Slide 1

Report
Keep the blue heart of rivers
Subgrant of ETNAR
Organic Agriculture Association
"Save the Blue Heart of Europe“
“Save the Blue Heart of Albania”
Beautiful Cannions of Vjosa
• https://www.youtube.com/watch?v=
p4kcoyV0bf8
https://www.youtube.com/watch?v=yPu48sP
MjNQ
• https://www.youtube.com/watch?v=
3KS4XfdtL8E
The issue of rivers in Balkan
• Approximately 80 percent of rivers in the
Balkans remain in good or very good
ecological condition -- a paradise for fish,
freshwater molluscs, snails and insects.
• But Europe's last wild rivers are now at risk.
More than 570 large dams, complete with
hydroelectric power plants (each with a
capacity of more than one megawatt), are
planned for the region.
• Albanian part has identified a number of
important projects, for example,
“Construction of HPP on Drin river and Vjosa”
Klimë e re për biznesin/ Ahmetaj ofertë serioze kinezëve për Skavicën, Vjosën dhe Shëngjinin
16 Janar, 2014 | Postuar në: Aktualitet,Ekonomia | Shkruar nga: TemA
September in 2014
• Permition for HPP in National Park Shebenik Jabllanice
Environment catastrophe: In Librazhd are
given 84 permition for HPP, ku 75% in the
National Park Shebenik - Jabllanice
Alarm for rivers’ reversing in Balkans
already at international level
Hydropower Struggle: Dams Threaten Europe's Last Wild Rivers
By Philip Bethge
TIRANE - “River Watch” with office in Viena and
German organization “EuroNatur” in Rheinbach
close to Bonn, has given alarm SOS to ban
construction of dams in rivers of Albania and
Balkan”. “Deutsche Welle”
er.nu/DW/BalkanWeb) 28 Mars 2014
Ecologistas luchan en Albania por convertir el río Vjosa en reserva
natural
Leer más: Ecologistas luchan en Albania por convertir el río Vjosa en
reserva natural - Viernes, 09 Mayo 2014 (19:07) http://bit.ly/1p6tPhC
Para el profesor Spase Shumka, Vjosa es un museo vivo de la naturaleza
en el que crecen 18 especies de peces, 20 de moluscos, nutrias
autóctonas, aves y plantas endémicas, que necesitan agua corriente y
que con la construcción de los embalses desaparecerían.
Leer más: Ecologistas luchan en Albania por convertir el río Vjosa en
reserva natural - Viernes, 09 Mayo 2014 (19:07) http://bit.ly/1p6ukID
"No estoy en contra de la construcción de centrales hidroeléctricas para
producir energía eléctrica, pero no en este río que tiene un potencial
turístico extraordinario", explica por su parte el ambientalista
Lavdosh Ferruni.
De las ocho plantas hidroeléctricas planificadas hace años a lo largo de
su cauce sólo una, la del italiano Francesco Becchetti, obtuvo en 1997 el
permiso de construcción, si bien desde entonces no han avanzado las
obras.
Becchetti, dueño de una televisión en Albania, y su tío,
Manlio Cerroni, condenado en abril por la justicia
italiana a un año de prisión por irregularidades en su
actividad como dueño del vertedero romano de
Malagrotta, querían construir en 2004 un incinerador
cerca de Tirana para quemar las basuras de Roma. EFE
Leer más: Ecologistas luchan en Albania por convertir
el río Vjosa en reserva natural - Viernes, 09 Mayo 2014
(19:07) http://bit.ly/1nWFpbD
For a clean Albania
against Beccetti plan for
incinerator near Tirana
Ad-hock group
Media reaction
• Citizen movement against deviation of Vjosa river
Balkanweb, 6 Janar 2014
• Greek environmentalists advocate for the deviation of AOOS
• ( VJOSA RIVER)
28.01.2014/ Top Channel
Media use and used by
• Lavdosh Ferruni is invited to special news
emission at News 24, one of the main channels in
Albania to talk about the plans of Greece and
FYROM to deviate the river Vjosa and Radica,
which affects the flow of Drini and Vjosa river in
territory pf Albania. The interview continues 25
minutes. It was emphasized by Ferruni the
importance of Espoo convention and the need of
public participation in both cases.
28 December 2014
The impact of big protest against the
Syrian chemical weapons
Strong argument
• Most of Southeastern European States have
ratified the Espoo Convention. Albania
(04.10.1991), Bulgaria (12.05.1995), Croatia
(08.07.1996), Cyprus (02.07.2000), Greece
(24.02.1998), Romania (29.03.2001), Slovenia
(05.08.1998), the FYROM (31.08.1999), are
already Parties to this important international
legal instrument of environmental and
sustainable development cooperation.
Media use and used by
• On 13 January 1014 Lavdosh Ferruni in a panel
organised for the Vjosa river at national TV ora
news. 1 hour emissions, together with the
artist, Ilir Kaso, who has contacts in Greece
and has prepared a movie for Vjosa.
Protest 19 January
Citizen reaction against HPP
• Elbasan, banoret e komunes Polis
kundershtojne ndertimin e HEC-it
Shqiptarja.com
• Banoret teksa fajesojne komunen per dhenien
e lejes per ndertimin e HEC-it te Polisit,
shprehen se ky projekt do te demtoje sistemin
vadites qe furnzion me uje rreth 200 familje te
fshatit.
Citizen reaction against HPP
• HEC-i ne komunen Zerqan, perfaqesuesit e
firmes ulen ne bisedime me protestuesit
Balkanweb
Pas protestave te banoreve kunder ndertimit te
hidrocentralit ne komunen Zerqan te Bulqizes,
perfaqesuesit e firmes dhe kreu i komunes jane
ulur ne bisedime me protestuesit, te cilet i kane
garantuar se ky projekt nuk do te cenoje jetesen e
tyre normale.
7 shkurt 2014
Press release, 19 February 2014
Deklaratë për Mbrojtjen e Lumit Vjosë
•
•
•
•
•
•
•
•
kanione të bukur, në rrjedhën e sipërme dhe ka një shtrat të gjerë e madhështor në rrjedhën
e mesme e të poshtme. Së bashku me degët e saj, Vjosa krijon një ekosistem dinamik, një
trashëgimi të vërtetë të natyrës evropiane. Në të njëjtën kohë, Vjosa është një nga lumenjtë
më pak të njohur të Evropës. Të dhënat ekologjike dhe hidromorfologjike për të janë
jashtëzakonisht të kufizuara.
Megjithatë, përgjatë rrjedhës në Shqipëri, janë parashikuar të ndërtohen rreth 8 diga
hidrocentralesh. Një prej tyre, ajo e Hidrocentralit të Kalivaçit, është në ndërtim e sipër, por
punimet aktualisht janë ndërprerë. Një kërcënim tjetër për këtë pellg ujëmbledhës është
edhe Plani Grek i Menaxhimit, miratuar nga Qeveria Greke, ku parashikohet devijimi i një
sasie të ujërave të lumit Vjosa drejt liqenit të Janinës. Projekte të tilla do ta shkatërrojnë këtë
ekosistem lumor unik. Për më tepër, këto projekte bien ndesh me legjislacionin e BE-së si
Direktiva Natura 2000 dhe Direktiva e Rrjetit të Ujërave.
Ne, OJF-të shqiptare të poshtëshënuara, kundërshtojmë fuqimisht projektet që cënojnë
intergitetin e lumit të Vjosës. Në vend të tyre, ne duam të mbrojmë trashëgiminë tonë
natyrore. Vjosa nuk është vetëm një thesar natyror për Shqipërinë por edhe për të gjithë
Evropën. Ky lumë është një thesar i trashëgimisë kulturore dhe socio-historike të rajonit.
Ne kërkojmë, që Qeveria Shqiptare të angazhohet në mbrojtjen e këtij lumi duke
ndaluar projektet e ndërtimit të digave si dhe duke kërkuar transparencë të plotë nga pala
greke për marrëveshjet ndërshtetërore mbi lumenjtë. Vjosa duhet të mbrohet në të gjithë
gjatësinë e saj për një bashkëjetesë harmonike mes shoqërisë, natyrës dhe shkencës.
"Save the Blue Heart of Europe"
Press conference??
Announcemet of demand “Vjosa National Park”
8 May 2014
Organised by PPNEA and supported by OAA
The most needs to be done, not
to late
Community is with us
we are powerful
Lobbing is not neglected
• Meeting with the minister of Economy
• Meeting with minister of Energy
• Meeting with some parlamentarians
(Parlamentarian Fatmir Toci is met)
Thank you

similar documents