Slayt 1 - ÜSİTEM - Celal Bayar Üniversitesi

Report
PROJE İSMİ: MANİSA İLİ SANAYİ KURULUŞLARI
AR-GE İHTİYAÇLARININ TESPİTİ VE TEKNOPARK
KURULUMUNA
YÖNELİK
BİR
FİZİBİLİTE
ÇALIŞMASI
Proje Yürütücüsü: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü
İştirakçiler: Manisa Valiliği
Manisa Organize Sanayi Bölgesi
Proje Süresi: 20 Eylül-19 Aralık 2011
Proje Bütçesi: 61.126,73 TL
Destekleyen Kurum: Zafer Kalkınma Ajansı
Proje Ekibi:
Doç.Dr. Nurşen Saklakoğlu (Koordinatör) (CBÜ)
Prof.Dr. Enver Atik (CBÜ)
Doç.Dr. Hüseyin Aktaş (CBÜ)
Yrd. Doç. Dr. Funda Gençler (CBÜ) (Koordinatör Yrd.)
Mak.Yük. Müh. Yiğit Erçayhan (CBÜ)
Mak.Müh.Cem Tuna
Murat Baysal (CBÜ-İdari kadro)
Çalışmanın Amacı;
•Manisa ilinde bulunan endüstri firmalarının ar-ge
ihtiyaçlarının belirlenmesi,
•Manisa’da teknopark kurulumuyla ilgili fizibilite
çalışmasının gerçekleştirilmesi,
•Celal Bayar Üniversite’sinin sanayiye hizmet kapasitesinin
belirlenmesi,
•CBÜ – Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi’nin tanınırlığının
sağlanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi
Çalışmanın Yöntemi
Ankete Dayalı Veri Toplanması ve Analizi
Örnek Hacmi:
Manisa merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren 28 alt sektöre ait 2010 İş
kayıtlarında yer alan 6440 firmadan
Mevcut firmalardan ana kitleyi temsil edecek örneklem yapılmıştır.
Anket :
Soruların hazırlanması CBÜ-TÜİK
Anketlerin uygulaması TÜİK
PROJE SONUÇLARI
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE
AR-GE KAPASİTESİ
TR33 Bölgesi Üniversitelerinin Genel Sıralaması
(URAP, 2011)
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
41
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
49
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
65
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuş olan
URAP Araştırma Laboratuarı tarafından yapılmıştır. 2010 Yılı Makale
Puanı+Toplam Atıf Puanı+Toplam Bilimsel Doküman Puanı+Doktora Öğrencisi
Puanı+Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı toplamı olarak alınmıştır.
110
Ege Bölgesi Üniversitelerinin Genel Sıralaması
(URAP, 2011)
Sıralama
EGE ÜNİVERSİTESİ
5
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
10
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
19
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
42
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
45
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
46
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
62
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
66
Tüm Üniversitelerin Genel Puan Tablosundan alınmıştır
TR33 Bölgesi Üniversitelerinin Yayın İndeksi
(YÖK-2010)
Yayın İndeksi*
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0,65
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0,65
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0,65
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0,45
TR 33 BÖLGESİ ORTALAMA
0,60
TÜRKİYE ORTALAMA
0,65
*Yayın Sayısı Toplamı (SCI, SSCI, AHCI)/Öğretim üyesi sayısı. YÖK istatistikleri.
Ege Bölgesi Üniversitelerinin Yayın İndeksi
(YÖK-2010)
Yayın İndeksi*
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
1,27
EGE ÜNİVERSİTESİ
0,73
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0,65
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0,61
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
0,53
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
0,48
*Yayın Sayısı Toplamı (SCI, SSCI, AHCI)/Öğretim üyesi sayısı. YÖK istatistikleri.
Diğer Üniversiteler Yayın İndeksi
(YÖK-2010)
Yayın İndeksi*
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1,26
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
0,89
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0,65
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0,65
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0,60
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0,58
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0,54
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0,45
TÜRKİYE ORTALAMASI
0,65
*Yayın Sayısı Toplamı (SCI, SSCI, AHCI)/Öğretim üyesi sayısı. YÖK istatistikleri.
CBÜ’DE PROJE SAYILARI
2006
2007
2008
2009
2010
2011
CBÜ BAP
269
272
261
296
319
305
TÜBİTAK
-
5
10
12
5
8
DPT
2
2
-
-
-
1
SANTEZ
-
-
-
-
-
1
ZAFER
KALKINMA
-
-
-
-
1
3
271
279
271
308
325
318
TOPLAM
CBÜ PROJELERİNİN BÜTÇELERİ, TL
CBÜ BAP
TÜBİTAK
DPT
2006
2007
951.616
335.000
2008
2009
2010
2011
767.317
1.259.045
2.056.790
2.163.938
1.752.210
511.005
494.801
134.020
45.390
390.974
62.000
-
-
-
6.000.000
-
269.118
SANTEZ
-
-
-
-
ZAFER
KALKINMA
-
-
-
-
TOPLAM
1.286.616
1.340.322
1.753.846
2.193.065
609.775
2.209.328
9.022.077
MANİSA İLİ SANAYİ ARGE
KAPASİTESİ
MANİSA İLİNDE KURULMUŞ OLAN ARGE MERKEZLERİ
KODU
İŞLETME ADI
SEKTÖRÜ
002.MERKEZ.2008
VESTEL ELEKTRONİK A.Ş
Elektrik-Elektronik
007.MERKEZ.2008
026.MERKEZ.2008
Dayanıklı Tüketim
Malları
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.- Dayanıklı Tüketim
2
Malları
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
063.MERKEZ.2009
İNCİ AKÜ SANAYİ VE TİCARET A.S.
Otomotiv Yan Sanayi
084.MERKEZ.2010
OLGUN ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Otomotiv Yan Sanayi
100.MERKEZ.2010
BOSCH TERMOTEKNİK SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.
INDESİT COMPANY BEYAZ EŞYA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Elektrik-Elektronik
104.MERKEZ.2010
Dayanıklı Tüketim
Malları
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2011 Kayıtlarından elde edilmiştir
Grafik 1: Ankete Katılan Firmaların Hukuksal Yapıları
Oran
14.30%
23.70%
56.90%
Limited Şirket
Anonim Şirket
Ferdi Ortaklık
Grafik 2: Ankete Katılan Firmaların Toplam Çalışan Sayısı
250'den
fazla,
5.00%
1-9,
22.60%
50-249,
22.60%
10-49,
49.00%
Tablo 1: AR-GE Çalışmasında Bulunan ve Bulunmayan
İşletmelerin Çalışan Sayısına (Büyüklüğü) Göre Dağılımı
ARGE Çalışmasında
Bulunan
ARGE Çalışmasında
Bulunmayan
Gruplar
Firma Sayısı
Oranı
Firma sayısı
Oranı
0-9
2
0,06
97
0,24
10-49
7
0,22
212
0,52
50-249
8
0,25
91
0,22
250 üstü
15
0,47
7
0,02
Toplam
32
1,00
407
1,00
Tablo 2: AR-GE Personelinin Eğitim Durumu
Arge personelinin eğitim
durumu
Kadın
Erkek
Toplam
Oran
Doktora ve üstü
0
9
9
0,01
Yüksek lisans
35
161
196
0,19
Lisans
90
437
527
0,50
Meslek yüksekokulu
30
164
194
0,18
Lise ve dengi
11
96
107
0,10
0
18
18
0,02
TOPLAM
166
885
1051
1,00
Oran
0,16
0,84
2093
İlköğretim
Grafik 3: AR-GE Faaliyetlerinin İlişkili Olduğu Bilim Dalları
tarım ve gıda
bilimleri 6.50%
sosyal bilimler
diğer 1.30%
3.00%
doğa bilimleri
18.20%
mühendislik ve
teknoloji 70.10%
Grafik 4: Mühendislik Alanının Açılımı
Tekstil, 1.90%
Çevre, 9.30%
Diğer, 7.40%
Bilgisayar, 18.50%
İnşaat, 9.30%
Elektrik Elektronik,
14.80%
Makine, 38.90%
Grafik 5: Doğa Bilimlerinin Açılımı
Diğer, 5.90%
Biyoloji, 5.90%
Kimya, 35.30%
Matematik,
11.80%
Fizik, 29.40%
Grafik 5: Firmaların Yıllar İtibariyle AR-GE Harcama Dağılımları
100.00
2.85
13.27
3.36
11.50
0.52
15.92
0.03
14.54
0.25
17.26
80.00
60.00
SABİT TESİS
43.89
44.63
36.61
44.21
38.73
PER. DIŞI CARİ
HARCAMALAR
40.00
20.00
MAKİNE TECHİZAT
HARCAMALARI
39.99
40.51
2006
2007
46.95
41.22
43.76
2009
2010
0.00
2008
PERSONEL HARCAMALAR
Grafik 6: AR-GE Harcamalarının Dağılım Trendi
250.0
200.0
191.6
168.4
150.0
130.3
142.9
130.5
130.0
172.2
142.9
146.3
154.5
PERSONEL
HARCAMALAR
144.5
119.7
CARİ
HARCAMALAR
100.0
PER. DIŞI CARİ
HARCAMALAR
50.0
0.0
2007
2008
2009
2006 yılı baz alınarak hazırlanmıştır.
2010
Grafik 6: AR-GE Harcamalarının Faaliyet Türlerine
Göre Dağılımı 2006-2010 (%)
100.00
13.08
8.96
11.61
4.93
7.66
7.96
10.82
9.51
12.11
23.52
80.00
60.00
66.02
70.50
77.33
63.04
54.49
40.00
20.00
10.88
0.00
1.06
2006
8.92
1.01
2007
8.63
1.45
2008
11.60
9.65
2.43
2.84
2009
2010
Üretim Yönetiminde
Yenilik
Mevcut Mal ve Hizmet
geliştirme
yeni mal ve Hizmet
Üretme
Uygulamalı Araştırma
Grafik 8: 2010 Yılı Ar-ge Faaliyetleri İçin Kullanılan Girişim Dışı
Finans Kaynakları
ArGe Harcamalarının GSMH'ya oranı
Grafik 11:
0,84%
0,90%
0,80%
0,76%
0,70%
0,60%
0,50%
Türkiye
0,40%
Manisa
0,30%
0,20%
0,10%
0,010%
0,013%
0,00%
2006
2010
MANİSA’DA TEKNOPARK
• Firmaların % 79’u Teknoparkın Organize Sanayi
içerisinde kurulması gerektiğini düşünmektedir.
• Firmaların %14’ü ise Teknoparkın CBÜ Muradiye
kampusünde kurulmasını gerektiğini düşünmektedir.
• Geri kalan firmalar faaliyet gösterdikleri yerlere yakın
alanlarda (ilçelerde) Teknoparkın kurulmasını
istemektedir (%7).
MANİSA’DA TEKNOPARK
• Ankete katılan firmaların sadece % 15,9’u
teknoparkın sunmuş olduğu avantajlardan haberdar
olduğunu belirtmiştir.
• Dolayısıyla teknopark ve buna yönelik avantajların
daha fazla firmaya duyurularak bir farkındalık
oluşturulması gerekmektedir.
SONSÖZ
• Manisa ili hem üniversitesiyle hem de
sanayisiyle giderek büyümektedir.
• Ancak bilginin ticarileştirilmesi ve ArGe tabanlı
ürünlerin sanayileştirilmesi ne kadar yavaş
gelişirse, Manisa’nın da gelişmesi o kadar
yavaş seyredecektir.
Unutmamalıdır ki;
• bilgiyi üreten ve en iyi yöneten,
• İnsan kaynağını en doğru şekilde donatan, en iyi
kullanan ve sürekli olarak güçlendiren,
• İnovasyonu işlerinin ayrılmaz bir parçası haline
getiren işletmeler / kurumlar
Varlığını sürdürebilecektir. Bu dinamik ekonomiye
nitelikli eleman ve teknolojik bilgi ancak ve ancak iyi
tasarlanmış ve yapılandırılmış bir üniversite-sanayi
işbirliği ile kazandırılabilir.
Üniversite-Sanayi işbirliklerinin kurumsal bir
çatıda kurulabilmesi ve böylece sanayicimizin
istediği konularda daha hızlı, daha koordineli
ve daha sistemli çözüm ortağı olabilmek için
• ÜSİTEM’İ kurmuş bulunmaktayız.
TEŞEKKÜR
• Herşeyden önce yapacaklarımıza inan ve
bizlere tam destek sağlayan Rektörümüz Sn.
Prof.Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ’ye….
• Her türlü sorunlarımıza en kısa çözümler bulan
ve bugüne gelmemizi kolaylaştıran Genel
Sekreterimiz Sn. Hayati TURAL’a…
TEŞEKKÜR
• DFD Projesi ile bugünü hazırlamamıza olanak sağlayan ve
maddi destek veren ZAFER KALKINMA AJANSINA….
• Sanayi ve kamu kuruluşlarıyla ilişkilerimizde önümüzü açan,
büyük katkılar sağlayan ve DFD projesinde paydaş olduğumuz
Manisa Valiliği ve Manisa Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğüne…
• Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu –ÜSİMP’e
üyelik sürecinde katkıları ve yönlendirmelerinden dolayı
ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest
nezdinde tüm ÜSİMP ailesine…
TEŞEKKÜR
• DFD projesi ekibine…
• Celal Bayar Üniversitesi Sanayi İşbirliği
Kataloğu’nu hazırlayan ekibe…
• Buraya gelerek desteklerini esirgemeyen
değerli misafirlerimize…
• Basınımızın değerli temsilcilerine…
• SONSUZ TEŞEKKÜRLER
http://www2.bayar.edu.tr/usitem/

similar documents