11_slovni_ulohy_delitelnost - Základní škola Petra Bezruče

Report
Základní škola národního umělce Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám
Jednička ve vzdělávání
CZ.1.07/1.4.00/21.2759
Název DUM: Slovní úlohy - Dělitelnost
Název sady DUM
Slovní úlohy řešené rovnicí
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_17_S1-11
Vzdělávací oblast
Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor
Matematika
Ročník
6.
Autor, datum vytvoření
Mgr. Vítková Yweta, 14. 3. 2012
Doporučená ICT a pomůcky
PC, MS Office 2010, dataprojektor,
plátno
Základní škola národního umělce Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám
Jednička ve vzdělávání
CZ.1.07/1.4.00/21.2759
Anotace: DUM – Dělitelnost obsahuje pět vzorových slovních úloh. Tento
DUM je možno použít při vyvozování, procvičování i ověřování učiva.
Vychází ze základních matematických termínů – největší společný dělitel,
nejmenší společný násobek a jejich využití v praxi.
Doporučení pro pedagoga: Tento DUM může využívat metodu kritického učení –
skládankové učení – práce v domovských a expertních skupinách. Třída se rozdělí na šest
domovských skupin A, B, C, D, E, F. Z domovských skupin jdou žáci do expertních skupin.
Každá expertní skupina řeší jednu slovní úlohu podle symbolu. Každý člen expertní skupiny
se stane expertem na jeden příklad označeným daným symbolem. Tento příklad řeší společně
v expertní skupině všichni žáci s příslušným symbolem. Každý žák v expertní skupině musí
pochopit svůj příklad, musí být schopen vysvětlit řešení ostatním žákům, když se vrátí do
domovské skupiny. V domovské skupině žáci svým tempem pracují na vyřešení všech
slovních úloh, přičemž každý člen domovské skupiny je expertem na jeden příklad.
Na přehradě jezdí tři okružní parníky s trasami o délce trvání 75
minut, 0,5 hodiny a 1 hodina. Pokud všechny tři parníky
vyjedou současně z přístaviště v 8 hodin, v kolik hodin se
nejdříve opět v přístavišti setkají?
První parník interval…75 minut
Druhý parník interval… 30 minut
Třetí parník interval…60 minut
Hledáme nejmenší společný násobek
n (75,30,60)
o
Na přehradě jezdí tři okružní parníky s trasami o délce trvání 75
minut, 0,5 hodiny a 1 hodina. Pokud všechny tři parníky vyjedou
současně z přístaviště v 8 hodin, v kolik hodin se nejdříve opět v
přístavišti setkají?
n (75,30,60)=300
300 minut = 5 hodin
Vyjeli společně v 8:00, přičteme 5 hodin.
Odpověď:
Opět společně se setkají v 13:00 hodin.
o
Vytvořte z číslic 3, 6, 9 největší a nejmenší trojciferné číslo tak,
aby každá číslice byla použita v čísle jen jednou.
Odečtěte menší číslo od většího a určete, o kolik je tento rozdíl
menší než číslo 639.
• Největší trojciferné číslo…963
• Nejmenší trojciferné číslo…369
• Rozdíl čísel:
963 – 369 = 579
• O kolik je rozdíl menší než 639:
• 639 – 579 = 60
• Odpověď:
• Hledaný rozdíl je 60.
*
Anička našla doma zbytky žluté, modré a červené stuhy. Žluté stuhy je
2,2 m, modré 6,4 m a červené 4,8 m. Anička nastříhala stuhy všech tří barev
na co nejdelší stejné díly, aniž by jí kousek některé stuhy zůstalo. Kolik bude
mít dílů ze všech 3 stuh? Jak dlouhý bude jeden díl stužky?
Budeme počítat v decimetrech.
Žlutá stuha…22dm
Modrá stuha…64dm
Červená stuha…48dm
Hledáme největší společný dělitel D(22,64,48)
?
Anička našla doma zbytky žluté, modré a červené stuhy. Žluté stuhy je
2,2 m, modré 6,4 m a červené 4,8 m. Anička nastříhala stuhy všech tří barev
na co nejdelší stejné díly, aniž by jí kousek některé stuhy zůstalo. Kolik bude
mít dílů ze všech 3 stuh? Jak dlouhý bude jeden díl stužky?
D(22,64,48) = 2
Počet dílů ze žluté stuhy…22 : 2 = 11 dílů
Počet dílů z modré stuhy…64 : 2 = 32 dílů
Počet dílů z červené stuhy…48 : 2 = 24 dílů
Odpověď:
Anička bude mít celkem 67 dílů stužek ze všech
tří barev.
Délka jednoho dílu bude 2dm = 20cm.
?
Město získalo dotaci pro školy v pětitisícikorunových
bankovkách. Tuto dotaci mohou radní rozdělit stejným dílem
mezi 3, 4, 5, 8, 9 nebo 12 škol tak, že ani jedna pětitisícikoruna
nezbude. Kolik korun město získalo?
• Hledáme nejmenší společný násobek
n (3,4,5,8,9,12)
• n (3,4,5,8,9,12) = 72
• 72 bankovek v nominální hodnotě 5 000,-Kč,
což je 360 000,-Kč
• Odpověď:
• Město získalo na dotaci 360 000 korun.
+
Počet studentů gymnázia je mezi 500 a 800. Vytvoříme-li z nich
skupiny po 18, 20 nebo 24 studentech, zůstane vždy 9 studentů.
Kolik studentů studuje na gymnáziu?
Hledáme nejmenší společný násobek čísel
18, 20, 24 zvětšený o 9.
18 = 2 . 3 . 3
20 = 2 .
2.5
24 = 2 . 3 .
2 .2
n (18,20,24) = 2 . 3 . 3 . 2 . 5 . 2
n (18,20,24) = 360
!
Počet studentů gymnázia je mezi 500 a 800. Vytvoříme-li z nich
skupiny po 18, 20 nebo 24 studentech, zůstane vždy 9 studentů.
Kolik studentů studuje na gymnáziu?
n (18,20,24)= 360
Následující společný násobek větší než 500 je
720. Přičteme 9 studentů.
Odpověď:
Na gymnáziu studuje 729 studentů.
!
Obrázky použity z galerie Microsoft Office 2010.

similar documents