Descarca prezentare ()

Report
1
COMUNICAT DE PRESA
privind activitatea CEC Bank în anul 2010
Radu Graţian Gheţea
Preşedinte
Bucureşti, 1 Martie 2011
2
Banca a înregistrat o creştere a activelor în anul 2010 de 4,2%, mai mare decât creşterea
activelor pe total sistem bancar (3,5%), bazată în special pe creşterea depozitelor atrase de la
clienţii săi cu 9,6%, cu mult peste media sistemului bancar (5,8%).
3
La sfârşitul anului 2010, Banca a urcat pe poziţia 4 (poziţia 5 la 31.12.2009 si pozitia 9 la
31.12.2008) în clasamentul băncilor din sistemul bancar în funcţie de cota de piaţă pe active.
4
La sfârşitul anului 2010, rata de solvabilitate se situează la un nivel confortabil,
respectiv 17,18%, peste nivelurile impuse de reglementările BNR în vigoare
(minimum 10%) si respectiv media sistemului bancar 14,6%
Gradul de acoperire a creditelor brute din depozitele clienţilor nebancari este la
sfârşitul anului 2010 de 63,77%, indicând atât un foarte bun grad de acoperire, cât şi
5
un potenţial important de creştere a creditelor.
Depozitele totale de la clienţi au crescut în 2010 cu circa 10%, bazată în special pe
creşterea depozitelor atrase de la clienţii PF (circa 11%), ceea ce demonstrează
încrederea clienţilor în CEC Bank.
6
Sursa informaţiilor: date conform raportării statistice către BNR “Bilanţul Monetar”.
7
În anul 2010, Banca a reuşit să atinga unul din obiectivele importante specifice
unei banci comerciale universale – echilibrarea portofoliilor de credite PF si PJ.
Portofoliul de credite PJ a crescut cu circa 14,3%, ajungându-se astfel la echilibrul
8
structurii portofoliului de credite PF si PJ.
9
În condiţiile dificile ale anului 2010, utilizările din credite acordate PJ au fost de
circa 9,4 mld.lei, faţă de utilizările perioadei similare, respectiv 7,8 mld.lei.
10
Sursa informaţiilor: date conform raportării statistice către BNR “Bilanţul Monetar”.
11
PORTOFOLIUL DE CREDITE (fata de 31 Decembrie 2006)
Total credite Decembrie 2010: 9.626 mil. lei
Total credite, altele decat PF: 4.844 mil. lei
PF: 4.782 mil. lei
3%
8%
din care:
50%
10%
din care:
PJ: 4.591 mil lei
Corporate: 953 mil. lei
48%
38%
42%
Ipotecar: 786 mil. lei
IMM: 3.638 mil.lei
Nevoi personale şi consum: 3.996 mil. lei
AAPL: 253 mil.lei
Total credite Decembrie 2006: 3.210 mil.lei
Total credite, altele decat PF: 686 mil. lei
PF: 2.524 mil. lei
7%
din care:
1%
79%
20%
20%
72%
PJ: 650 mil. lei
Corporate: 0 mil. lei
IMM: 650 mil. lei
AAPL: 36 mil.lei
Ipotecar: 224 mil. lei
Nevoi personale şi consum: 2.300 mil. lei
PF – persoane fizice
PJ – persoane juridice
12
Structura portofoliului de credite PJ în funcţie de tipul activităţii la sfârşitul
anului 2010 este aproximativ echilibrată, între principalele tipuri de activităţi,
respectiv agricultură, comerţ, construcţii, industrie şi servicii.
13
-Valoare credite noi acordate: 1.687 mil lei
- Numar credite noi acordate: 12.170 bucati
14
15
- mil lei Nr.credite
aprobate
Credite Fonduri Europene
5.848
Valoare grant
1.532,08
Banca a finanţat până la sfârşitul anului 2010, circa 5.848 proiecte eligibile pentru
accesarea Fondurilor Europene pentru care valoarea însumată a granturilor se
ridică la peste 1.532 milioane lei.
De asemenea, din surse BERD, Banca a finanţat până la sfârşitul anului 2010,
circa 518 credite (linia pentru IMM-uri, linia pentru mediul rural, linia pentru
eficientizarea energiei) în sumă de aprox. 100 milioane lei.
16
Calitatea portofoliului de credite
Gradul de provizionare a portofoliului de credite la sfârşitul anului 2010 este de
9,51% (5,99% la sfârşitul anului 2009), iar ponderea soldului creditelor restante
şi îndoielnice în total portofoliu de credite este de 7,30% (3,55% la sfârşitul
anului 2009), indicând o bună acoperire.
La nivelul sistemului bancar, la sfârşitul anului 2010, gradul de provizionare este
de 11,46%, iar ponderea soldului creditelor restante şi îndoielnice în total
portofoliu de credite este de 7,33%.
Nota: datele cu privire la sistemul bancar sunt preluate din statistici BNR
(Buletin Lunar nr. 12/2010)
17
Restructurarea creditelor
De-a lungul anului 2010, CEC Bank a luat o serie de măsuri cu scopul de
a-i ajuta pe clienţii PF şi PJ care întâmpină dificultăţi financiare în
rambursarea ratelor la creditele contractate.
Astfel, CEC Bank a restructurat până la sfârsitul anului 2010 un procent
de 13,0% din total portofoliu de credite, din care circa 7,8% aferent
creditelor PF (3.352 credite, 374,8 milioane lei) şi circa 18,0% aferent
creditelor PJ (995 credite, 872,5 milioane lei).
18
Contul de Profit şi Pierdere
Nota cu privire la indicatorii financiari:
31.12.09 – cifre RAS auditate
31.12.10 – cifre RAS neauditate
19
Contul de Profit şi Pierdere (continuare)
Veniturile nete din activitatea bancară (exclusiv provizioane credite) au crescut în anul 2010 cu
circa 7,4% faţă de anul 2009, ca urmare a creşterii puternice a venitului net din dobânzi
(+24,2%). Veniturile nete din comisioane au înregistrat în anul 2010 o scădere de circa 46%
faţă de 2009 urmare implementării începând cu ianuarie 2010 a IAS 18 – Venituri (priveşte
amortizarea comisioanelor aferente serviciilor financiare prestate de Bancă).
Rezultatul operaţional brut (exclusiv provizioanele de credite) a crescut în anul 2010 cu circa
11,4% faţă de anul 2009, ca rezultat al creşterii veniturilor nete bancare şi a unui control riguros
al costurilor.
Costul net al riscului (provizioane de risc pentru credite) a crescut în anul 2010 în comparaţie
cu anul 2009 cu circa 8,6%, ca urmare a condiţiilor dificile ale pieţei ce au afectat negativ
capacitatea clienţilor de a rambursa creditele contractate.
Cu toate acestea, CEC Bank a reuşit la finalul anului 2010 să obţină un profit înainte de impozit
mai mare cu circa 30% faţă de cel obţinut la finalul anului 2009.
Nota cu privire la indicatorii financiari:
31.12.09 – cifre RAS auditate,
31.12.10 – cifre RAS neauditate.
20
Alte date importante
21
Implicarea Bancii in programe guvernamentale:
- Deschiderea Birourilor pentru Fonduri Europene
- Credite punte pentru beneficiarii de subventii din Fonduri Europene si
Nationale
- Prima Casa
- Primul Siloz
- Programul Rabla pentru tractoare
- Anveloparea termica a locuintelor
- Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor
de catre intreprinzatorii tineri
22
Pe parcursul anului 2010, performanţele CEC Bank au fost apreciate de instituţii
de presă sau de organisme din sfera financiar-bancară:
Gala "Bancheri de Top", organizată de trustul de presă FinMedia - CEC Bank a primit două premii, pentru
cea mai bună dinamică a activelor unei bănci din eşalonul 1-10 şi pentru cel mai bun raport
credite/depozite.
Gala Decernării Premiilor UE BERD pentru Excelenţă în Eficienţă Energetică - CEC Bank a primit
“Premiul pentru implicare în finanţarea proiectelor sustenabile în eficienţă energetică”.
A XIV-a ediţie a "Financial Leaders' Hall of Fame 2010“ - CEC Bank a primit premiul “Best Banking
Strategy”, banca fiind recunoscută drept cea mai activă şi inovativă bancă în finanţarea proiectelor de
accesare a instrumentelor structurale.
Biroul Fonduri Europene CEC Bank a fost desemnat cel mai bun produs bancar în 2010, în
cadrul celei de-a XV-a ediţie a Galei Premiilor Revistei "Piaţa Financiară“.
Gala ANEIR 2010, Marele Trofeu şi Premiul pentru cea mai dinamică bancă în perioada de
criză au fost acordate CEC Bank, care şi-a triplat operaţiunile valutare şi creditele acordate agenţilor
economici în perioada de criză.
CEC Bank se regaseşte şi în Topul primelor 100 de bănci din regiunea Europei de SE, potrivit
unui clasament dat publicităţii de SEE News. De asemenea, Ziarul Financiar plasează CEC Bank în Top
100 – 2010 Cele mai valoroase companii.
23
Misiunea Băncii pentru perioada următoare
”CEC Bank trebuie să fie o bancă comercială
universală, competitivă, care să ofere clienţilor
produse şi servicii diverse şi de calitate, urmărind
cu precădere finanţarea IMM-urilor, agriculturii,
administraţiilor publice locale, precum şi a acelor
proiecte bancabile care, prin natura lor, contribuie
la dezvoltarea economică, crearea şi menţinerea
locurilor de muncă.
Banca va fi un element activ în sprijinirea
clienţilor pentru accesarea fondurilor europene. O
atenţie deosebită va fi acordată în continuare
relaţiei cu populaţia României.”
24
Principalele obiective ale băncii pentru 2011
2011 - Anul calității în toată activitatea CEC Bank!
• Consolidarea poziţiei Băncii recent câştigată în topul băncilor
din sistemul bancar românesc;
• Creşterea numarului şi volumului creditelor pentru
cofinanţarea proiectelor cu finanţare europeană;
• Implicarea activă în programele de dezvoltare ale României;
25
Principalele obiective ale băncii pentru 2011
(continuare)
• Consolidarea poziţiei Băncii pe segmentele de piaţă deja
tradiţionale (agricultură, IMM, AAPL, etc.);
• Identificarea de noi forme de sprijinire a clienţilor care se
confruntă cu probleme cauzate de criza economică;
• Creşterea calităţii produselor şi serviciilor oferite clienţilor
prin intermediul reţelei băncii (cea mai mare din sistemul
bancar din România);
• Creşterea eficienţei şi competitivităţii.
26

similar documents