Nemzetközi Migráció és az Európai Uniós választások

Report
Dr. Nagy Terézia
[email protected]

Térbeli elmozdulás (intern és extern)

Időszakos vagy tartós

Önkéntes és kényszervándorlás

Egyéni vagy csoportos/tömeges

Az EU-n belül
 Kelet-nyugati áramlás
 Munkaerő szabad
áramlása
 Képzett munkaerő
áramlása (és a mobilitást
erősítő
kezdeményezések)

Az EU-n kívülről
 1950-80 dél-észak, volt gyarmatokról
 Vendégmunkások
 80-as évek végétől: kelet-nyugat, SZU
utódállamok, posztszocialista országok és újabb
hullám a déli EU-s országokba a Maghrebországaiból
 Balkáni válság – új hullám
 Harmadik világbeli válságok – újabb, elterülő
hullámok

A kiinduló országban







Háború, polgárháború
Népességnövekedés
Belpolitikai okok (szabadságjogok, diszkrimináció, üldözés)
Természeti környezet változása  életszínvonal
Emancipáció és fogyasztásközpontú gazdasági migráció
Megélhetési migráció
A befogadó országban




Gazdasági, munkaerőpiaci potenciál
Relatíve jobb életszínvonalra való kilátás
Szabadságjogok
Egészségügyi ellátás

Munkaerőpiaci
 Nem nő az elbocsátás,
nem csökken a bér
 Sikerágazatok felé

Társadalmi
▪ Régi befogadó országokban:
pozitívan rögzült (?)
▪ Átlagéletkor

Gazdasági
▪ Hozzájárulás a növ.-hez

Politikai

Diaszpórában

Diaszpóráért

Diaszpórán túl

Kulturális hagyományok és vallási előírások a
közéleti aktivitásért

Politikai kapcsolatok

Lobbi és érdek
Gazdasági
Kult.
Társ.
Kapcs.

Parlamenti képviselet (3-5%)
 Pl. Németország Bundestag, 5,4% (19% a bevándorlók aránya)

Helyi önkormányzati képviselet (Spo. polgármesterségig)

EP képviselet (4%)







Nemzeti kisebbségből
EU-s ország tengerentúli részei
EU-n belüli migráció (4-5 fő volt!)
EU-n kívülről, de Európából (3! Norvégiai, szovjet és bosnyák)
Nem európai származással (8!)
Másodgenerációs migráns (6)
Csak egyik szülője révén érintett (3)

5% alatt - alulreprezentáltak

Szociáldemokraták, Néppárt, Zöldek,
Konzervatívok

Politikai integráció vs. Szegregáció

? – az okok
 A mainstream pártok szokásai, a rekrutáció,
nyelvi problémák, más politikai kultúra

Az EP választáson:
 Uniós polgárok – hazájukban vagy lakhelyükön –
választók és választhatók
 Harmadik országbeliek - nem

Parlamenti választásokon

Helyhatósági választásokon

A migránsok politikai részvétele segíti az
inkluzivitást – szeretnének aktívak lenni

Célcsoport – az NGO-kon keresztül

EU-s állampolgárság kérdése

pártválasztás

A diskurzus központi tematikái:
▪ Sokan vannak
▪ Elveszik a munkát vs. Segélyből élnek
▪ Konfliktus-kereső, bajkeverő és
egyéb sztereotípiák
▪ Elveszik a munkát
▪ Mások (muszlimok, poligámok,
elvetik a demokratikus elveket és
szabadságjogokat, konzervatívok,
stb.)

Negatív





Távoltartási politika
Elterelési politika
Megkülönböztetési politika
Elrettentési politika
Pozitív
 Befogadási körülmények javítása
 Integrációs kezdeményezések

Alulról jövő kezdeményezések – közösségi
aktivitás

Helyhatósági választások és a civil részvétel
erősítése
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

similar documents