Upitnik licnosti

Report
UPITNIK LIČNOSTI
1 – uopće se ne odnosi na mene
5 – u potpunosti se odnosi na mene
1.
2.
3.
4.
5.
Unosim živost u neku zabavu.
Ne brinem se puno za druge ljude.
Uvijek sam spreman (spremna).
Lako podliježem stresu.
Imam bogat rječnik.
1 – uopće se ne odnosi na mene
5 – u potpunosti se odnosi na mene
6. Ne pričam puno.
7. Zanimaju me drugi ljudi.
8. Ostavljam svoje stvari posvuda.
9. Uglavnom se osjećam opušteno.
10. Teško razumijem apstraktne ideje.
1 – uopće se ne odnosi na mene
5 – u potpunosti se odnosi na mene
11.
12.
13.
14.
15.
Osjećam se ugodno u društvu.
Vrijeđam ljude.
Obraćam pažnju na detalje.
Često sam zabrinut (zabrinuta).
Imam bujnu maštu.
1 – uopće se ne odnosi na mene
5 – u potpunosti se odnosi na mene
16.
17.
18.
19.
20.
Držim se po strani.
Suosjećam s drugima.
Pravim nered.
Rijetko sam tužan (tužna).
Ne zanimaju me apstraktne ideje.
1 – uopće se ne odnosi na mene
5 – u potpunosti se odnosi na mene
21. Sam(a) započinjem razgovore.
22. Ne zanimaju me tuđi problemi.
23. Odmah obavljam kućne poslove.
24. Lako me zasmetati.
25. Imam izvrsne ideje.
1 – uopće se ne odnosi na mene
5 – u potpunosti se odnosi na mene
26. Imam malo toga za reći.
27. Imam meko srce.
28. Često zaboravljam vratiti stvari na njihovo
mjesto.
29. Lako se uzrujam.
30. Nemam mnogo mašte.
1 – uopće se ne odnosi na mene
5 – u potpunosti se odnosi na mene
31. Na zabavama razgovaram s mnogo
različitih osoba.
32. Drugi ljudi me zapravo ne zanimaju.
33. Volim red.
34. Često mijenjam raspoloženja.
35. Brzo shvaćam različite stvari.
1 – uopće se ne odnosi na mene
5 – u potpunosti se odnosi na mene
36. Ne volim privlačiti pažnju.
37. Posvećujem vrijeme drugim ljudima.
38. Izbjegavam obveze.
39. Podliježem čestim promjenama
raspoloženja.
40. Koristim učene izraze.
1 – uopće se ne odnosi na mene
5 – u potpunosti se odnosi na mene
41. Nije mi nelagodno biti u središtu
pozornosti.
42. Osjetljiv(a) sam na tuđe osjećaje.
43. Slijedim zacrtani plan.
44. Lako me je razdražiti.
45. Provodim vrijeme razmišljajući.
1 – uopće se ne odnosi na mene
5 – u potpunosti se odnosi na mene
46. Šutljiv(a) sam s nepoznatima.
47. Nastojim da se drugi osjećaju ugodno.
48. Posao obavljam točno i precizno.
49. Često sam tužan (tužna).
50. Pun(a) sam ideja.
BODOVANJE TVRDNJI
Sljedeće tvrdnje bodovati obrnuto:
2, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 32,
36, 38, 46
1=5;
2=4;
3=3;
4=2;
5=1
Zbrojiti zaokružene vrijednosti na tvrdnjama:
E= 1 + 6 + 11 + 16 + 21 + 26 + 31 + 36 + 41 + 46
MIN= 10
MAX= 50
Zbrojiti zaokružene vrijednosti na tvrdnjama:
N= 4 + 9 + 14 + 19 + 24 + 29 + 34 + 39 + 44 + 49
MIN= 10
MAX= 50
Zbrojiti zaokružene vrijednosti na
tvrdnjama:
O= 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 45 + 50
MIN= 10
MAX= 50
Zbrojiti zaokružene vrijednosti na tvrdnjama:
U= 2 + 7 + 12 + 17 + 22 + 27 + 32 + 37 + 42 + 47
MIN= 10
MAX= 50
Zbrojiti zaokružene vrijednosti na tvrdnjama:
S= 3 + 8 + 13 + 18 + 23 + 28 + 33 + 38 + 43 + 48
MIN= 10
MAX= 50
NORME
(Sabol, 2005)
Ž
M
EKSTRAVERZIJA
35
34
RASPON
PROSJEKA
Ž
M
28 - 42 27 - 41
NEUROTICIZAM
30
27
23 - 37
19 - 35
OTVORENOST PREMA
ISKUSTVU
38
39
33 - 43
34 - 44
UGODNOST
41
38
36 – 46
32 - 44
SAVJESNOST
35
35
29 - 41
29 – 41
EKSTRAVERZIJA
•
•
•
•
•
•
•
topli i druželjubivi
skloni preuzimati vodstvo
brzo govore i puni su energije
biraju poticajnu okolinu
često traže uzbuđenja
asertivni
aktivni
Ekstrovertirani pas
Introvertirani pas
Nadao sam se da će
ekstraverti razgovarati
s introvertima; ali oni
razgovaraju
međusobno!
NEUROTICIZAM
• problemi u suočavanju s teškoćama, sa stresom i u
odnosima s drugim ljudima
• anksioznost
• depresija
• impulzivnost
• osjetljivost
OTVORENOST PREMA ISKUSTVU
(Intelekt)
• intelektualni i umjetnički interesi
• neprekidna potreba za raznolikošću, promjenom,
stjecanjem i preispitivanje iskustva
• živa mašta,
• fleksibilnost ponašanja,
• intelektualnu znatiželju,
• osjetljivost na vlastite unutarnje osjećaje,
nezavisnost od osuda i nekonvencionalne stavove
• maštovitost,
• znatiželjnost
• kreativnost.
UGODNOST
• dobronamjerni
• voljne pomoći i surađivati s drugima od kojih
imaju pozitivna očekivanja
• povjerenje
• otvorenost prema drugima
• altruizam
• popustljivost
• skromnost
• blagost
SAVJESNOST
•
•
•
•
•
•
•
•
dobro organizirana
uredna
samodisciplinirana
odlučna
marljiva
teži ka postignuću
pouzdana i odgovorna prema dužnostima
sklona oprezu i kritičnosti
nestabilan
I, N+
E, N+
I, N-
kolerik
E, N-
flegmatik
sangvinik
stabilan
ekstravertiran
introvertirann
melankolik
Melankolik
•
•
•
•
•
•
•
•
Ćudljiv
Tjeskoban
Krut
Trezven
Pesimističan
Rezerviran
Tih
Nedruštven
Kolerik
•
•
•
•
•
•
Osjetljiv
Nemiran
Agresivan
Aktivan
Impulzivan
Optimističan
Flegmatik







Pasivan
Brižljiv
Zamišljen
Miran
Sabran
Pouzdan
Kontroliran
Sangvinik
•
•
•
•
•
•
•
Društven
Živahan
Otvoren
Pričljiv
Brzih reakcija
Bezbrižan
Vođa
kolerik
flegmatik
melankolik
sangvinik
Zadaća
• Prikazati pet osobina ličnosti (Big 5)
• Opisati sebe prema tim osobinama ovisno o
rezultatima na upitniku

similar documents