KITT2. Nyt!

Report
KITT2. Nyt!
Toisen sukupolven tilastotietokanta
Helsinki, 3.12.2013
Suomen tieteellisten kirjastojen yhteistilasto
(KITT)
• Tilastotietokanta korkeakoulukirjastojen käyttöön (yo-,
amk- ja yhteiskirjastot)
Kokonaiskuva Suomen tieteellisten kirjastojen
voimavaroista, kokoelmista ja palveluista
• Tilastotiedot vuodesta 2002 lukien
• Kansanvälisen ISO 2789 kirjastotilastostandardin
mukaisesti
Kansalliskirjasto ylläpitää tietokantaa
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Lähtökohdat
Kirjastojen rakenteellinen
kehittäminen
Kehittyvät standardit
• ISO 2789
• ISO 11620
• ISO 16439
Muuttuneet
raportointitarpeet
Muut järjestelmät
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
KITT2
Toinen sukupolvi
Ensimmäinen sukupolvi
• Tilastot vuodesta 2002
lukien
• Käytössä 2002-2013
• Tilastot vuodesta 2013
lukien
• + vanha aikasarja 20022012
• Käytössä 2014 lukien
• Uusi tietokanta
• Uusi käyttöliittymä
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
KITT2-projekti
Tarvekartoitus
Tekninen esiselvitys
Projekti
Tarpeiden
esikartoitus
Vaatimusmäärittely
1. vaihe:
käyttöliittymä
Tarvemäärittely:
toiminnallinen
kuvaus
Toteutusvaihtoehdot
2. vaihe: tietosisältö
ja tekniikka
Sektoreiden
kuuleminen:
kehittämistoiveet
Projektisuunnitelma
Käyttöönotto
2011
2011-2012
2012-2014
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
1. vaihe: Graafinen käyttöliittymä
1. sprintti
2. sprintti
3. sprintti
4. sprintti
Ketterä kehitys Scrum-menetelmällä 2012 / 02-08
Hakukäyttöliittymän
ominaisuudet
Hakutoimintojen
viimeistely
Syöttökäyttöliittymän
ominaisuudet
Haku- ja
syöttöliittymän
viimeistely
Väliraportti
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
2. vaihe: Tietosisältö ja tekniikka
Alkuvaihe
Keskivaihe
2012-2013
Esitys järjestelmän
uusimisesta KVP:n johdolle
Loppuvaihe
2013
Tilaston looginen rakenne
(tietomalli) - tilaston
näkökulma, järjestelmän
näkökulma
Jälkihoito
2014
Tekninen toteutus
Koulutustilaisuudet
Testaus
Toiminnallinen ja tekninen
vaatimusmäärittely
Aiemmin tehdyn
tarvekartoituksen läpikäynti
ja päivitys
Tarkennettu esitys
järjestelmän uusimisesta ja
toteutusvaihtoehdoista
Vanhan järjestelmän alas
ajo
Tietosisällön
hyväksyttäminen kentällä
Kyselyrajapinnat (UKJ,
Melinda, Finna jne)
Tiedon tallennus: KITT2:lla
tuotettu yhteistilasto
Käyttöönottosuunnitelma
Uusi asiakatyyppiluokittelu
Koulutussuunnitelma
Loppuraportti
• Vaikuttaa vuoden 2014
tilastointiin
Ylläpitosuunnitelma
Datan siirto vanhasta
tietokannasta omaan
tietokantaan
Palautekysely
Vaikuttavuuden
arviointiryhmä
Väliraportti
Luovutus ja käyttöönotto
Väliraportti
Kenttäjärjestys loogisen rakenteen mukaiseksi
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Reaktiivisesta kehittämisestä proaktiiviseen
Joustavat toiminnallisuudet
Joustava käyttö
Uudet rajapinnat ja järjestelmäliitokset
Ylläpidon ja raportoinnin uudet ominaisuudet
Yhtenäinen tekninen ylläpito
Avoimet ratkaisut
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Me teimme sen!
Ari Alkio (Kansalliskirjasto)
Heli Kautonen (Kansalliskirjasto)
Markku Laitinen (Kansalliskirjasto)
Anne Luotonen (Kansalliskirjasto)
Anna Niemelä (Kansalliskirjasto)
Jarmo Saarti (Itä-Suomen yliopiston kirjasto)
Eija Suikkanen (Turun amk:n kirjasto)
Aino Taskinen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto)
Nicholas Volk (Kansalliskirjasto)
Kiitämme myös kaikkia muita kollegojamme ja työtovereitamme, jotka ovat osallistuneet projektiin testaajina ja
kommentaattoreina tai auttaneet ruotsinkielisen käyttöliittymän kieliasun tarkastamisessa.
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

similar documents