שקופית 1 - kabala.info.tr

Report
KABALA İLMİNE GİRİŞ DERSLERİ
Bölüm B
Ders 3: ISLAH
Atzilut dünyası ve Beria, Yetzira ve Assiya dünyaları
www.kabbalah.info/tr
www.kabala.info.tr
[email protected]
Şu ana kadar ne öğrendik?
 Son dersde yedi kralın nasıl kırıldığını öğrendik (ya
da arzularsanız 8) ve Adam Kadmon’un ayaklarının
altında nasıl bu dünyanın seviyesine düştüğünü
gördük.
 Bu dersde Atzilut dünyasının nasıl bu kırılan
alıcıların ıslah olduğu dünya olduğunu ve nasıl
Beria, Yetzira ve Assiya dünyalarının oluştuğunu
göreceğiz.
“Partzuf Nekudot de Sag önceden Tızimtzum Bet esnasında oldu
(Malkut’un Bina’ya yükselişi) yani, MAN’ın oluşumundan ve
Zivug’un Roş de Sag’daki Nikvey Eynaim’de olmasından önce. Bu
ayırım şöyle oldu...”
Baal HaSulam
“Kabala İlmine Giriş”, Madde 66
“Keter, Hohma, Bina, Hesed, Gevurah ve Tifferet’in üst 1/3’ü,
Hazeh’ine kadar olan yer Atzilut. Hazeh’den Tifferet’in sonuna
kadar olan yerde Beria. Netzah, Hod ve Yesod’un olduğu yer
Yetzira. Malkut’un olduğu yer Assiya.”
Baal HaSulam
“Kabala İlmine Giriş”, Madde 66
SAG
AB
Galgalta
Keter
Hohma
Bina
Nekudot
de SAG
Hesed
Gevura
Tifferet
Bayağılık:
Dünya
Atzilut
Dünya
Dünya
Dünya
Beria
Yetzira
Assiya
Galgalta
Eynaim
Şoreş
Alef
Ozen
Hotem
Peh
Bet
Gimel
Dalet
Peh
Tabur
Netzah
Parsa
Hod
Yesod
Malhut
Sium
Bizim için şu an önemli olan yer Atzilut dünyası; ıslahın
olduğu yer:
“Atzilut dünyasının yeri üst ışığın Tifferet’e yayılmaya başladığı
yerdir, Partzuf’un bittiği yer, yani Malhut’un sonlandığı Bina’ya
yükseldiği yer, ki onun altına ışık giremez. Dolayısıyla, Atzilut
dünyasının yeri Hazeh’de sona erer, yani Tifferetn’in üst 1/3
kısmıyla alt 2/3 kısmının sınırında. Bu sınıra Parsa denir ve Atzilut
dünyasının altındadır.”
Baal HaSulam
“Kabala İlmine Giriş”, Madde 67
“Burada oluşan bu yeni Sium’a Parsa dedik ve Atzilut dünyasının
altında.”
Baal HaSulam
“Kabala İlmine Giriş”, Madde 67
Şimdi bir soru doğar:
Neden Galgalta, AB, SAG’a Partzufim denir de
Nekudim Dünyasına ve Atzilut’a dünya adı
verilir?
Ya da Baal HaSulam’ın sorduğu şekliyle:
“AK dünyasının neden ilk üç seviyesine Partzufim denilip dünya
denilmediğini ve neden AK dünyasının 4. seviyesine Nikudim
dünyası ve 5. seviyesine de Atzilut dünyası denir anlamamız
gerekir.”
Baal HaSulam
“Kabala İlmine Giriş”, Madde 114
Ve şöyle açıklıyor:
“Partzuf ve Dünya arasındaki farkı bilmeliyiz. Partzuf 10 sefirottan
oluşan her hangi bir seviyedir ve üst Partzuf’un Masah de Guf’unda
olan Zivug’un masahı zayıflatmasıyla ve Peh de Roş’daki Masah’la
üst Partzuf’da bütünleşmesiyle oluşur. Üst Partzuf’un Roş’undan
doğduktan sonra Roş’a, Toh’a ve Sof’a yayılır ve alt alta 5 seviyesi
vardır ve bunlara Taamim ve Nekudot denir. Ancak, adını sadece
Taamim’den alır.
Buna benzer şekilde, ilk 3 Partzufim; AK dünyasındaki Galgalta, AB
ve SAG doğup isimlerini kendi Taamim’lerinden aldılar, Keter –
Hohma ve Bina. Dünyalar bir önceki dünyanın içinde olan herşeyi
de barındırır, sanki bir damganın kağıttaki izi gibi...”
Baal HaSulam
“Kabala İlmine Giriş”, Madde 115
Bu demektirki Partzuf’un kendi yapısı
vardır:
Hesaplamaları yaptığı yer
Roş
Peh
Işığı aldığı yer
Toh
Tabur
Boş kalan kısım
Sof
Sium
Partzuf Peh’in Masah’ında Zivug de Hakaa yapar (daha
önce öğrendiğimiz gibi) ve 10 sefirotun yapısıyla
oluşur:
Or
Hozer
Roş
Partzuf
Peh (Perde – ihsan
etme niyeti)
Tabur
Sium
Toh
Sof
Or Yaşar
Buna karşılık olarak, dünyalar önceki safhaların alıcıları
üzerine inşa edilmiştir ve öğrendiğimiz gibi alıcı
oluşturmazlar:
 Nekudim dünyası, Nekudot de Sag’ın Netzah, Hod ve
Yesod’u üzerine inşa edilmişti ve Atzilut dünyası
kırılan 7 kralın alıcıları üzerine inşa edilecek. Her
ikiside mühür ve damga olarak inşa edilmiş
durumdadır.
 Bilinmelidir ki her önceki Partzuf için üst tabiri
kullanılır.
“Biliyoruz ki Nikudim dünyası AK’ın damgası gibidir. Benzer
olarak, 5. Partzuf de AK (MA Hadaş) oluşmuştu. Nikudim dünyasını
eş bir kopyası olarak bilinir, şöyleki Nikudim’de kullanılıp kırılıp
yok olan, MA Hadaş’da tekrar yenilenip inşa edildi.”
Baal HaSulam
“Kabala İlmine Giriş”, Madde 117
“Bu dünyada bağımsız kabul edilir ve Atzilut adındadır. Pozisyonu
Parsa (Tızimtzum Bet’ten sonra oluşmuştur) ile Tabur’un arasıdır.
Ayrıca ıslah dünyası denir. Nikudim dünyası kırıldıktan ve yok
olduktan sonra, Atzilut dünyası aynı kırılan Behinot’tan
oluşmuştu. Dolayısıyla, Nikudim dünyası MA Hadaş’ın yardımıyla
ıslah olur, burada AHP’ların hepsi Aba ve İma’nın Guf’una düştü
ve Yeşsut bir araya gelip Gar’a dönerler. Zat’ın BYA’ya düşüp ölen
tüm Panim ve Ahoraim’i şimdi geri dönüp MA Hadaş’ın yardımıyla
Atzilut’a yükselir.”
Baal HaSulam
“Kabala İlmine Giriş”, Madde 117
Madem şimdi Atzilut dünyası doğdu, BYA dünyalarının
nereden ortaya çıktığını anlamaya çalışalım.
Kırılan bütün alıcılar Atzilut dünyası
tarafındanmı ıslah edilir?
Ve eğer öyleyse o zaman neden BYA
dünyalarına ihtiyaç var?
Nekudim dünyası kırıldı ve tüm
alıcılar/arzular/Kelim perdelerini kaybettiler.
Şimdi tüm kelim karıştı, ışık gelmeye başlar ve yaratılan
varlık ışığın içerisinde 4 çeşit kelim’in varlığını görür.
 GE - Özgecil alıcılar (Kelim/ arzular)
 GE’nin içindeki AHP - Özgecil kelimin
içindeki alma özellikli kelim
 AHP’ın içinde GE - AHP’ın içinde özgecil
kelim
 AHP – Taştan Kalp (Leva Evın)
Kırılmadan Sonra
AHP’de GE
GE
AHP (taştan kalp)
GE’de AHP
Bencil Arzular
Özgecil arzular
Atzilut
Parsa
Beria
Yetzira
Assiya
GE
AHP’de
GE
AHP taştan
kalp
32 = ‫ל"ב‬
4x8
Behinot
GE’de AHP
Malhut’un
Kralları
Yükselişin
AHP’si
Bunu sonra
çalışacağız…
Peki kırılmadan ne kazanç edildi?
GE AHP’ye girdi ve AHP’de GE’ye girip karıştı
 GE, Bet seviyesinin bayağlığına girer = yani
Ozen’de (kulak), Beria dünyası denir
 GE, Gimel seviyesinin bayağılığına girer =
Hotem’de (burun), Yetzira dünyası denir
 GE, Dalet seviyesinin bayağılığına girer = Peh’de
(ağız), Assiya dünyası denir
SAG
AB
Galgalta
Keter
Hohma
Bina
Nekudot
de SAG
Hesed
Gevura
Tifferet
Bayağılık:
Dünya
Atzilut
Dünya
Dünya
Dünya
Beria
Yetzira
Assiya
Galgalta
Eynaim
Şoreş
Alef
Ozen
Hotem
Peh
Bet
Gimel
Dalet
Peh
Tabur
Netzah
Parsa
Hod
Yesod
Malhut
Sium
Sonraki basamak:
İlk insanın ruhunun doğuşu

similar documents