Resztoratív technika az iskolában

Report
RESZTORATÍV
TECHNIKÁK AZ ISKOLAI
PROBLÉMÁK
MEGOLDÁSÁBAN
Pálinkás-Holovits Zsuzsanna,
pszichológus
Eredete
• Maori hagyományokon alapul
• 1989-ben Új-Zélandon gyermek-, ifjúsági- és család-védelmi törvény:
családi csoport-konferencia néven (fiatal elkövetők tágabb családi
körét is bevonják)
• 1991-ben egy ausztrál rendőr, Terry O’Connell kipróbálta a módszert
és kibővítette, bevonta az áldozatot, az áldozat családját és
mindkét fél barátait
• Ted és Susan Wachtel magyar származású pedagógusok
Amerikában indították el a mozgalmat
Resztoratív
• “…olyan eljárás, mely során az adott sérelemben érdekelt
minden résztvevő összeül, hogy közösen döntsön az
elkövetett cselekmény utóhatásának és jövőbeni
szerepének ügyében.”
• Marshall, T. (1996)
Bűncselekmény felfogása
• A bűncselekményt interperszonális konfliktusként értelmezi.
A resztoratív eljárások hipotézise
• A Resztoratív eljárások
• meggyógyítják az érzelmi sérüléseket
• és
• átalakítják a kapcsolatokat
okoz
Bűntett
kelt
Sérülés
megelőz
elvárja
Resztoratív
válaszok
Igény
helyrehoz
kielégít
McCold, P. (2006)
Követelmények:
• 1. be kell vonni az áldozatokat, elkövetőket és ezek közösségeit
olyan szemtől szemben találkozókon, ahol
• 2. ők határozzák meg a folyamat kimenetelét. Mint egy
felhatalmazó, megerősítő stratégia, a helyreállító
igazságszolgáltatás az érintettek elkötelezettségétől és aktív
részvételétől függ
• A helyreállító igazságszolgáltatás három alapvető modellje a
mediáció, a beszélőkör, és a konferencia-megbeszélés.
Kapcsolatok helyreállításának lehetséges két
formája
• Sértettek közötti kibékítés – olyankor alkalmazható, amikor valaki
elismeri, hogy kárt, sérelmet okozott egy másik személynek és
mindkét fél beleegyezik, hogy helyreállítsák a dolgokat.
• Körök- alkalmazható csapatépítésnél, biztonságos légkör
kialakításánál, problémamegoldásnál, trauma feldolgozásnál és a
további tennivalók kialakításánál.
Mitől működik…?
Silvian Tomkins érzelemelmélete: szabad utat enged az érzelmek
kifejezésének, minimálisra csökkentve a negatív, és fokozva a pozitív
érzelmek megjelenését.
Természetes átmenet figyelhető meg a negatív érzelmektől a szabad
kifejezés által előmozdított pozitív érzelmek felé.
„affektív rezonancia“ vagy empátia
Mitől működik…? (2)
• Nathanson szégyen iránytűje: 4-féle reakció a szégyenre:
visszavonulás, mások támadása, elkerülés, én megtámadása
• Szégyen helyett reintegratív szégyen (Braithwaith)
Retributív és Resztoratív kérdésfeltevés közötti
különbségek (H.Zehr, 2002)
Megtorló
Helyreállító
Ki tette?
Mi történt?
Miért tette?
Kit érintett?
Ki fog dönteni?
Hogyan érintette?
Mit érdemel?
Mit kell tenni?
A Retributív és Resztoratív módszerek
gondolati jellemzői közti különbségek
Megtorló
Helyreállító
Múltra tekint
Múltra, jelenre és jövőre tekint
Hibát keres
A sérelmet keresi
Az elrettentés a büntetéstől Az elrettentés a kapcsolatoktól és
az egyén felelősségétől függ.
függ
Szociális fegyelmezési séma:
• Kép: http://hu.iirp.org/articles.html?articleId=680
Eddigi beavatkozások általában az antiszociális
gyerekek kiemelését célozták:
• Kép: http://hu.iirp.org/articles.html?articleId=680
A konferencia-megbeszélés főbb alkalmazási területei
a. Resztoratív konferencia (Iskolai problémák esetében):
A resztoratív konferencia bevonja azokat, akik érintettjei
egy rossz cselekménynek, egy közös megbeszélésbe, hogy
megértsék a történteket, közösen döntsenek a károk,
sérelmek helyreállítását illetően és határozzák meg a
további teendőket.
Strukturált, forgatókönyv szerinti megbeszélés,
előkészületekkel.
példa: F – facilitátor
T- testvér
E – elkövető
X - támogató
Á – áldozat
A – anya
Apa – apa
A konferencia-megbeszélés főbb alkalmazási területei 2
A RESZTORATÍV MÓDSZEREK CÉLJA AZ ISKOLÁBAN:
• Kapcsolatok létrehozása és erősítése, a konfliktusok és
feszültségek kezelése jóvátételt ösztönző megközelítéssel, mely a
sérelmek orvoslására és a kapcsolatok támogatására összpontosít.
• Önkéntesség
Felhasznált irodalom
• http://hu.iirp.org/articles.html?articleId=681 Konfliktuskezelés és
közösségépítés resztoratív gyakorlatokkal, Negrea Vidia
• http://hu.iirp.org/articles.html?articleId=680, Mire Jók a
Konfliktusok? A resztoratív eljárások alkalmazása a nevelési
munkában, Negrea Vidia
• Ted Wachtel: Real justice, Hogyan forradalmasíthatjuk a
normasértéshez való viszonyulásunkat?, The Piper’s Kiadó, 1997
Köszönöm a figyelmet!
• Pálinkás-Holovits Zsuzsanna, pszichológus
Elérhetőség: +3630/839-55-18
Email: [email protected]

similar documents