File - mohd rizal mohtar MSU Shah Alam

Report
RANCANGAN PENGAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN
KESIHATAN
RANCANGAN PENGAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI/KESIHATAN
• Peruntukan masa PJ di sekolah
rendah adalah seperti berikut:– Tahap 1 (Tahun 1, 2 dan 3) – 84 waktu
setahun X 30 minit
– Tahap 2 (Tahun 4, 5 dan 6) – 60 waktu
setahun X 30 minit
• Peruntukan masa PK di sekolah
rendah adalah seperti berikut:– Tahap 1 (Tahun 1, 2 dan 3) –42 waktu
setahun X 30 minit
– Tahap 2 (Tahun 4, 5 dan 6) – 24 waktu
setahun X 30 minit
RANCANGAN TAHUNAN PJK
SEMESTER
WAKTU 1
PK
1
(21 MINGGU/ 42
WAKTU)
WAKTU 2
WAKTU 3
PJ
TUNJANG :KECERGASAN
Unit Pembelajaran:
1.Daya Tahan Kardiovaskular (3 wakt)
2. Kelenturan(3 wakt)
TUNJANG : KEMAHIRAN
Unit Pembelajaran:
1.Pergerakan Asas
2.Gimnastik
3.Pendidikan Pergerakan
TUNJANG: PENDIDIKAN SUKAN
1. Keselamatan
RANCANGAN SEMESTER PJK
TAHAP I
MINGGU
Waktu 1
1
PK
Waktu 2
Waktu 3
PJ
2
PJ
PK
3
PJ
PK
RANCANGAN SEMESTER PJK
TAHAP II
MINGGU
WAKTU 1
1
WAKTU 2
PJ
2
PJ
PK
3
PK
PJ
4
PJ
5
PJ
RANCANGAN PENGAJARAN
HARIAN
• PENDIDIKAN JASMANI
• PENDIDIKAN KESIHATAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN JASMANI/KESIHATAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mata Pelajaran
Tunjang
Tajuk
Kemahiran
Tarikh
Masa
Tahun
Bil. Murid
Objektif
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
Pendidikan Jasmani
Kemahiran
Bola Jaring
Hantaran Lob
11 Julai 20….
7.30 – 8.30 pagi
6 Arif
30 orang murid
Melalui proses P&P murid-murid dapat
Psikomotor
Kognitif
Afektif
•
Pengalaman sedia ada
:
•
•
•
•
Penerapan nilai
KBKK
Penggabungjalinan
Kesepaduan
:
:
:
:
Murid telah mempelajari teknik hantaran
paras dada, paras bahu dan atas kepala
Amanah
Membanding-beza
Tunjang Kecergasan- Koordinasi
Sains-kesan tarikan graviti terhadap objek
yang dibaling secara diagonal
•
Alatan
:
Bahagian/
Masa
Aktiviti
Permulaan
(8 minit)
Memanaskan
badan
Perkembangan
(15 minit )
Langkah 1
Gerakerja Kelas
Langkah 2
Gerakerja
kumpulan
Kemuncak/
Permainan
Kecil
( 15 minit )
Butiran
Mengajar
Organisasi
Catatan/
Alat/Strategi
Bahagian/
Masa
Aktiviti
Penutup
(7 minit)
Gerakendur
Perbincangan
Menyimpan
alatan
Butiran
Mengajar
Organisasi
Catatan/
Alat/Strategi
Refleksi guru pelatih:
• Apakah kelemahan dalam p/p
• Kelebihan yang ada
• Cadangan
Komen Pensyarah/Penyelia:
- Ulasan keseluruhan
- Apakah kelemahan yang perlu diperbaiki
Garis Panduan Penyeliaan Kelas PJ
Bil
Bahagian
1
Permulaan
2a
Perkembangan
-Gerakerja Kelas
2b
Perkembangan
-Gerakerja Kumpulan
3
Kemuncak
(Permainan Kecil)
4
Penutup
Ciri-ciri
-Memanaskan badan
-Berkaitan dengan kemahiran yang diajar.
-menarik/memotivasikan
-pengajaran kemahiran baru secara beransur
maju
-semua pelajar menjalankan aktiviti yang sama
-kumpulan kecil
-aktiviti berlainan setiap stesen
-mengulang kemahiran lepas dan kemahiran
yang diajar dalam pelajaran ini
-permainan kecil bersyarat
-aplikasi kemahiran permainan yang telah diajar
-memperkenalkan ½ undang2
-menyejukkan badan
-refleksi/maklumbalas pelajar
-rumusan pelajaran
Pelaksanaan Pengajaran dan
Pembelajaran PJK yang Cemerlang
Bil
Kriteria
Huraian
1
Persediaan
Telah disusun secara teratur sebelum pelajar
tiba
2
Arahan
Ringkas, jelas, dapat diikuti pelajar
3
Pengelolaan Kelas
Cepat, kemas, teratur
4
Pemulihan
Membetulkan kelemahan/kesilapan pelajar
sepanjang pengajaran
5
Penyertaan
maksimum
Peluang yang maksimum untuk setiap pelajar
menyertai aktiviti
6
Keselamatan
pelajar
Alatan yang tidak perlu harus dikeluarkan
dari kawasan pengajaran. Langkah
keselamatan perlu diambil
7
Penggunaan wisel
Menghentikan aktiviti, mendapatkan
perhatian pelajar, mengawal permainan
Bil
Kriteria
Huraian
8
Penggunaan ruang
Pelajar bebas bergerak secara terkawal
9
Penggunaan alatan
Digunakan sepenuhnya khususnya semasa
gerakerja kelas
10
Aktiviti
Jenis latihan dinamik/beransur maju/
bergerak dan berterusan
11
Tunjuk cara
Teknik yang betul/ tegasan butiran mengajar/
semua dapat melihat
12
Butiran mengajar
Betul dan ringkas
13
Disiplin pelajar
Dikawal secara rapi
14
Kemahiran berfikir
Unsur KBKK diterapkan
15
Nilai murni
Diterapkan/ diaplikasikan

similar documents