ide kattintva

Report
A szegénység enyhítését szolgáló uniós
támogatások Magyarországon
Teller Nóra, Városkutatás Kft.
Balás Gábor, HÉTFA Kutatóintézet
Városkutatás Kft.
1093 Budapest, Lónyay utca 34.
Városkutatás Kft.
www.mri.hu
HÉTFA Kutatóintézet
A használható tudásért
1051 Budapest, Október 6. utca 19.
HÉTFA www.hetfa.hu
Kutatóintézet
Az előadás menete
1
• A szegénység enyhítését szolgáló uniós beavatkozások
értékeléseinek főbb tanulságai
• Az uniós támogatáspolitikával kapcsolatos néhány
további értékelés releváns megállapításai
• Néhány következtetés a 2015-2020-as évek uniós
forrásfelhasználásával kapcsolatban a társadalmi
felzárkózás területén
Városkutatás Kft.
HÉTFA Kutatóintézet
A szegénység enyhítését szolgáló
beavatkozások értékelései – empirikus
háttér és módszertani korlátok
2
• Roma integrációt szolgáló EU-s fejlesztések értékelése (20072011)
– Szakirodalom-összefoglalás, projektszintű kvantitatív adatfelvétel,
esettanulmányok kvalitatív interjúk és dokumentumelemzések alapján, kváziDelphi
• A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5.
prioritás, néhány HEFOP beavatkozás, EQUAL ) értékelése
(2007-2012)
– Kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtések (pl. projekt-szintű és szervezeti új
adatfelvétel és adatbázisok másodelemzése), esettanulmányok
Városkutatás Kft.
HÉTFA Kutatóintézet
A szegénység enyhítését szolgáló
beavatkozások értékelései
- Amit ezekből megtudhattunk és amit nem
3
• MIRE NEM voltak jók: a beavatkozások hatásának pontos
mérése (részben amiatt is, hogy még épp csak kezdődtek /
akkor futottak projektek)
• MIRE voltak jók: azoknak a külső és belső tényezőknek a
feltárása (tervezés, értékelés megvalósítás, fenntartási
időszakok), amelyek segítették/gátolták a vizsgált konstrukciók
céljainak megvalósulását, eredményeik fenntartását
Városkutatás Kft.
HÉTFA Kutatóintézet
A szegénység enyhítését szolgáló
beavatkozások értékelései – Fontosabb
megállapítások
4
• A célzás kulcsfontosságú:
– a kifejezett de nem kizárólagos célzás előnyei, dilemmái
– Indikátorok diktálta kényszerek: lefölözés
– Megvalósító szervezetek és a célzás összefüggései
• A fejlesztéspolitika kulcsszereplő (volt) a módszertani innovációk
kifejlesztésében, alkalmazásában
– az EU-s forrásfelhasználás eljárásrendjének minden problémája ellenére
– de csak ritkán megtermékenyítően hatva a szakpolitikára (ez olyan feszültség, ami
többször nem is volt ‚baj’)
• DE: Mikro-szintű beavatkozások makro-társadalmi
problémákra: az eredmények a relatív kevés forrás, idő, és
főképp a nagy rendszerek támogatásának hiányában kétségesek
Városkutatás Kft.
HÉTFA Kutatóintézet
Más értékelések releváns tanulságai - 1
5
• Az uniós támogatások felhasználása minden területen végrehajtási
gondokkal küzdött:
– Magas adminisztratív terhek (2008-as értékelési becslés: átlag 12% költség a
projektgazdai oldalon)
– Likviditási problémák miatt csődbe mentek sikeres projektgazdák a civil világban (már a
HEFOP 2006–os értékelése is láttatja), a tőkeerős szervezetek még többet nyertek
– Nem a szakmai kiválóság, hanem a projekt kiválóság a forrásszerzés kulcsa, a versenyben
nem a gyengébb nyer
– Projektek fenntarthatósági gondokkal küzdenek (HEFOP 2007-től)
– Projektek egymásra épülésének (komplex projektek) hiánya
• Közös okok:
– a bizalmatlanság a szakpolitika és az IH-k között, az IH-k és a projektgazda között és az IHk és IH-k között
– Tisztázatlan kockázatmegosztás az IH-k oldalán
– Minden problémára projektszemléletben tud csak reagálni
• Védekező stratégiák:
– Kockázatkerülés a projektekben (humán értékelések 2013) és
– Fejlesztési központok (területi kohézió értékelése 2013)
Városkutatás Kft.
HÉTFA Kutatóintézet
Más értékelések releváns tanulságai - 2
6
• Területi célzásban részben sikeres (pl. LHH értékelés):
–
–
–
–
–
LHH program kompenzálta a területi versenyhátrányt a forrásszerzésben
DE a végekre már nem jut el és
A felhasználás hatékonyságában nem segített, csak
Stabilizálta a helyi elitet
Az agrár és vidékfejlesztés beavatkozásaival nincs kapcsolat – a szegénység
csökkentésében nem vesz részt, sőt
• A fejlesztéspolitika átalakította a társadalmi befogadás területén
működő intézményi struktúrát:
– Megerősítette a civileket – e területen működő civilek 40%-a 2006 után alakul,
professzionalizálódó magjuk erős országos kapcsolatokat épített ki
– Lokális együttműködéseket hozott létre pl. a helyi önkormányzatok és a munkaügyi
kirendeltségek között
– Sikeres módszertani fejlesztések és intézményfejlesztési projektek az
ellátórendszerben
• Technológiában sok újat, hasznosat hozott, mind a projekt, mind a
szakpolitika oldalra: tervezésben, értékelésben, monitoringban,
projektszemléletben
Városkutatás Kft.
HÉTFA Kutatóintézet
2015-2020: új kihívások, új esély
7
• Alapdilemma: Mit őrizzen meg és mit vigyen tovább a szakpolitika a
2007-13-as eredményekből és hogyan?
• Ami biztosan nem fog változni: a források mérete a probléma méretéhez
viszonyítva továbbra is kevés lesz
– EFOP és VEKOP 9-es tematikus cél éves keret kb. 70 Mrd Ft
– Célcsoport definíciótól függően 25e-155e/fő/év
• A két legfontosabb változás 2007-13-hoz képest:
– Szigorodó uniós forrás felhasználási rendszer: a teljesítmény-keretrendszer,
amelyben a vállalások már tétre mennek
– Az IH-k integrálása a minisztériumokba: a szakpolitikának lesz uniós forrása és nem
az uniós forrásoknak lesznek szakpolitikái
Városkutatás Kft.
HÉTFA Kutatóintézet
2015-2020: a növekvő eredménykötelem
veszélye
8
• A teljesítmény-keretrendszer miatt az IH-ra helyeződő eredménykötelem
növekvő nyomás alá helyezheti a projektgazdákat:
– Továbbdelegált indikátor-kötelem a projektgazdák felé – ösztönzés a lefölözésre
– Nagyobb IH igény a projektek kontroll alatt tartásra
•
•
•
•
növekvő adminisztrációs igények
együttműködés nehézsége más IH-kkal, más fejlesztésekkel (GINOP?, VEKOP?)
A megbízható, „tőkeerős” szervezetek preferálása
De:
– Kevés veszélyes eredmény indikátor az OP-ban
•
•
•
A program elhagyását követően munkaerőpiacra vagy munkaerőpiaci programba belépők száma (6500 fő)
Periférikus élethelyzetből pozitív eredménnyel kikerült személyek száma (5000 fő)
A nem megfelelő lakhatási körülmények között élő háztartások aránya (4,7%)
– Egy OP-ban kezelt ERFA és ESZA fejlesztések
•
Mi következik ebből:
– Uniós forrásokat elsősorban arra érdemes használni, ami projektszemléletben (3-5 év
alatt) is teljesíthető – kísérletezés, intézményfejlesztés, a lefölözés tudatos alkalmazása
– A szociális szakterület intézményi adottságaihoz mért feladatot lehet neki ebben adni
– A korábban már sikeres projektgazdákat érdemes újrázásra bírni
Városkutatás Kft.
HÉTFA Kutatóintézet
2015-2020: a szakpolitikával való
integrálás esélyt ad…
9
• …a hosszabb programokra
– De: a hosszabb program nagyobb végrehajtási kockázatot jelentenek
– Kellenek köztes mérési pontok és ehhez kellenek a program struktúrájához illeszthető
rövid távú eredménycélok (a programtervezés része az értékelési rendszer kitalálása)
•
…a programok egymásra épülésére, a sikeres kísérletek kiterjesztésére
– De: ehhez kell egy jó értékelési, hatásvizsgálati rendszer, hogy eldönthessük, mi menjen
tovább és hogyan, és mi ne menjen tovább
– A kiterjesztés intézményrendszeri korlátjaival való szembenézés is kell: a sikeres kísérleti
programból csak hatékonyságvesztéssel lehet elterjeszthető „dobozos termék”-et csinálni
•
…a projektek eredményeinek fenntarthatóságára,
– ha a sikeres programok be tudnak épülni a szociális ellátórendszer működésébe
– De ehhez kell egy közös mérce, egy a közös alap, az EU-s források és a hazai
eszközrendszer számára: NTFS (?)
•
…a hazai és az EU-s eszközrendszer közötti összhang/feladatmegosztás
megteremtésére
– Az értelmes feladatmegosztáshoz az eddigi projektek kiértékelése szükséges a továbbvitel
lehetősége szempontjából
– A szociális terület intézményi adottságaihoz kell mérni a lehetőségeket
Városkutatás Kft.
HÉTFA Kutatóintézet
2015-2020: Válasz az alapdilemmára:
mit vigyünk tovább és hogyan
10
• Amire a projektszemléletben biztosan használható lesz továbbra is
hatékonyan az EU forrás:
•
•
Kísérletezésre, módszertanfejlesztésre,
az ellátórendszer hiányosságainak feltárására és szervezetfejlesztésére;
• De el kell fogadni, hogy
•
•
•
a probléma egészének oldására a hagyományos ellátórendszernek kell képessé válnia –
ebben csak segíthet az EU pénz,
a potenciál a sikeres programok kierjesztésében, a hagyományos ellátórendszer
működésébe való beillesztésben van,
de egy kiterjesztés mindig hatékonyságvesztéssel jár (szike vs. balta).
• Kell egy értékelési, hatásvizsgálati rendszer, ami
– képes kiértékelni a korábbi programok sikeresnek tűnő elemeit,
– az új programokba a tervezéskor beépíti a mérési pontokat,
– javaslatot tud tenni a továbblépés hogyanjára (definiálja a dobozos terméket) vagyis
intézményi kiértékelésre is képes;
• És persze kell a közös mérce, a rendszeresen felülvizsgált közös ágazati
stratégia, hogy az OP csak a keret legyen, de ne maga a felzárkózási stratégia
Városkutatás Kft.
HÉTFA Kutatóintézet
Köszönjük a figyelmet!
Városkutatás Kft.
Balás Gábor
Teller Nóra
HÉTFA Kutatóintézet
Városkutatás Kft.
1051 Budapest, Október 6. u. 19.
1093 Budapest, Lónyay utca 34.
www.hetfa.hu
www.mri.hu
HÉTFA Kutatóintézet

similar documents