F 26 Elektromagnet a jeho užití

Report
Elektromagnet a jeho užití
Autor: Mgr. Eliška Vokáčová
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55
2012, říjen
Elektromagnet a jeho užití
Obr. 1
• Elektromagnet je cívka s jádrem
z magneticky měkké oceli.
• Magnetické pole elektromagnetu je tím
silnější, čím větší proud cívkou prochází a
čím má cívka více závitů.
Pokus:
Obr. 2, 3
Úkol:
• Pomocí obrázku na straně 19 v učebnici
popište činnost jističe.
• Jistič se používá k automatickému
přerušení elektrického obvodu.
• Jistič chrání el. spotřebiče a vedení před
zkratem nebo dlouhodobým proudovým
přetížením.
• Dojde-li v obvodu ke zkratu, vzroste prudce
proud, který prochází i cívkou v jističi.
• Magnetické pole elektromagnetu se zesílí a
přitáhne kotvu. Díky pružince se oddálí
kontakty a obvod se přeruší. Po odstranění
závady lze jistič opět zapnout.
• V jističi je také
bimetalový pásek,
který se při
dlouhodobém průchodu
zvýšeného proudu
zahřívá, tím se prohne
a přeruší obvod.
Obr. 4
Elektromagnetické relé
Obr. 5
1. cívka
2. jádro z magneticky měkké oceli
3. pohyblivá kotva
4. pružné kontakty
5. místo připojení ovládaného zařízení
Elektromagnetické relé
- je elektromagnet, který řídí spínání a
vypínání obvodů s velkým el. proudem.
• Na přitažení kotvy elektromagnetu stačí
malý proud, kotva přitom spojí kontakty
v řízeném obvodu (např. obvod s elektromotorem).
• Jediným řídícím obvodem lze uzavřít
nebo přerušit i větší počet řízených
obvodů.
Využití elektromagnetického relé:
- v automobilech reguluje nabíjecí napětí
a proud do akumulátoru,
- signalizační návěstí,
- systém vytápění, klimatizace,
- soumrakový spínač, ...
Obr. 6
Úkol:
• Podle obrázku popište činnost elektrického
zvonku.
Obr. 7
Obr. 8
Použité zdroje
KOLÁŘOVÁ, Růžena; BOHUNĚK, Jiří; ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro 9. ročník základní
školy. Dotisk 1. vydání. Nakladatelství Prometheus, spol. s r. o., Praha 4, 2003.
Učebnice pro základní školy. ISBN 80-7196-193-0.
Zdroj obrázků:
Roger Rössing. [cit. 2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Fotothek_df_roeneg_0006701_032_Vorf%C3%BChrung_eines_Magnetkrans_des_VEB_Schwermaschinenb
au_S.M._Kirow_Leipzig_vor_P.jpg> – obr. 1
cs:Wikipedista:Jamottl, corrected by Jx. [cit. 2012-1-10]. Dostupný pod licencí Creative
Commons na WWW:
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Schema_rele2.PNG > - obr. 5
vlastní tvorba – obr. 2, 3, 4, 6, 7, 8

similar documents