Turvallisuussuunitelma_ja_riskianalyysi

Report
Jokaiselle (julkisella) tapahtumalla on oltava oma
turvallisuussuunnitelmansa. Siinä mainitaan vähintään
● Tapahtuman perustiedot
● Osallistujientiedot
● Henkilöstön tiedot (organisaatio)
● Yhteistiedot ja ajo-ohjeet (GPS-koordinaatit)
● Kuvaus pitopaikasta
● Kuvaus ohjelmasta
● Kuvaus osallistujien ennakkotiedotuksesta
● Riskien arviointi ja ennaltaehkäisy
● Toimintaohjeet onnettomuustilanteessa
● Turvallisuusasiakirjan käsittely
Riski
Syy
Seuraus
Todennä
köisyys
(1-5)
Ennakointi
Ensiapu/ Toteuthoito/
taja
reagointi
LIIKENNEONNETTOMUUS,
KAATUMINEN
LIIAN SUURI
NOPEUS,
HUOLIMATTOMUUS, VÄSYMYS
VAKAVA
LOUKKAANTUMINEN, MYÖHÄSTYMINEN
2
LIIKENNESÄÄNTÖJEN KERTAUS, KYPÄRÄ
JA HUOMIOLIIVI,
TURVAVÄLIT
ENSIAPU,
HÄTÄILMOITUS,
LIIKENTEENOHJAUS
HARRI
JUHO
VASTUURYHMÄN
OPISKELIJAT
Riski:
- mitä kaikkea voi sattua
Syy:
- mistä syystä riskit ovat olemassa
Seuraus:
- mitä tapahtuu, jos riski toteutuu
Todennäköisyys:
- arvio asteikolla (0)1-5
Ennakointi
- mitä on tehty etukäteen riskien välttämiseksi
Ensiapu/ hoito/reagointi:
- miten on varauduttu riskien toteutumiseen
Toteuttaja:
- kenen vastuulla on toiminta riskien
toteutuessa

similar documents