Dr. Ayhan Cingi

Report
GÖRÜNTÜLEME
MERKEZLERİ
Dr. Ayhan CİNGİ
Sonomed Tıbbi Görüntüleme Merkezi ve Laboratuvarı
Kadıköy / İstanbul
Kuruluş 1992
Görüntüleme Merkezleri

Doğru, Kesin Teşhis Koyulabilmesine yönelik ve
Tedavinin Yönlendirilmesi amacıyla yapılan Tıbbi
Görüntüleme ve Girişimsel İşlemlerin yapıldığı
Kompleks Merkezlerdir.

ATT yönetmeliğinde “MÜESSESE” olarak
tanımlanmışlardır.
GÜNÜMÜZDE İDEAL GÖRÜNTÜLEME MERKEZLERİNİN OLMAZSA
OLMAZLARI
 MR (1.5 Tesla)
 Çok Kesitli CT (Minimum 64)
 Doppler US
 Sintigrafi (Nükleer Tıp)
 Digital Mamografi
 Digital Röntgen
 Girişimsel Radyoloji (US ve CT eşliğinde)
 Kemik Dansitometresi
 Laboratuvar
 (Pet CT)
TERCİH EDİLEN BİR GÖRÜNTÜLEME
MERKEZİ OLABİLMENİN KOŞULLARI
 EN İLERİ TEKNOLOJİ
 EN İYİ İŞGÜCÜ
 EN İYİ PAZARLAMA
 EN İYİ OTELCİLİK HİZMETİ
 EN İYİ YÖNETİM
Görüntüleme Merkezlerinin
Birincil Hedef Kitlesi
DOKTORLARDIR.
Görüntüleme Merkezleri
Direkt Olarak SGK ile Anlaşma
Yapamazlar
Özel Hastaneler ve Tıp Merkezleri ile yapılan Hizmet
Alım Sözleşmeleri aracılığı ile SGK’lı Hastalara
Hizmet verebilirler.
ACR STANDARTLARI
Mükemmel, Aranılan, Tercih Edilen bir
Görüntüleme Merkezi Olmak ve bunu
Sürdürebilmenin
Maliyeti Yüksek, Karlılığı ise Düşüktür.
Örneğin bir MR incelemesinin maliyeti 228 TL’dir.
 Radyoloji Uzmanı maliyeti
 Radyoloji Teknisyeni maliyeti
 Cihaz Bakım maliyetleri
 Diğer personel maliyetleri
 DSF ve Hizmetler maliyetleri
 ….
Görüntüleme Merkezlerinde Sadece
Radyoloji Uzmanı mı Olmalı?
EKO ?
Miyokard Perfüzyon Sintigrafi ?
CT Coroner Anjiografi ?
Dikkatiniz ve Sabrınız için
Teşekkür Ederim.
Dr. Ayhan CİNGİ
Sonomed
Kadıköy/İstanbul

similar documents