Agro+mashexpo (Zöldség, gyümölcs és dohány)

Report
Zöldség, gyümölcs és dohány
szerkezetátalakítási támogatás
Dr. Fekete István
Vidékfejlesztési Minisztérium
ZGyD szerkezetátalakítási támogatás 1.
Az intézkedés célja:
• A referencia terület megállapításánál figyelembe vett
mezőgazdasági területeket a mezőgazdasági hasznosításból
ne vonják ki.
• A termelők az általuk korábban zöldség-, gyümölcs-, dohány
termesztésben foglalkoztatott munkavállalók
foglalkoztatottsági szintjét a szerkezet átalakítási
programban való részvétel teljes időtartama alatt fenntartsák.
Az intézkedés időtartama:
• 2010-2013
2
ZGyD szerkezetátalakítási támogatás 2.
Jogosultsági feltételek:
•
Zöldség szerkezetátalakítási támogatást vehet igénybe az az
ügyfél, aki:
a) Sárgarépa, dinnye, torma, fűszerpaprika termelésére
szolgáló terület után támogatást vett igénybe a 2009. évben
benyújtott egységes kérelme alapján
b) A 2010. évi egységes kérelme kitöltésekor jelezte részvételi
szándékát.
c) A 2012. évben az egységes kérelem kitöltésekor jelzi
részvételi szándékát a rendszerbe belépni kívánó termelő.
3
ZGyD szerkezetátalakítási támogatás 3.
Jogosultsági feltételek:
•
Gyümölcs szerkezetátalakítási támogatást vehet igénybe az az
ügyfél, aki:
a) Cseresznye, sárgabarack, meggy, körte őszibarack, alma,
szilva termelésére szolgáló terület után támogatást vett
igénybe a 2009. évben benyújtott egységes kérelme alapján
b) Eléri és igazolja a referenciaterület megállapításánál
figyelembe vehető minimális hektáronkénti tőszámot,
valamint az ültetvény életkorát.
c) A 2010. évi egységes kérelme kitöltésekor jelezte részvételi
szándékát.
4
d) A 2012. évben az egységes kérelem kitöltésekor jelzi
részvételi szándékát a rendszerbe belépni kívánó termelő.
5
ZGyD szerkezetátalakítási támogatás 4.
Jogosultsági feltételek:
•
Dohány szerkezetátalakítási támogatást vehet igénybe az az
ügyfél, aki:
a) Burley, és vagy Virginia dohány referenciaterülettel
rendelkezik.
b) A 2010. évi egységes kérelme kitöltésekor jelezte részvételi
szándékát.
•
Referenciaterület: az a hektárban megállapított terület,
amelynek alapja a dohánytermelő részére a 2009. támogatási
évre vonatkozóan dohány termesztéshez kötött támogatást
állapítottak meg.
6
ZGyD szerkezetátalakítási támogatás 5.
Jogosultság mértékének megállapítása:
•
•
A programban részt vevő termelő a 2010. évi SAPS kérelme
alapján megállapított területe után, legfeljebb a vonatkozó
referencia terület hektárszámával megegyező támogatási
jogosultság illeti meg.
Részvételnél figyelembe vehető legkisebb parcella méret 0.3
hektár.
7
ZGyD szerkezetátalakítási támogatás 6.
Jogosultság aktiválása:
•
•
•
A termelő a különleges támogatást minden támogatási év
vonatkozásában az őt megillető támogatási jogosultságok
aktiválásával veheti igénybe.
Aktiválás: a támogatási jogosultság darabszámának
megfelelő hektárszámú mezőgazdasági földterület használata
alapján, egységes területalapú támogatás igénybevétele.
Hiányzó, illetve nem teljes körű aktiválás szankcióval sújtott.
8
ZGyD szerkezetátalakítási támogatás 7.
A támogatás általános pénzügyi feltételei
a)
b)
c)
d)
A zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási támogatás forrása
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap.
A zöldség, gyümölcs szerkezetátalakítási támogatás keretösszege
évente 9 000 000 euró.
A dohány szerkezetátalakítási támogatás keretösszege:
- 2010. és 2011. támogatási években évente 22 126 200 euró,
- 2012. és 2013. támogatási években évente 24 200 000 euró.
Dohány esetében támogatható terület nagysága 5 858 hektár
9
ZGyD szerkezetátalakítási támogatás 8.
A nemzeti programba bejelentkezett termelő
kötelezettségei:
a)
b)
c)
d)
A megállapított támogatási jogosultságok darabszámának megfelelő
hektárszámú földterület esetében egységes terület alapú támogatás
igénybevétele (Aktiválás)
Zöldség, gyümölcs esetében hektáronként 700 munkaóra élőmunka
ráfordítást igazolni.
Dohány esetében hektáronként 1000 munkaóra élőmunka ráfordítást
igazolni.
Zöldség, gyümölcs és dohány esetében hektáronként 300 000 forint
elismert tevékenységből származó árbevételt igazolni.
10
ZGyD szerkezetátalakítási támogatás 9.
A nemzeti programba feltételeinek nem teljesítése
esetén alkalmazandó szankció:
•
Aktiválás
a)
b)
•
Amennyiben a termelő az őt megillető támogatási jogosultságoknál kisebb
területet aktivál, akkor az aktiválással nem érintett rész vonatkozásában a
termelőt véglegese és visszavonhatatlanul kilépettnek kell tekinteni.
A 2011. évtől kezdődően a támogatást az egységes kérelemben tett
nyilatkozattal veheti igénybe a termelő, ennek elmulasztása esetén a
termelőt az érintett rész vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul
kilépettnek kell tekinteni
Zöldség, gyümölcs estében élőmunka ráfordítás nem vagy részleges
teljesítése
a)
Munkaóránként 1 euró nem teljesítési bírság
11
•
Dohány esetében előírt élőmunka ráfordítás nem vagy részleges
teljesítése
a)
•
Zöldség, gyümölcs esetében az előírt árbevétel nem vagy részleges
teljesítése
a)
•
Munkaóránként 4 euró nem teljesítési bírság
Az elmaradt árbevétel összegének 430 forintos egységértékeiként 1
euró
Dohány esetében az előírt árbevétel nem vagy részleges teljesítése
a)
Az elmaradt árbevétel összegének 75 forintos egységértékeiként 1 euró
Az árbevételre és a munkaórára vonatkozó szankciók összevontan
NEM alkalmazhatóak!
12
ZGyD szerkezetátalakítási támogatás 10.
A szerkezetátalakítási támogatás, mint vagyoni értékű
jog:
a)
•
•
•
A rendelet ezen jogosultságokat vagyoni értékű jogként nevesíti, így:
Átruházható – korlátozó feltételekkel
Örökölhető
Apportálható
13
ZGyD szerkezetátalakítási támogatás 11.
A program elindításának eredményei:
a) A mediterrán termékek reformja után 2010-ben is jövedelmező volt
így fennmaradt hazánkban a zöldség, gyümölcs és dohány termelés.
b) A korábbi termőterületek művelésben maradtak.
c) A foglalkoztatás cél megvalósulásával az érintett ágazatok továbbra is
jelentős szerepet töltenek be a vidéki mezőgazdasági foglalkoztatás
területén
14
ZGyD szerkezetátalakítási támogatás 12.
A program elindításának számszerű eredményei:
Gyümölcs
Zöldség
Burley
Virginia
Összesen
1 314,69
836,14
3 544,33
3 941,32
9 636,48
362 527 Ft
230 567 Ft
1 007 410 Ft
1 123 088 Ft
2 657 259,36
Ft
Igénylő
termelők
száma
583
249
738
397
1967
Jóváhagyott
termelők
száma
505
205
730
394
1834
Igényelt terület
7 702,34
1 450,67
1 829,03
4 051,2
15 033,24
Jóváhagyott
terület
6 201,04
1 054,83
1 735,13
4 043,29
13 034,29
Támogatás
(euróban/ha)
(Ft/ha)
15
ZGyD szerkezetátalakítási támogatás 13.
A program 2012. évtől hatályos változásai:
a) A programon kívüli zöldség, gyümölcs termelőknek a2013.
támogatási évtől kezdődően lehetőségük nyílik a belépésre.
b) A támogatási jogosultságok vonatkozásában átruházási időszak kerül
meghatározásra (március 1. – április 1.).
c) Elismert élőmunka elszámolás esetében szigorodik a közterhek
megfizetésének igazolása.
d) Szankció kerül bevezetésre az árbevételi nemzeti kritérium nem, vagy
csak részleges teljesítése esetében.
e) Nő a dohány szerkezetátalakítási támogatás évenkénti keretösszege.
f) Szigorodik a jogosultság aktiválsához kapcsolódó termelői nyilatkozat
nem, vagy csak részleges megtételének jogkövetkezménye.
16
ZGyD szerkezetátalakítási támogatás 14.
A támogatás pénzügyi mutatói 2012-ben
a) A dohány szerkezetátalakítási támogatás keretösszege a 2012.
támogatási évtől évente 24 200 000 euró, ami a hivatalos 292,55
Ft/euró árfolyamon számolva 7 079 710 000 Ft .
b) A zöldség, gyümölcs keretösszege a 2010. támogatási évtől évente
9 000 000 euró, ami a hivatalos 292,55 Ft/euró árfolyamon számolva
2 639 950 000 Ft .
17
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
18

similar documents