Egészségmagatartás_kutatás_2013

Report
inspirációt adunk...
sajtótájékoztató
a felnőtt lakosság egészségmagatartása, motivációi
Dr. Törőcsik Marketing Inspiráció | Fogyasztói Magatartás Kutató Intézet
Trendinspiráció Műhely
[email protected] | www.trendinspiracio.hu
kutatási cél és módszertani megoldás
célcsoport
kutatás célja
Felnőtt lakosság
egészségmagatartásának
felmérése
gyermekeket nevelő felnőttek, akik
gyermekük miatt fokozottabb
involváltságot mutatnak az egészséges
életmód iránt
módszer
kutatás ideje
2013. július
online megkérdezés 700 fő
részvételével
(internetező, 25-59 éves városi,
min. középfokú végzettséggel
rendelkező lakosság)
az egészség állandó forró téma…
3
a magyar lakosság egészségi állapotának
vélelmezése
n=700
„Milyennek tartja a magyar lakosság egészségi állapotát?”
1=nagyon rossz az emberek
egészségi állapota
10,1% 8,4%
1
2
10=nagyon jó az emberek
egészségi állapota
átlag: 3,74
24,0%
25,9%
21,8%
3
4
5
6,7%
6 7
a megélt és tényleges kor
kapcsolata
„Milyen korúnak érzi magát az alábbi szempontok szerint?”
fiatalabb
0%
egészség szerint
n=700
ugyannyi idős
25%
29,7%
idősebb
50%
75%
20,2%
50,1%
aktivitás szerint
23,0%
14,2%
62,9%
közérzet szerint
22,0%
16,0%
62,0%
érdeklődés szerint
20,9%
megjelenés szerint
környezete szerint
14,0%
12,4%
12,5%
9,4% 9,7%
66,7%
73,5%
80,9%
100%
egészségközérzet
6
a válaszadók egészségközérzete
„Mennyire fontos Önnek az egészsége?”
„Mennyire elégedett a saját egészségi állapotával?”
„Mennyire elégedett önmagával abból a szempontból, amit az egészsége megőrzése érdekében tesz?”
1
4
7
8,64
egészség fontossága
egészségi állapottal való elégedettség
elégedettség önmagával, amit az
egészségéért tesz
10
6,69
5,99
n=700
az egészség fontossága
demográfiai különbségek
„Mennyire fontos Önnek az egészsége?”
1
4
7
10
átlag (n=700)
8,64
férfi (n=304)
nő (n=396)
8,26
8,93
25-29 éves (n=128)
30-39 éves (n=258)
40-49 éves (n=170)
50-59 éves (n=145)
8,33
8,48
8,87
8,93
házas (n=268)
párkapcsolatban él (n=206)
egyedülálló (n=186)
szüleivel él (n=41)
8,88
8,61
8,48
7,94
van gyermeke (n=410)
nincs gyermeke (n=290)
aktív fizikai munka (n=192)
aktív szellemi munka (n=338)
munkanélküli (n=67)
inaktív (GEYES-en, GYED-en lévő, nyugdíjas, egyéb) (n=81)
8,81
8,39
8,51
8,73
8,08
9,17
kiknek és miért fontos az egészségre törekvés…
9
az egészségre való törekvés mértéke
n=700
„Milyen mértékben törekszik az egészsége megőrzésére?”
1=egyáltalán nem törekszik
az egészség megőrzésére
10,7% 11,7%
1
4
5
6
10=igyekszik a lehető
legegészségesebben élni
átlag: 7,24
20,7%
25,9%
7
8
10,7% 13,1%
9
10
a kérdésre átlag feletti értékelést adtak a nők, a házasok, a gyermeket nevelők, a
szellemi munkát végzők, illetve azok, akik legalább átlagos jövedelmi helyzetben élnek
az egészség fontossága
„Mennyire fontos Önnek az egészsége?”
demográfiai különbségek
1
4
7
10
átlag (n=700)
8,64
férfi (n=304)
nő (n=396)
8,26
8,93
25-29 éves (n=128)
30-39 éves (n=258)
40-49 éves (n=170)
50-59 éves (n=145)
8,33
8,48
8,87
8,93
házas (n=268)
párkapcsolatban él (n=206)
egyedülálló (n=186)
szüleivel él (n=41)
8,88
8,61
8,48
7,94
van gyermeke (n=410)
nincs gyermeke (n=290)
aktív fizikai munka (n=192)
aktív szellemi munka (n=338)
munkanélküli (n=67)
inaktív (GYES-en, GYED-en lévő, nyugdíjas, egyéb) (n=81)
8,81
8,39
8,51
8,73
8,08
9,17
gátak az egészséges életmódra való törekvésben
„Gátolja-e Önt valami abban, hogy többet tegyen az egészségéért?”
0%
20%
n=700
40%
anyagi gátak
60%
53,7%
idő hiánya
38,6%
az elhatározás, motiváció hiánya
34,0%
kényelem
32,8%
lehetőségek hiánya
15,3%
információ hiánya - nem tudja, mit kellene másként tennie
4,4%
egyéb
4,3%
egyik sem, nincsenek ilyen gátak
5,5%
80%
100
érzelmi tényezők fontossága az egészség
megőrzésében…
13
az érzelmek fontosságát tudatosan nem érzékelik az emberek
„Mennyire tartja fontosnak Ön az alábbi területeket az egészség megőrzése érdekében?”
n=700
átlag: 3,98
1
2
3
4
rendszeres étkezések a nap folyamán
4,06
szellemi fejlődés
4,02
közös programok a családdal
3,94
szűrővizsgálatokon való megjelenés
közös programok barátokkal, ismerősökkel
vitaminok és nyomelemek pótlása készítmények segítéségével
a csak magára fordított idő
5
3,76
3,44
3,36
3,32
általános kockázati tényezők a betegségek kialakulásában
„Mekkora kockázatúak az alábbi tényezők Ön szerint a különböző betegségek kialakulásában?”
1
2
3
n=700
4
5
túlsúly
túlsúly
4,52
dohányzás
dohányzás
4,49
mozgásszegény
életmód
mozgásszegény
életmód
4,33
helytelen
táplálkozás
helytelen
táplálkozás
4,30
fegyorsultélet
élet
felgyorsult
4,26
alkoholfogyasztás
alkoholfogyasztás
4,24
magány
magány
3,84
átlag: 4,28
saját egészségkockázati tényezők
„Mekkora kockázatúak az alábbi tényezők Ön szerint a különböző betegségek kialakulásában?”
n=700
0%
20%
40%
felgyorsult élet
25,5%
mozgásszegény életmód
24,7%
túlsúly
dohányzás
helytelen táplálkozás
magány
alkoholfogyasztás
15,0%
13,1%
11,1%
8,0%
2,6%
60%
80%
100%
felnőtt gyerek-szülő kapcsolatok
az egészségmagatartásra való hatás
a szülőkkel való kapcsolat szorossága
„Élnek a szülei?”
„Milyen szoros a kapcsolata az Ön szülőjével/szüleivel?”
n=700
egyik szülő
sem él
12,0%
a nők és a kisebb városok lakói adtak meg átlagon
felüli értéket
az egyik
szülője él
39,5%
mindkét
szülője él
48,6%
n=616
akinek él legalább az egyik szülője
1=egyáltalán nem
tartják a kapcsolatot
4,0% 8,1% 5,6% 11,4%
1
4
5
6
10=nagyon szoros a
kapcsolat
átlag: 7,79
7
18,2%
13,9%
24,0%
8
9
10
a szülők egészségmagatartására
való hatás
„Mennyire jellemzőek az Ön és szülője/szülei kapcsolatára
az alábbiak?”
n=616,
akinek legalább az egyik szülője él
Rendszeresen
figyelem
édesapám
és/vagy
yelem édesapám
és/vagy
édesanyám
egészségi
édesanyám egészségi állapotát.
állapotát.
Korához képest jó állapotban van az édesapám
z képest jó állapotban van az édesapám
és/vagy
és/vagy édesanyám.
édesanyám.
Szoktam tanácsot adni édesapámnak és/vagy
adniédesanyámnak
édesapámnak
és/vagy
édesanyámnak
azzal
kapcsolatban,
hogy mikéntazzal
tudja
hogy miként tudja megőriznimegőrizni
egészségét.
egészségét.
hogy édesapám
és/vagy
édesanyám
hatniTudok
arra,hatni
hogyarra,
édesapám
és/vagy
édesanyám
egészségesebben
éljen, mert
elfogadja(ák)
esebben éljen,
mert elfogadja(ák)
tanácsaimat.
tanácsaimat.
t is adok
édesapámnak
és/vagy
édesanyámnak,
Anyagi támogatást is adok édesapámnak és/vagy
ogy meg
tudja óvni egészségét.
édesanyámnak,
hogy meg tudja óvni egészségét.
átlag: 3,22
1
2
3
4
3,94
3,61
3,22
3,04
2,30
5
gyerek és az egészségre való törekvés…
20
motivációs erők az egészség
megőrzésében
n=700
„Mennyire motiválóak Ön szerint az alábbi
szempontok az emberek számára az egészségük
megőrzése érdekében?”
átlag: 4,02
1
2
3
4
5
a betegségek elkerülése
4,18
gyerek felnevelése
4,17
gyerek születése
4,04
munkaképesség megőrzése
4,04
a szeretteikkel való minél hosszabb együttlét
3,99
a hosszú, minőségi élet
lelki kiegyensúlyozottság
3,90
3,85
a gyerek, a család az emberek megkérdőjelezhetetlen értéke
1
2
3
4
A test karbantartása tudatosságot igényel.
4,30
Fontos számomra, hogy megélhessem gyerekeim, unokáim
életének legfontosabb pillanatait.
4,24
A család és a gyerekek a legfontosabbak a számomra.
4,22
Szeretnék a gyerekem esküvőjén mulatni.
4,18
Az emberek csak akkor kezdenek el foglakozni az
egészségükkel, amikor betegek lesznek.
A szeretteim egészségének támogatását az egyik legfontosabb
kötelességemnek érzem.
3,97
A családi életem előrébb való számomra, mint más területek.
3,95
4,13
Ha a gyermekem kérné, miatta jobban figyelnék az
egészségemre.
Mindent megteszek azért, hogy én és a családom tagjai ne
legyünk betegek.
3,75
Az egészség megőrzése anyagi kérdés.
3,64
Érzem magamban az erőt, hogy többet tegyek egészségemért.
3,63
3,88
5
más az élet a gyerekekkel…
a gyerekek fontos fordulópontot jelentenek az életben, ami örömmel és
leterheléssel jár
fokozott odafigyelés kell az egészségre, de nehéz a hajszoltságot kikerülni, de
mégis cselekedni kell
a felnőttséghez közeledő, a felnőtt gyerek felelőssége is az egészséges szülő,
amit pozitív cél megadásával segíthet
generációs figyelem, generációs felelősség

similar documents