A hazai gázellátás jelene, jövője

Report
MATÁSZSZ
2013. november 14.
Visegrád
Európai és hazai gázellátási áttekintés - hol
tartunk most?
Dr. Molnár László
ETE főtitkár
Az globális gázellátás alakulása
A szénhidrogének helyzete 1970-től máig
• Az 1970-es években: az MIT „Limits to Growth” (A
növekedés határai) szerint: 2000-re elfogy az olaj és
a gáz;
• 2000 körül: biztos, hogy túl vagyunk az olajcsúcson,
és lehet hogy a gázcsúcson is; csak a megújulók
mentik meg a világot az energiahiánytól;
• 2013-ban: 250-300 évre elegendő olaj és gáz van, de
lehet, hogy gázból még sokkal több is; a
szénhidrogének sokkal olcsóbbak, mint a megújulók
Egy óriási fordulat a gáziparban
• Hatalmas és gazdaságosan kitermelhető nem
konvencionális gázvagyont találtak több
kontinensen, de főképp Észak-Amerikában indult
meg a termelés
• Így az eddig 60-70 évre elegendő gázvagyon
egyszerre 250-300 évre lett elegendő
• Még nagyobb gázkészletet találtak metán-hidrát
formájában, mely 2-3 évtized múlva termőre fordulhat
• Az LNG-vel a gázkereskedelem globálissá vált
Nem konvencionális gázkészletek világszerte, 1000 Mrd m3
Összes készlet: 922 ezer Mrd m3
5-ször több a hagyományos készletnél (250 évig elegendő)
Nem konvencionális gáz, Világ készletek, ezer milliárd m3
Új hír: Oroszország óriási nem-konvencionális készletekkel
rendelkezik összesen akár 650 ezer milliárd m3 termelhető ki.
Új hír 2: Hatalmas metán-hidrát készletek is vannak
Palagáz
Szénbányászati metán
Márga gáz
A nem konvencionális olajkészletek 5-ször nagyobbak a konvencionálisnál
Hatalmas gázbőség van!
A metán hidrát készletek eloszlása az óceánok fenekén
A Föld fosszilis energia készletei (Mrd tonna szén-egyenérték)
(A metán-hidrát szilárd anyag, de instabil elegy, amely alacsony hőmérsékleten képződik a tengerek mélyén, a tengervíz keltette nagy nyomás
alatt. Kb. 1000-1500 méteres vízmélységben, 5 °C körüli hőmérsékleten a metán hidrát formájában kötődik meg.)
Az amerikai palagáz termelés hatásai a gázpiacra
Földgáz import árak 1984-2011
2012 végére a US gázárak leestek az európai árak 20-25-%-ára
1millió Btu = 1,055 GJ
Japán
Hatalmas különbség az amerikai és az egyéb
fejlett-világbeli gázárak között
Németo.
Belgium
Spanyol
US
Az amerikai földgáz ár alakulása, 2003-2012
Árak a Henry Hub-nál, dollár/millió btu
Következmények:
-gázipari beruházások megtér. 
-amerikai szén 
-amerikai feldolgozó ipar 
-EU szénfogyasztás 
-EU versenyképesség 
-LNG jön az EU-ba  gázbőség + áresés
1millió btu = 1,055 GJ
A hazai energetika helyzete
A magyar GDP és energiafelhasználás (TPES) alakulása
2008-2012 között. GDP növekedés 2013-ra: 0,7% (EU prognózis)
A magyar energiafelhasználás az 1980-as évek végi 1350 PJ-ről lement 1000 PJ alá
115
% ill. 10 PJ
112,64
110
TPES
105
100
95
90
2007
108,5
105,58
105,31
100
99,93
GDP
94,51
93,30
2008
2009
2010
GDP vált.tény %
96,03
2011
TPES, 10 PJ
94,39
2012

GDP
progn.
2013
A hazai árampiac alakulása
Szomszédaink látnak el minket árammal?
• A hazai vill.en. felhasználás 2010-ről 2012-re csaknem 8%kal, 34,4 TWh-ra csökkent. A MEKH adatai szerint az
áramtermelés leginkább a gázerőműveknél csökkent, 11,7ről 9,2 TWh-ra. Eközben az import egyre nő, 2013.
áprilisában elérte a 34%-ot. Három éve ez az arány csak
17%, tavaly 19%-volt a MAVIR szerint.
• A magyar piac 2012 szeptemberében összekapcsolódott a
cseh és szlovák árampiaccal, és ez várhatóan tovább bővül a
lengyel és a román piaccal.
Mit csinálnak a hazai erőművek?
Az import már eléri a 35%-ot! Mindenkitől veszünk?
Forrás: MAVIR-Stróbl
Hazai gázipari új fejlemények
Magyar gázhelyzet, Főbb tényezők
• 2007 óta, 15 mrd m3-ről a csökkenő gázfogyasztás, 2012ben 10,2 milliárd m3 a hazai fogyasztás. Makói árok
egyelőre nem termel. További gázfogyasztás csökkenés
várható (GDP, energ. intenzív ágazatok zsugorodása, EU EE
dir., megújulók, távhőnél, vill.en.-nél gáz kiváltása,). A jövő
évekre 9-10 mrd m3-es fogyasztás várható
Szerződések
• E.ON Földgáz Trade és Storage megvásárlása (E.ON kiszáll
a régióból), 280 mrd Ft (vevő: MVM) + strat.tár.120 mrd Ft
• Hosszútávú szerződés (TOP) 2015-ben lejár. Folytatás?
– Csomag: Gáz-szerződés, Szurgutnyeftegáz, MALÉV, Dunaferr,
Paksi új blokkok
• TOP szerződés és/vagy spot piaci beszerzés? Hány Mrd m3
TOP és mennyi spot-piaci? Keleti vagy nyugati árelőny?
Az MVM gázipari szerepre készül
A MOL gázipari szerepe csökken?
•
•
•
•
Az E.ON gáztározók megvásárlása  (280 Mrd Ft)
A MOL Szőregi stratégiai gáztározója megvás.  (120Mrd Ft)
Szlovák-magyar interkonnektor építése (FGSZ helyett)
Gáztőzsde működtetése a HUPX keretein belül (FGSZ helyett,
mely eddig napi földgáz- és kapacitás-kereskedelmi piacot („NFKP”) működtetett a MOL
leányvállalata, a Földgázszállító Zrt. („FGSZ”))
• Déli Áramlat és AGRI hazai szakaszának építése
Jövő tervek: (Horváth Péter volt MEH elnök lett a gáz üzletág vezetője)
• FGSZ integrálása?
• Esetleg gázszolgáltatók megvásárlása? *
• Kérdés: Gázágazat vs. Új nukleáris blokkok? *
• INA részvények eladása?
A Nabucco-West vesztésre áll
Az évi 10 mrd m3-es azeri gázt a TAP-nak adják az azeriek
M.o. valószínűleg elveszíti tranzit és gázközpont szerepét
Gyengülnek M.o. alkupozíciói az orosz tárgyalásokon
Mi állhat a döntés hátterében? Kedvezőbb árak? Politikai kérdések?
Északi
gázkorridor
Magyar reakció: NETS projekt fejlesztése
A Déli Áramlat útvonala
A DÁ Magyarország délnyugati részén halad
Gazprom (Russia) and ENI (Italy)
A jelenlegi nyomvonal gyengíti M.o.
szerepét mint tranzitország és
mint gázközpont
EU terv a jövőre (Öttinger Energia biztos):
Minden EU tagállam kapja azonos áron az orosz gázt
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket

similar documents