Grafikus ábrázolási módszerek

Report
Grafikus ábrázolási
módszerek
dr. Jeney László
egyetemi adjunktus
[email protected]
Regionális és környezeti elemzési módszerek
I. BME Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak (MSc)
2013/2014, II. félév
BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék
Grafikus ábrázolási módszerek

Grafikus ábrázolási módszerek típusai
– Általános statisztikai grafikus módszerek
– Térképészeti eljárások

Funkciói: eszköz és cél
– Kutatási munkában elemzési eszköz
– Dolgozatban, prezentációban illusztrációs cél

Jó, ha szöveg nélkül is megállja a helyét (főleg
PowerPoint-ban)
– De: nem helyettesítheti az elemzést: (minden ábrához
legyen szöveg)
2
Minden lényeges információ rajta
legyen (ismétlődés nélkül)

Inkább a címben
– Vizsgált terület: pl. Magyarország (területi szint: pl. NUTS2-es
régiók)
– Vizsgált jelenség: pl. regionális gazdasági fejlettségi különbségek
– Mutató: pl. egy főre jutó GDP
– Vizsgált idő (vagy időszak): pl. 2004 (vagy 2004–2012)

Inkább a kategóriatengely feliratainál
– Mértékegység, pl. amerikai dollár/fő


Egyik infó se szerepeljen egyszerre két helyen (vagy a
címben vagy a kategóriatengelyen vagy a címben)
Ritkán szerepel a cím magán az Excel ábrán (nem hiba)
– Word: ábra alá külön sorba (utólag is könnyebben módosítható),
PowerPoint: előfordulhat, hogy már az Excelben felkerül)
3
– Mindig legyen forrásmegjelölés (PowerPoint-ban is)
Mindig a jelenséghez tartozó
ábratípust válasszunk

Egyszerűbb grafikus ábrázolási módszerek
–
–
–
–
–
–
–
Oszlopdiagram
Kördiagram: ritkábban ajánlott (csak kevés körcikkel)
Pontdiagram
Buborékdiagram
Vonaldiagram (grafikon)
Radar- (sugár-)diagram
Háromszögdiagram
4
Egyszerű oszlopdiagram
Regionális gazdasági fejlettségi különbségek Magyarországon
2004-ben (NUTS2-es szinten, egy főre jutó GDP alapján)

14.0
Forrás: EuroStat
12.9
12.0

10.0
8.5
ezer € / fő

8.0
6.0
Egyszínű (kiv kitüntetett
értékek, pl. átlag)
Adatok szinte mindig
csökkenő sorrendben
– Kiv: ha van az adatsornak
irányultsága (pl. idősor, Ny–K,
5.8
5.6 korfa) 5.4
korszerkezet

7.8
5.3
4.0
2.0
0.0
KözépMagyarország
NyugatMagyarország
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Dél-Alföld
ÉszakMagyarország
5
Észak-Alföld
Semleges értékhatárok a
kategóriatengelyen
Hibás ábra
Regionális gazdasági fejlettségi különbségek Magyarországon
2004-ben (NUTS2-es szinten, egy főre jutó GDP alapján)
100.0
90.0

„Jelentéktelen” egyenlőtlenségek

Forrás: EuroStat
80.0
ezer € / fő
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
12.9
10.0
8.5
7.8
5.8
5.6
5.4
5.3
Dél-Dunántúl
Dél-Alföld
ÉszakMagyarország
6
Észak-Alföld
0.0
KözépMagyarország
NyugatKözép-Dunántúl
Magyarország
Semleges értékhatárok a
kategóriatengelyen
Hibás ábra
Regionális gazdasági fejlettségi különbségek Magyarországon
2004-ben (NUTS2-es szinten, egy főre jutó GDP alapján)
13.0
12.0
12.9

„Óriási” egyenlőtlenségek

Forrás: EuroStat
ezer € / fő
11.0
10.0
9.0
8.5
7.8
8.0
7.0
5.8
6.0
5.6
5.4
5.0
KözépMagyarország
NyugatMagyarország
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Dél-Alföld
ÉszakMagyarország
5.3
7
Észak-Alföld
A jól elkészített diagram ismérvei
Regionális gazdasági fejlettségi különbségek Magyarországon
2004-ben (NUTS2-es szinten, egy főre jutó GDP alapján)
14.0
12.9

Forrás: EuroStat
12.0
10.0
ezer € / fő
8.5
8.0
7.8
6.0
5.8
5.6
5.4
5.3
Dél-Dunántúl
Dél-Alföld
ÉszakMagyarország
8
Észak-Alföld
4.0
2.0
0.0
KözépMagyarország
NyugatMagyarország
Közép-Dunántúl
Hibás csoportosított
oszlopdiagram
Hibás ábra
A regionális gazdasági fejlettségi különbségek alakulása
Magyarországon 1995–2004 között (megyei szinten, egy főre
 Többszínű
jutó GDP alapján)
18
16
14


Értékeket hasonlít össze kategóriák mentén
Alkalmas pl. területi egyenlőtlenségek időbeli
változásának vizsgálatára
10
8
6
– Fontos: az összehasonlíthatóság érdekében fontos, hogy
mindkét időpontban százalékos értékek szerepeljenek1995
2004
– A sorrendet a korábbi érték határozza meg
4
2
Va
s
Fe
Cs jér
on
gr
ád
To
Ko
ln
m
a
ár
om
Z
-E
sz ala
te
rg
Ve om
sz
pr
é
Ba m
Bá ran
y
cs
-K a
isk
un
Já
Bé
sz
ké
-N Haj
s
ag dú
-B
yk
un iha
r
-S
Bo
z
o
rs
ln
od
o
-A
So k
ba
m
og
új
-Z
em y
pl
én
Sz
ab
He
ol
ve
cs
s
-S
za
P
tm
es
ár
t
-B
er
eg
Nó
gr
ád
rM
Bu
da
os
on pes
t
-S
op
ro
n
0
Gy
ő
ezer €
12

9
Forrás: EuroStat
Jó csoportosított oszlopdiagram
(divergencia Magyarországon)
250

Alkalmas pl. területi egyenlőtlenségek időbeli
változásának vizsgálatára
200
150
– Fontos: az összehasonlíthatóság érdekében fontos, hogy
mindkét időpontban százalékos értékek szerepeljenek
– Itt a sorrendet a korábbi érték határozza meg
1995
2004
100
50
Cs
Fe
j
Va
s
é
on r
gr
ád
To
Ko
ln
m
a
ár
om
Z
-E
sz ala
te
rg
Ve om
sz
pr
é
Ba m
Bá ran
y
cs
-K a
isk
un
Já
Bé
sz
k
-N Haj
dú és
ag
-B
yk
un iha
r
-S
Bo
zo
rs
ln
od
o
-A
So k
ba
m
og
új
-Z
em y
pl
én
Sz
ab
He
ol
ve
cs
s
-S
za
P
tm
es
ár
t
-B
er
eg
Nó
gr
ád
-M
Bu
da
os
on pes
t
-S
op
ro
n
0
Gy
őr
% (országos átlag = 100%)
A regionális gazdasági fejlettségi különbségek alakulása
Magyarországon 1995–2004 között (megyei szinten, egy főre
jutó GDP alapján)

10
Forrás: EuroStat
Halmozott oszlopdiagram: csak
abszolút mutatóknál!
A GDP régiók közötti megoszlásának alakulása
Magyarországon 1995–2004 között (NUTS2-es szinten)
90
80


ezer €
70
60

50

40
Többszínű
Kategóriánként összehasonlítja, hogy az egyes értékek
mekkora részét adják a teljes értéknek (a teljes érték is
változik)
Dél-Alföld
Egyszerre látható a növekedés és a belső átrendeződés
Észak-Alföld
Észak-Magyarország
Ritkábban használatos: gyakran nem állapítható
meg a
Dél-Dunántúl
belső összetétel átalakulása
Nyugat-Magyarország
Közép-Dunántúl
Közép-Magyarország
30
20
10
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004Forrás:

11
EuroStat
100%-ig halmozott
oszlopdiagram: csak abszolút
mutatóknál!
A GDP régiók közötti megoszlásának alakulása
Magyarországon 1995–2004 között (NUTS2-es szinten)
100%


80%

60%
Többszínű
100%-ig halmozott oszlop: többszínű
Kategóriánként összehasonlítja, hogy az egyes értékek
mekkora részét adják a teljes értéknek (a teljes érték
Dél-Alföld
mindig azonos)
Észak-Alföld
Észak-Magyarország
Dél-Dunántúl
Nyugat-Magyarország
Közép-Dunántúl
Közép-Magyarország
40%
20%
0%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004Forrás:

12
EuroStat
Jó színezés legyen (hasonló színű
szomszédos egységek feketefehérben ne mosódjanak egybe)
Hibás ábra



Forrás: EuroStat
Színezés: fekete-fehérben is látszódjon (nyomtatás, fénymásolás)
 inkább színárnyalatok különböző színek helyett
Szomszédos egységek eltérő színárnyalatúak legyenek (kivéve ha
az adatsoroknak sorrendje van)
13
Jó színezés legyen (hasonló színű
szomszédos egységek feketefehérben ne mosódjanak egybe)
Hibás ábra



Forrás: EuroStat
Jelmagyarázat legyen (különböző adatsoroknál, színárnyalatoknál)
Ha az adatsorban van irányultság (pl. korszerkezet,
településnagyságkategóriák stb.), a szomszédos jelölők lehetnek
14
szomszédos színárnyalatok
Halmozott sávdiagram
speciális fajtája a korfa
Magyarország korfája, 1998
64 év feletti
nőtöbblet
55-64 éves
korcsoportok
férfiak
nők
45-54 éves
35-44 éves
férfitöbblet
25-34 éves
15-24 éves
15 év alatti
200
150
100
50
0
ezer fő
50
100

150
15
200
Forrás: EuroStat
Célorientált, áttekinthető legyen,
ne túlságosan összetett (inkább
külön diagramokon)!
Hibás ábra
bruttó hozzáadott érték,
milliárd €
50

100
Forrás: EuroStat
40
80
30
60
53
20
53
39
36
10
0
36
22
40
28
25
8
0
Közép-Magyarország
mezőgazdaság
részesedés az ország mezőgazdaságából
20
Dunántúl
ipar
részesedés az ország iparából
százalék (ország = 100%)
A magyar régiók gazdasága ágazatonként, illetve a
régiók aránya az ágazatokból (NUTS1-es szinten, bruttó
hozzáadott érték alapján), 2004-ben
Alföld és Észak
16
szolgáltatás
részesedés az ország szolgáltatásából
Egyszerű legyen, ne túldizájnolt!
Hibás ábra
Regionális gazdasági fejlettségi különbségek Magyarországon
2004-ben (NUTS2-es szinten, egy főre jutó GDP alapján)
14.0
7.8
Észak-Alföld
Dél-Alföld
5.8 5.6 5.4
5.3
Észak-Magyarország

Kúpok helyett oszlopok
3D helyett 2D
8.5
Dél-Dunántúl

12.9
Közép-Dunántúl
– Elegánsabb a fehér
10.0
háttér
– Régi Excel:
8.0
ezer € / fő
alapbeállításban
6.0
szereplő szürke háttér
4.0
előtt kevésbé látszanak
a szürkéskék jelölők 2.0
– Nyomtatásnál felesleges0.0
„festékpazarlás”
12.0
Nyugat-Magyarország
Kerüljük a színes vagy
mintás hátteret
Közép-Magyarország

17

Forrás: EuroStat
Kördiagram: csak abszolút
mutatóknál!




Nem ajánlott (helyette inkább oszlop diagram)
Nehezen mérhető az összetétel változása (perec
diagram)
3–4 cikknél nem lehet több (össze kell vonni a
kisebb értékeket  egyéb kategória)
Végképp rossz:
– 3D, robbantott kör
18
Jobb kördiagram
A GDP megoszlása Magyaraország régiói között 2004-ben
(NUTS1-es szinten)
28%
44%
Közép-Magyarország
Dunántúl
Alföld és Észak
28%
19

Forrás: EuroStat
Rossz kördiagram (ne legyen 3–4nél több körcikk)
Hibás ábra
1%
A GDP koncentrációja Magyarországon 2004-ben (megyei
2%
szinten)
Budapest
2%
2%
2%
3%
3%
3%
35%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
4%
10%
4%

Forrás: EuroStat
5%
5%
Pest
Gyor-Moson-Sopron
Borsod-Abauj-Zemplen
Fejer
Hajdu-Bihar
Bacs-Kiskun
Komarom-Esztergom
Csongrad
Szabolcs-Szatmar-Bereg
Baranya
Veszprem
Zala
Vas
Jasz-Nagykun-Szolnok
Bekes
Heves
Somogy
20
Tolna
Nograd
Jobb kördiagram: nagyobb
elemszámnál aggregálni kell
A GDP koncentrációja Magyarországon 2004-ben (megyei
szinten)
35%
Budapest
Pest
Többi megye
55%
10%
21

Forrás: EuroStat
Optikailag semleges legyen,
kerüljük a térhatást (3D-t)!
Hibás ábra
A GDP megoszlása Magyaraország régiói között 2004-ben
(NUTS1-es szinten)

Forrás: EuroStat
28%
44%
Közép-Magyarország
Dunántúl
Alföld és Észak
28%

Térhatású kördiagram nem jó
– Előtérben lévő körcikkek nagyobbnak látszanak
– Térhatás komolytalan dizájnolás (oszlopdiagramnál is)
22
Rossz kördiagram (ne legyen
térhatású)
Hibás ábra
A GDP koncentrációja Magyarországon 2004-ben (megyei
szinten)
35%
Budapest
Pest
Többi megye
55%
10%
23

Forrás: EuroStat
Rossz kördiagram (ne legyen
robbantott)
Hibás ábra
A GDP koncentrációja Magyarországon 2004-ben (megyei
szinten)
35%
Budapest
Pest
Többi megye
55%
10%
24

Forrás: EuroStat
Jobb kördiagram: színezés
A korszerkezet különbségei a Benelux államokban (1998)
13%
16%
14%
Hollandia
Belgium
Luxemburg
31%
30%
30%
fiatal <25
középkorú 25-64
idős >=65
56%
54%
56%

25
Ha van az adatsornak irányultsága  a szomszédos jelölők
 Forrás: EuroStat
szomszédos színárnyalatok legyenek
Pontdiagram: két dimenziós
összehasonlítás






Az EU tagállamainak csoportosítása két jelzőszám szerint
Oszlopdiagram
200
Kördiagram:
nem ajánlott
180
Sugárdiagram
160
140
Buborékdiagram
120
Pontdiagram
100
80
Vonaldiagram
(grafikon)
60
Háromszögdiagram
40
GDP/fő (PPS, EU15=100%), 2000

L
U
P
O
20
0
45
50
55
60
Aktív népesség aránya (%), 2000
65
26

Forrás: EuroStat
Pontdiagram speciális típusa a
regressziós diagram


új, közcsatornával ellátott lakások
lakások aránya (%)

Értéktermelő-képesség és az újonann épített lakások
Oszlopdiagram
csatornával való ellátottságának összefüggése a magyar
Kördiagram: nemmegyékben
ajánlott(2000)
120
Sugárdiagram
100
Buborékdiagram
80
Pontdiagram
60
y = 0.0181x + 50.145
Vonaldiagram
(grafikon)
R = 0.3873
40
Háromszögdiagram




2
20
0
0
500
1000
1500
2000
GDP/fő (ezer Ft/fő)

2500
273000
Forrás: KSH T-Star
Buborékdiagram: három dimenziós
összehasonlítás


GDP/fő (PPS, EU15=100%)





Az EU csatlakozásra váró országok három jelzőszám tükrében
Oszlopdiagram
(2000)
Kördiagram: nem ajánlott
90
Sugárdiagram
80
CY
70
SL
Buborékdiagram
60
MT
CZ
Pontdiagram
50
HU
SK
EE
40
Vonaldiagram (grafikon)
PL
LT
LV
30
BG
Háromszögdiagram
RO
jelmagyarázat:
20
10
5 millió fő
1 millió fő
0
0
5
10
15
Munkanélküliségi ráta (%)
20

28
25
Forrás: EuroStat
Buborékdiagram sajátos esete a
piktogramos térkép







Tolna megye népességének települési megoszlása (2000)
Oszlopdiagram
Budapest (0;0)
-60
Kördiagram:
nem
ajánlott
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
Sugárdiagram
-80
Buborékdiagram
Paks
-100
Pontdiagram
Vonaldiagram (grafikon)
-120
Dombóvár
Szekszárd
Háromszögdiagram
jelmagyarázat:
10 000
fő
-140
-160
29

Forrás: KSH T-Star
Vonaldiagram (grafikon): két
dimenziós összehasonlítás (egyik
dimenzió az idő)



GDP/fő (ezer Ft/fő)




Pest megye gazdasági fejlődése (1994-2000)
Oszlopdiagram
1200
Kördiagram:
nem ajánlott
 Forrás: KSH
Sugárdiagram
1000
Buborékdiagram
800
773
Pontdiagram
653
600
Vonaldiagram (grafikon)
493
400
399
Háromszögdiagram
324
1025
911
200
Azonos időközöknél: Excel: „Grafikon” diagramtípus
0
30
1994
1995
1996
1997
1998 
1999
2000
Forrás:
EuroStat
Vonaldiagram (grafikon): két
dimenziós összehasonlítás (egyik
dimenzió az idő)



százalék (ország=100)




Délkelet-Anglia gazdasági fejlődése az egy főre jutó GDP
Oszlopdiagram
alapján (1950-1996)
Kördiagram: nem ajánlott
124
Sugárdiagram
122
Buborékdiagram
120
Pontdiagram
118
Vonaldiagram (grafikon)
116
Háromszögdiagram
114
Eltérő időközöknél: Excel: „Pontdiagram” diagramtípus  vonallal
112
összekötni a pontokat
31
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
 Forrás:
EuroStat
Radar- (sugár-)diagram: sok
dimenziós összehasonlítás





Tolna megye kistérségeinek fejelttsége (2000) (megyei
Oszlopdiagram
átlag=100%)
Kördiagram: nem ajánlott
Sugárdiagram
Buborékdiagram
Pontdiagram
Vonaldiagram (grafikon)
BONYHÁD
Háromszögdiagram
egy lakosra jutó jövedelem
reciprok munkanélküliek aránya


ezer lakosra jutó telefonvonal
DOMBÓVÁR
PAKS
SZEKSZÁRD
TAMÁSI
Tolna megye
ezer lakosra jutó személygépkocsi

32
Forrás: KSH-T-Star
Radar- (sugár-)diagram: sok
dimenziós összehasonlítás
A fejlettség területi egyenlőtlenségei Tolna megyében (2000)
(megyei átlag=100%)
TAMÁSI
DOMBÓVÁR
PAKS
140
120
100
80
60
40
20
0
SZEKSZÁRD
egy lakosra jutó jövedelem
ezer lakosra jutó telefonvonal
ezer lakosra jutó személygépkocsi
reciprok munkanélküliek aránya
BONYHÁD
33

Forrás: KSH-T-Star

similar documents