Den kompetansen som norske sjøfolk har opparbeidet seg,
er grunnlaget for den sterke maritime næring vi har.
Stortinget og regjeringen må utforme en politikk som sikrer
dette også i fremtiden, bl a styrke nettolønnsordningen.
Skal vi greie å rekrutter nordmenn til en yrkesvei på sjøen,
må det være norske lønns- og arbeidsvilkår for norske
sjøfolk. I tillegg må vi sikre at rederiene kan utvikle seg i
Norge og skipene seile under norsk flagg.
JA TIL SJØMANNEN OG NORSKE SKIP
St Aft. Geir Pollestad Sp. Leder av næringskom.
Regjeringen har varslet at den vil legge fram en maritim
strategi. Sp mener næringen fortjener forutsigbarhet, og at
rammevilkårene må stå seg lengre enn til valget i 2017.
Sp mener derfor at regjeringen må legge fram sin maritime
strategi som en stortingsmelding, slik at det vil være mulig
å sikre et bredt flertall bak den maritime politikken.
Det vil næringen, sjøfolket og landet været tjent med.
NASJONAL KADETTORDNING
For mer informasjon om kadettordningen
Kontakt:
Tor Egil Fjelde
E-post: [email protected]
Mob.: 951 777 52
Vi høster som vi sår…
TAKK FOR
OPPMERKSOMHETEN!

similar documents