Energia a középpontban

Report
Atomenergia
Készítette: Dóka Bernadett 12.B
Az atomenergia gyakorlatilag az atommagok
ún. kötési energiáját jelenti. Az atommag
átalakulások során az atommag energiájának
egy része felszabadul és hasznosítható. Kétféle
módon szabadítható föl energia: a maghasadás
(fisszió) során nehéz atommagok hasadnak két
könnyebbre, míg a magfúzió során könnyű
magok (pl. hidrogén-izotópok) egyesülnek
nehezebb, stabilabb magokká.
A maghasadás vagy magfúzió folyamataiként
keletkező hőenergiát - a hagyományos, pl.
széntüzelésű erőművekhez hasonló módon áramtermelésre hasznosítják. A tüzelőanyag
leginkább urán. Több reaktortípus létezik.
Elsősorban gáz és vízhűtéses reaktorok terjedtek el.
Vannak olyan reaktorok, amelyekben a hűtést víz
tölti be, ezeket könnyűvizes reaktoroknak hívják. A
nyomottvizes reaktorban a hűtőközeg folyadék,
nem változik a sűrűsége. A reaktortartály aktív
zónájában áramlik a hűtővíz. A tartály kovácsolt
szénacélból készül, belseje rozsdamentes acél és a
tetejét reaktorfedél zárja.
Az első működő atomreaktor a grafit-moderátoros
Fermi-féle reaktor volt. 1942. december 2-án
indult, de csak néhány percig működött, hogy
igazolja az állításokat. Teljesítménye úgy 200 W
lehetett. Később az ilyen típusú erőműveket csak az
Egyesült Államokban csak plutónium előállítására
használták, mert a működése instabil volt. A
Szovjetunióban, mint Csernobilban
energiatermelésre is használták. A nyomottvizes
reaktorok, mint pl. a Paksi Atomerőmű sokkal
stabilabbak.



Az atomenergia felhasználásának egyik előnye, hogy
megfelelő üzembiztonsági környezetben mentes a
káros kibocsátásoktól, ezért a globális
szennyeződések elmaradnak. Baleset esetén viszont a
szennyező hatás igen jelentős. Költségnövelő tényező
a radioaktív hulladék tárolása.
A teljes hőenergia egy része nem alakítható át
villamosenergiává, ez a környezetbe távozik
hőveszteségként (mint minden hőerőmű esetében)
Az atomenergiát hatékonyan és gazdaságosan
használják az ipar, a mezőgazdaság, az egészségügy
és a tudományos kutatások területein.



Az energiaelletásban fontos szerepet játszik.
Ezek az atomenergia békés célú felhasználási
módjai. Ez azonban veszélyes is lehet, mert
károsíthatja az egészséget és a környezetünket.
Ezért megfelelő szabályozás és a fontos
szabályok betartása mellett zajlik csak a munka.
Sok hadsereg, valamint civilek is (például néhány
jégtörő hajó) használják a nukleáris meghajtást.
Az atomenergia azonban tömegpusztító
fegyverként is használható, nukleáris
fegyverként.
Az atomerőmű egy vagy több atomreaktor
segítségével villamos energiát termelő üzem.
Egyes atomerőművek az áram mellett
hőenergiát is termelnek és értékesítenek (pl.
házak fűtésére vagy ipari üzemek hőellátására.)
Az atomerőművek felépítése hasonló az egyéb
hőerőművekéhez, ugyanis mindkettő esetében a
kazánban (illetőleg reaktorban) felszabaduló hőt
valamilyen hűtőközeggel szállítatjuk el, és azt gőz
termelésére használjuk fel. Ez a gőz ezt követően a
turbina forgólapátjaira kerülve meghajtja azokat,
és ebből a mozgási energiából termel villamos
energiát a generátor. A gőz a kondenzátorba kerül,
ahol lecsapódik, újra folyékony halmazállapotúvá
alakul. Az így lehűlt víz előmelegítés után újra
visszajut a kazánba, illetve nyomottvizes
atomerőmű esetén a gőzfejlesztőbe.
A fő különbség a hagyományos hőerőmű és az
atomerőmű között abban áll, hogy miként
szabadítjuk fel a szükséges hőt. Fosszilis
erőműben a kazánban szenet, olajat vagy gázt
égetünk el, és a tüzelőanyag kémiai energiája
alakul hővé. Atomerőműben viszont a
maghasadásokból felszabaduló energiát
hasznosítjuk.
A világon számtalan atomerőmű fajtát alkalmaznak
az energiatermelésben. A különböző atomerőmű
típusokat a bennük használt atomreaktor fő
jellemzői alapján szokás csoportosítani. A ma
leginkább elterjedt energetikai reaktor típusok:
 Könnyűvizes reaktorok: ezekben mind a
moderátor, mind a hűtőközeg könnyűvíz (H2O).
Ebbe a típusba tartoznak a nyomottvizes (PWR:
Pressurized Water Reactor) és a forralóvizes
(BWR: Boiling Water Reactor) reaktorok.




Nehézvizes reaktorok (pl. CANDU): a
moderátor, és a hűtőközeg is nehézvíz (D2O).
Grafitmoderátoros reaktorok: ezen belül a
gázhűtésű reaktorok (GCR: Gas Cooled
Reactor), és a könnyűvízhűtésű reaktorok
(RBMK).
Egzotikus reaktorok (gyors
tenyésztőreaktorok és egyéb kísérleti
berendezések).
Újgenerációs reaktorok:
a jövő reaktorai
„Az energia, az anyagok állandóan változnak…
Minden tudomány szerint az egyetlen állandó a
változás.”

similar documents