Pobierz prezentację Power Point

Report
Szkolenia, Coaching, PR
HR Partnering jako podejście i
postawa budująca wynik
HR meeting
Warszawa, marzec 2013
Ewolucja roli HR
• Obsługa kadrowo – płacowa
• HR jako wsparcie projektów biznesowych
• HR jako partner w realizacji strategicznych celów organizacji
Dlaczego organizacje wdrażają
funkcję HR Business Partnera?
• Wzrastające oczekiwania
• Przewaga konkurencyjna
• Bezpośrednie wsparcie
Kim jest HR Business Partner?
HR BP jest tym dla klientów wewnętrznych,
kim Key Account dla klientów zewnętrznych
Kim jestem w organizacji, a kim
chciałbym być?
Określenie wizji własnych działań
Pożądana rola HR w organizacji
1.
2.
3.
4.
Strateg
Partner
Architekt i deweloper
Dostawca
5.
Adwokat pracowników
Źródło: Raport z Badania Najlepsi Pracodawcy 2011, AON Hewitt
Realna rola HR
• HR – strategiczny partner dla biznesu
• Biznes – HR ciągle daleko od biznesu
Skąd bierze się
rozbieżność w
percepcji
działań HR?
Postrzeganie rzeczywistości
HR
LUDZIE:
• Kompetencje
• Zakresy obowiązków
• Ocena wyników pracy
• Zaangażowanie i motywacja
BIZNES
LICZBY:
• Wyniki
• Wskaźniki
• Koszty
• Prognozy
Kluczowe kompetencje HR BP
• Proaktywność
• Zarządzanie zmianą
• Orientacja biznesowa
• Efektywna komunikacja
• Zarządzanie projektem
Partnerstwo
jako
podejście i
postawa
osobista
Co powinien umieć / znać HR BP:
1.
Narzędzia i techniki wspierania klienta biznesowego w diagnozowaniu
problemu i zamianie go na cel do osiągnięcia;
2.
Techniki prowadzenia wywiadu diagnostycznego;
3.
Techniki precyzowania wspólnie z klientem jego oczekiwań
względem planowanego przedsięwzięcia i podsumowywania
przebiegu prac;
4.
Techniki budowania relacji doradca – klient.
HR jako wewnętrzna firma doradcza
4 – etapowy model doradczy:
1.
Nawiązanie kontaktu i zawarcie porozumienia z klientem
2.
Pozyskiwanie informacji – zrozumienie problemu klienta
3.
Prezentowanie zebranych informacji i planu działania
4.
Realizacja, ocena i zakończenie projektu
Model doradczy
1. Nawiązanie kontaktu:
• Marketing;
• Wstępne spotkanie
• Ustalenie warunków współpracy;
• Planowanie projektu;
• Ustalenie oczekiwań klienta
2. Pozyskiwanie informacji
• Gromadzenie informacji;
• Analiza problemu;
• Spostrzeżenia;
• Wnioski;
3. Prezentacja informacji i planu działania:
• Spotkania i prezentacje;
• Raporty cząstkowe;
• Szczegółowe planowanie;
• Analiza ryzyka;
4. Realizacja, ocena i zakończenie projektu;
• Zarządzanie projektem;
• Zakończenie i ocena;
• Potencjalne nowe zlecenia.
Oferta HR BP dla biznesu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kim jesteś - co cię charakteryzuje? Jak postrzegają cię klienci?
(TOŻSAMOŚĆ)
Jaki rodzaj usług doradczych świadczysz? Jakie są twoje cele ?
(PRODUKT)
Jakie są rezultaty świadczonych przez ciebie usług? (KORZYŚCI)
Kim są twoi potencjalni klienci? (KLIENT) Kto jest twoim klientem
kluczowym?
Jakie są potrzeby twoich klientów ?(POTRZEBY)
Jakie bariery lub przeszkody możesz napotkać? (OGRANICZENIA)
Kto jest twoja konkurencją ?(KONKURENCJA)
Jak będziesz się promować? (PR)
HR BP jako przyszłość działów
personalnych

similar documents