Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szerepvállalása a

Report
Az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet szerepvállalása a
nemzedékeken átívelő
tehetséggondozásban
dr. Kaposi József
főigazgató
2014. október 17.
Dunaújváros
A Nemzeti Tehetség
Program átfogó célkitűzései
A tehetséges fiatalok segítésének formái áthatják a teljes társadalmat,
ezért a tehetség érvényesülését szolgáló stratégiai célok csak átfogó
célkitűzések megjelölésével bonthatók le kezelhető és ellenőrizhető
egységekre.
A tehetség segítésének átfogó célkitűzései a tehetséges fiatalok
képességeinek kibontakoztatása és társadalmi hasznosulása érdekében:
• a tehetséges fiatalok megtalálása;
• a tehetség jellegének és szintjének megfelelő folyamatos segítség a
tehetség kibontakoztatásában;
• a tehetség hasznosulásának elősegítése.
Védnökeink
Gubik Petra –
színművésznő, a
Sugarloaf együttes
énekese;
Benedek Tibor –
vízilabdázó, a magyar
férfi vízilabda
válogatott szövetségi
kapitánya;
Horváth Gyula – a
MASAT1
projektmenedzsere,
egyetemi adjunktus;
Az Év Talentuma Díj
Három kategória, három díjazott
2013 díjazottai:
tudomány: Szabó Attila (többszörös OKTV győztes és nemzetközi
versenyek nyertes [fizika és matematika]);
kultúra: Kalányos Melinda (mese- és versmondás);
sport: Valkusz Máté (tenisz).
2014 díjazottak:
tudomány: Zsombori Balázs (a „PictoVerb” nevű verbális
kommunikációt segítő applikáció feltalálója);
kultúra: Fodor Mátyás (néptánc);
sport: Makra Noémi (torna).
A 2014-es év díjazottai
Nemzeti Tehetség Program
pályázatai
• Az óvodai tehetségsegítő programok, erdei óvodai programok
támogatása.
• Az állami, helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi
és civil fenntartású általános iskolai, középiskolai és kollégiumi
intézményen kívüli nyári tehetségsegítő programok támogatása.
• A köznevelésben tanuló diákok természettudományos, matematikai
és műszaki tudásának elmélyítéséhez, gyakorlati alkalmazásához
kapcsolódó nyári tehetségsegítő programok támogatása.
• A felsőoktatási intézmények által szervezett, középiskolásoknak
szóló tehetséggondozó táborok támogatására kiírt pályázat
eredményei.
Az óvodai tehetségsegítő,
valamint erdei óvodai programok
A pályázat célja: Az óvodai tehetséggondozó tevékenység segítése, az
óvodai tehetségsegítő programok, erdei óvodai programok
támogatása.
Támogatott tevékenységek
• nyáron megvalósuló erdei óvodai program megszervezése,
lebonyolítása;
• óvodai tehetségnapok szervezése és lebonyolítása;
• a kidolgozott tehetséggondozó programok, „jó gyakorlatok”
intézmények közötti átadásának megvalósítása.
A pályázattal kapcsolatos
összefoglaló információk
A beérkezett pályázatok száma
65
A nyertes pályázatok száma
55
Az igényelt támogatás összege
95 840 200 Ft
A rendelkezésre álló keret összege
50 000 000 Ft
A módosított keret összege
66 307 000 Ft
A megítélt támogatás összege
66 307 000 Ft
Nyári tehetségsegítő programok
támogatása
A pályázat célja: Az állami, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és
civil fenntartású általános iskolai, középiskolai és kollégiumi
tehetségsegítő programok támogatása.
Támogatott tevékenységek
• a tehetséggondozás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása;
• az évközi tehetségsegítő programok folytatási lehetőségének
megteremtése (kirándulások, legalább öt napos nyári táborok vagy
erdei iskolák szervezésével);
• a jó gyakorlatok intézmények közötti átadása;
• családdal történő együttműködés programjának kidolgozása, a
családok bevonása a tehetségsegítő programokba, rendezvényekbe.
A pályázattal kapcsolatos
összefoglaló információk
A beérkezett pályázatok száma
70
A nyertes pályázatok száma
57
Az igényelt támogatás összege
105 556 000 Ft
A rendelkezésre álló keret összege
60 000 000 Ft
A módosított keret összege
72 931 000 Ft
A megítélt támogatás összege
71 931 000 Ft
Természettudományos,
matematikai és műszaki tudás
A pályázat célja: A köznevelésben tanulók természettudományos és műszaki
kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó programok
támogatása.
Támogatott tevékenységek:
• szakmatanuláshoz kapcsolódó tehetségsegítő nyári táborok, rendezvények
programjának kidolgozása és megvalósítása;
• üzemek felkeresése, tudományos intézetek, felsőoktatási kutatóműhelyek
látogatásának megszervezése, lebonyolítása;
• tehetséggazdagító nyári programok kidolgozása és megvalósítása;
• tehetséggondozó nyári program kidolgozása és megvalósítása;
• tehetséggondozó nyári táborok programjának elkészítése, szervezése és
megvalósítása.
A pályázattal kapcsolatos
összefoglaló információk
A beérkezett pályázatok száma
52
A nyertes pályázatok száma
47
Az igényelt támogatás összege
75 882 000 Ft
A rendelkezésre álló keret összege
50 000 000 Ft
A módosított keret összege
68 272 000 Ft
A megítélt támogatás összege
68 272 000 Ft
A felsőoktatási intézmények
tehetséggondozó táborai
A pályázat célja:
• tehetséggondozó táborok megszervezése és megvalósításához;
• középiskolák és felsőoktatási intézmények együttműködése;
• tehetségígéretek felkutatása;
• a tehetségazonosító és -gondozó munka szakmai színvonalának
továbbfejlesztése;
• komplex fejlesztési program biztosítása a tehetség számára.
A felsőoktatási intézmények
tehetséggondozó táborai
Támogatott tevékenységek:
• pályázatok kizárólag (9-12. évf.) középiskolai korosztály számára;
• pályázatok tehetséggondozó táborok programjára;
• egy pályázat során egy tábor programjára lehet a pályázatot
benyújtani;
• prioritást élveznek azok a táborok, ahol a résztvevők kiválasztási
szempontjai között előnyt élveznek az OKTV, illetve az Erőforrások
Minisztériuma által támogatott szakirányú tanulmányi versenyek 110. helyezett diákjai;
• a részvétel feltétele, hogy a tehetséggondozást végző szakember a
tábor lezárása után legalább egy évig nyomon követi, szükség esetén
segíti a táborban vele együtt dolgozó diák munkáját, további
fejlődését.
A pályázattal kapcsolatos
összefoglaló információk
A beérkezett pályázatok száma
33 db
A nyertes pályázatok száma
28 db
Az igényelt támogatás összege
51 050 188 Ft
A rendelkezésre álló keret összege
44 000 000 Ft
A módosított keret összege
44 000 000 Ft
Az összes kifizetett támogatás összege
41 620 000 Ft
A maradvány összege
2 380 000 Ft
Szakkollégiumok
példa
A Pécsi Tudományegyetem Wlislocki Henrik (WHSZ)
Szakkollégiumának együttműködési javaslata
• A szakkollégium célja, összefogni és integrálja az egyetem különböző
karain tanuló roma/cigány származású diákokat, illetve azokat, akik
érdeklődnek a romológia iránt.
• A szervezet segíti, hogy az egyetemen különböző szakokon tanuló,
főként roma/cigány hallgatók sikerrel haladjanak kortársaikkal
együtt a diplomaszerzés felé úgy, hogy közben identitásukban
tudatos, társadalmilag elkötelezett felnőttekké váljanak.
Az Arany János Tehetséggondozó
Program és a TDK kapcsolata
• az Arany János Tehetséggondozó Programban végzett, a
felsőoktatásba bekerült tehetséges diákok is lehetőséget kapnak a
TDK-ba való bekerülésre;
• az osztályfőnökök ajánlhatják a tehetséges diákokat a felsőoktatási
intézmények TDT-elnökeinek figyelmébe;
• a hallgatók lehetőséget kapnak a TDK-ba történő bekapcsolódásra;
• az együttműködés az OFI szervezetén belül valósul meg, a Nemzeti
Tehetség Programiroda és az OTDT Titkársága együttműködésében;
• 2014-től az Arany János Tehetséggondozó Program osztályainak
osztályfőnökei is az erre létrehozott regisztrációs felületen tudják
ajánlani a diákokat.
OKTV eredmények
nyilvánossága
Neuwirth Gábor kutatásaira alapozva az Intézet honlapján elérhetőek az OKTV
eredmények – ennek célja a nyilvánosság biztosítása, valamint a tehetségek
pályakövetési lehetőségeinek vizsgálata.
A megtalálható adatok:
• legkiemelkedőbb teljesítményt elérő diákok listája;
• legsikeresebb felkészítő tanárok nevei;
• helyezettek iskolái;
Adatbázis jellemzői:
• eredmények tantárgyi bontásban (összesen 18 tantárgy)
• időintervallum: 1986 – 2013
• elérhetőség: http://www.ofi.hu/tudastar/oktv-kutatas-1986-2013
Tehetségútlevél Program
Az OTDT és az OFI támogatásával elindított program.
A program célja:
• biztosítani a már azonosított és a felsőoktatásba felvételt nyert
tehetségek számára azt, hogy felsőfokú tanulmányaik közvetlen
kezdetétől részt vehessenek a tudományos diákköri tevékenységben;
• megteremteni a kontinuitást a köznevelési és a felsőoktatási
tehetséggondozásban, egy híd, tehetséghíd szerepét betöltve.
A terv:
• valamennyi magyar középiskola bevonásával bővíthessük a
Tehetségútlevél Programot és az ahhoz való hozzáférést.
Tehetségútlevél Program
Részvétel
• Volt diákok ajánlhatók a felsőoktatási intézmények tehetséggondozó
programjainak figyelemébe:
– iskolákat levélben kerték fel, hogy ajánlják diákjaikat;
– az OKTV helyezettek listáinak kiküldése is megtörtént a felsőoktatási
intézmények számára (egy pilot keretében).
Háttér:
• A Tehetségútlevél Program regisztrációja:
regisztracio.tehetsegutlevel.hu
Információ
• [email protected] e-mail címen kérhető.

similar documents