Shkolla per femije me nevoja Speciale

Report
Programi per femijet me
nevoja te vecanta - SHKOLLA
“JETO ME MUA”
E regjistruar si OJQ
Bartesit e programit te shkolles:




Indira Zaga – Themeluese
Aferdita Zeneli – Mesuesja
Suela Dibra Kaca - Psikologe
Ramo Kurti – Fizioterapeuti
Ndihmat e Programit
 HORIZONTI I RI
 Mbulon vetem 160 Euro ne muaj dhe
kjo mbules do te zgjas deri ne fund te
muajit Prill.
Libri per mesimdhenes dhe prinder:
 Libri i cili eshte i nevojitshem si per
mesimdhenes ashtu edhe per prinder
duhet te perkthehet ne gjuhen
Shqipe;
Orari dhe plan programi:
 Shkolla punon 5 ditet e javes prej ores 8 te
mengjesit deri ne oren 12 ku femijet
punojn vetem me mesuesen;
 Nga ora 12 deri ne oren 6 me femijet
punojn psikologja dhe terapeuti te njejten
kohe;
 Plan programi vjen nga Qendra per femijet
autik “ Fluturo per jeten” - Tirane
Nxenesit:










Enis Zagovic
Erjon Meqikukiq
Egzon Doda
Rrezart Halili
Aid Asllani
Enis Islamovic
Enes Veliq
Ensar Mehani
Armend Palevic
Aida Asllanovic
FOTOGRAFIT E FEMIJEVE
FOTOGRAFIT E FEMIJEVE
FOTOGRAFIT E FEMIJEVE
KESHILLI I PRINDERVE
 INDIRA ZAGA
 SALIJA MEQIKUKIQ
 FATIME ISLAMOVIQ
SEMINARI
 Kjo shkolle ka mbajtur seminarin e
pare ne te cilin kan marr pjese:
 Krytari i puneve sociale: Met Duraku
 Drejtori i shkolles: Nail Draga
 Mesuesi: Flamur Anamali
Verejtjet dhe sygjerimet:
 Pas nje takimi qe Indira ka mbajtur
me kryetarin e puneve sociale, kan
ardh deri te konkludimi se disa paisje
ne kete objekt duhet te
zevendesohen. Karrigat te cilat Indira
me mundesit e saja ka ofruar ne kete
shkolle si dhe tavolinat duhet te jene
material druni. ( Verejtje ne foton e
fundit ne faqen e 9te ne Power Point)
TRANSPORTIMI
 Tani per tani transportimi I femijeve
ne shkolle dhe ne shtepi behet nga
prinderit;
 Transportimi I femijeve eshte I
nevojitshem;
SHPENZIMET TOTALE:
 Shpenzimet totale te cilat tani per
tani pervec ndihmes se fondacionit
“Horizonti I Ri” behen nga
themeluesja Zonja Indira Zaga:
 Pagesa per:
 Mesuesen eshte 6.5 Euro ne ore
 Psikologja – 8.5 Euro ne ore
 Terapeuti – 10 Euro ne ore
REFERENCAT
 Fondi I femijeve Shqiptare ne SHBA:
Adresa:
14 E 60th Street, New York, Ny10022
Tel: 212-702-9102
Fax: 212-702-0854
 Fondacioni Autism Speaks in New
York
FONDI URGJENT I NEVOJITUR PER
KETE SHKOLLE:
 Perkthimi i librit I cili duhet te
perkthehet, botohet dhe kopjohet $2000
 Zavendesimi i paisjeve ne ato te
drurit - $1300
 Transportimi i femijeve – 700 Euro ne
muaj;
Propozim per strategjine e
bashkepunimit
 Krijimi i keshillit te vecant ne shoqate
 Verifikimi i nevojave te perkoheshme
mujore dhe aprovimi i ndihmave nga
kryesia
 Planifikimi i regjistrimit te shkolles ne
bashkepunim me keshillin inicues te
drejtuar nga Dr. Sabina Osmani

similar documents