letöltése.

Report
Adatbázis-kezelés
Alapfogalmak
• Adat:
– észlelhető,
felfogható ismeret
– jelsorozat
– valakinek, vagy
valaminek a
jellemzője
– tény, közlés
• Információ:
– értelmezett,
feldolgozott adat
– új ismeretté
értelmezett adat
– újat közöl
Alapfogalmak
• Adathalmaz
– rendszertelen,
szervezetlen módon
rögzített adatok
összessége
Alapfogalmak
• Adatállomány:
– összefüggő
adathalmaz,
amelyben minden
szükséges adat
megtalálható
• Adatbázis:
– rendezett tárolási
elv szerint rögzített
adatok
– lehetővé teszi az
adatok értelmes
kezelését
Alapfogalmak
• Adatbázis-kezelő rendszerek:
– adatok kezelését, karbantartását segítő programok
(pl.:Oracle, MS-SQL, dBase, Clipper, FoxPro, Access,
MS-SQL, MySQL)
– főbb funkciói:
•
•
•
•
•
•
•
adatbázis létrehozása
adatok felvitele, módosítása, törlése
lekérdezés
keresés
adatok védelme, titkosítása
hozzáférési jogok kezelése
fizikai adatszerkezetek szervezése
Alapfogalmak
• Adatmodellek:
– Az adatbázis szerkezetét leíró rendszer.
Tartalmazza az adatok típusát, kapcsolatait.
• Hierarchikus modell
• Hálós modell
• Relációs modell
Hierarchikus adatmodell
• A fa minden csomópontja egy
rekordtípusnak felel meg.
• Minden adatnak több
leszármazottja lehet, de csak
egy őse.
• Egyszerűen megvalósítható.
• A gyökérből elérhető az összes
adat.
• pl.: a DOS könytára, családfa
• Ma már elavult modellnek
számít
Hálós adatmodell
• Az előző modell
továbbfejlesztése.
• Egy adatnak több őse is lehet.
• Bonyolult kapcsolatrendszer.
• Le tud írni olyan kapcsolatokat
is, ahol egy tagnak több
tulajdonosa lehet..
• pl.: tanár-diák viszony
• Nagygépes környezetben
fordul elő.
Relációs adatmodell
• Az adatokat
egymással
kapcsolatban álló
táblázatok
rendszerében
ábrázolja.
• Jelenleg a
legelterjedtebb
adatmodell, a
legismertebb
adatbázis-kezelő
rendszerek ezt
használják
Relációs adatmodell
• Hogy egy táblát relációnak tekintsünk, az
alábbi feltételeknek kell teljesülni:
– nem lehet két egyforma sora
– minden oszlopnak egyedi neve van
– a sorok és oszlopok sorrendje tetszőleges
Relációs adatmodell alapfogalmai:
Az adatbázis táblákból (reláció) épül fel.
(A reláció bizonyos szempont alapján összetartozó
adatok csoportját jelenti.)
• A tábla sorai az egy egyedhez tartozó adatokat
tartalmazza.
• A tábla oszlopai az egyed tulajdonságait tárolják.

Sorok és oszlopok
• Mező (oszlop) = TULAJDONSÁGTÍPUS
• Rekord (sor) = EGYEDELŐFORDULÁS
(EGYED)
Elsődleges kulcs
• egyértelműen beazonosítja az egyedek többi
tulajdonságát
• minden kulcsérték csak egyszer fordulhat elő
• kötelező megadni, nem lehet üres
Idegen kulcs
• (külső kulcs): olyan attribútum(ok), melyek egy
másik relációban elsődleges kulcsként szerepelnek.
A két reláció összekapcsolásánál játszanak
szerepet.
Kapcsolómező
Kapcsolattípusok
• Egy az egyhez (1:1)
– személyi szám – személy
– osztály – osztályfőnök
• Egy a többhöz (1:N)
– tulajdonos – autó
– anya – gyermekei
• Több a többhöz (N:M)
– tulajdonos – ingatlan
– Vásárló – termékfajta
Kapcsolattípusok
Több a többhöz kapcsolat megvalósítása
kapcsolótábla segítségével lehetséges.

similar documents