Az Ipari forradalom

Report
Az Ipari forradalom
?1780-1850?
Mezőgazdaság fellendülése
•
•
•
•
•
•
Anglia XVI-XVII. Sz. tőkés gazdálkodás
XVIII. Sz. bekerítés , bérmunka
Földek trágyázása, istállózó állattartás, fajtanemesítés
Jobb ekék, aratógép, vetésforgó
Földek parcellázása (mindenki azt termel a földjén amit akar)
A mezőgazdasági népesség egy része elvesztette megélhetését, városokba
költöztek és bérmunkát vállaltak
A forradalom kibontakozása
(textil)
• A céhes keretek kikerülése, paraszti kiegészítő munka,
bérmunka majd a manufaktúrák hódítottak
• Legnagyobb hasznot a textilipar hozta így itt jelentek meg
legelőszőr az egyszerű mechanikus gépek (szövő-, fonógép)
Gőzgépek
• Szén felhasználása (földfelszínhez közeli szénbánya,
faállomány fogyóban)
• A vízierőt felváltó gőzgépet James Watt fejlesztette ki melyet a
gazdaság minden ága feltudott használni (egyenes vonalú
mozgásból forgómozgást csinált)
Közlekedés
• Az ipari forradalom megkövetelte a közlekedés fejlesztését
–
–
–
–
Mac Adam: Műút (makadám út)
Trevithick: Gőzmozdony 1803
Robert Fulton: Gőzhajó 1807
Stephenson: személyszállító gőzvonat 1825
Stockton és Darlington között járt
Stephenson: Rocket
gőzmozdony
Robert Fulton: Gőzhajó
Mac Adam: makadám út
Hírközlés
• Az amerikai Morse találmányának köszönhetően kábelekkel
helyettesítették a lassú költséges optikai rendszert.
Hamarosan kábel kötötte össze Angliát és az USA-t.
Nehézipar
• A vasútépítés tovább növelte a vas, szén
keresletet
• Megjelentek a szerszámgépek:
– Maudslay: Eszterga
– Willkinson: Hengerfúrógép
Demográfiai robbanás
• Az életkörülmények javulása (higiénia, élelem, lakhely),
orvostudomány fejlődéseNépesség növekedés
• Halálozási arány csökkenésével indult népességnövekedés
lelassulásával zárult
250
200
150
Születés
100
Halálozás
50
0
1750 1775 1800 1825 1850
Városiasodás
•
•
•
•
A mezőgazdaságban feleslegessé vált emberek vagy kivándoroltak, vagy egy fejlődő
városba telepedtek
A növekvő népesség a városokban újabb problémákat idéztek elő (csatornázás,
szemétszállítás, ivóvíz)
Különálló városnegyedek jöttek létre:igazgatási, kereskedelmi pénzügyi, lakó-és
ipari övezetek
A különböző jövedelmű lakosok egymástól elkülönülve éltek (szegregáció)
Életkörülmények
• Arisztokrácia éli életét
• A megnövekedett számú középpolgárság helyzete is javul
• A mezőgazdaságból kiszorított alsóbb polgárság (parasztok)
városokba kényszerültek ahol nyomorban éltek
• Nők és gyerekek dolgoztak minimál bérért bányákban
• A megnövekedett szén égetés miatt egy környezet szennyező
világ alakult ki
Vége
Készítette: Berta Ádám
Források:
•
http://hu.wikipedia.org
•
http://www.szerszamgepgyartas.hu/hun/story/5-ipariforradalom.htm
•
http://arpadtbanya.uw.hu/vizsga/forras/8tetelfj.doc
•
http://vpg2006.freeblog.hu/files/2.2%20-%20Az%20ipari%20forradalom%20hat%E1sai%20(b%20verzi%F3).doc
•
http://www.szerszamgepgyartas.hu/hun/machines/eszterga_2.htm
•
Száray Miklós Történelem III. tankönyv

similar documents