Huipulle tähtäävän uimarin urapolku

Report
SUOMEN UIMALIITTO ry.
Finska Simförbundet rf.
Uimarin Polku
• OK:n kehityslajiliittoprojektin yksi huippu-uinnin keskeinen hanke
• Ohjenuora ja laaja viitekehys uintivalmennuksen suunnittelulle,
toteuttamiselle ja arvioinnille
• Takaa sen, että uimaria ohjaa osaava ja laadukas valmennus koko
hänen uinti-uransa ajan ja että hänellä on käytössään parhaat
mahdolliset harjoitusolosuhteet
• Oleellinen osa Uimaliiton koulutusohjelmaa
• Vaikuttaa myönteisesti uintiharjoitusten ja -toiminnan yhteisöllisyyteen
• Uimarin polkua tullaan jalkauttamaan myös seuratasolle tänä vuonna
alkavan huippuseura-yhteistyöprojektin yhteydessä.
• Uimarin polun kautta suuntaamme yhdessä tekemisen kulttuuriin,
jossa osaaminen kehittyy ja jakautuu
• Huippu-uinnissa mukana olevien toimijoiden tavoitteena tulee olla kaiken
tekemisen laadun parantaminen ja keskenäisen vuorovaikutuksen
kehittäminen
Uinnin aloittaminen alle 8-vuotiaat
Uinnin aloittaminen alle 8-vuotiaat
Avainasiat
- Ilo ja innostus
- Perusliikuntataitojen opettelu
Valmentajan rooli
- Lajitaitoja kehittävää leikinomaista toimintaa
Uimarina kasvu
- Ryhmässä toimiminen ja liikunnasta nauttiminen
Lajitaidot
- Monipuolista liikkumista vedessä, sukellus, kelluminen , liuku
Uinnin aloittaminen alle 8-vuotiaat
Fyysiset ominaisuudet
- Liikunnan määrä ja monipuolisuus luo valmiuksia taitojen oppimiselle
myöhemmässä ikävaiheessa
Harjoitusmäärät
- 1-2 tuntia ohjattua allasharjoittelua / vk (Uintia 2 krt/vk)
- 2-3 tuntia ohjattua taitopanotteista kuivaharjoittelua / vk
Kilpaileminen
- Harjoitusten sisällä leikkimielisiä kilpailuja
7-9-vuotiaat
7-9-vuotiaat
Avainasiat
- Lajitaitojen opettelu
- Perusliikuntataitojen opettelu
Valmentajan rooli
- Monipuolisuus, vesielementin omaksuminen
- Tasovalmennusjärjestelmän osa
- Turvallinen ja rohkaiseva toimintaympäristö
Uimarina kasvu
- Harrastaminen säännöllistä, ystävät
7-9-vuotiaat
Lajitaidot
- Uintiasento, hengitys uinnissa
- Vetojen ja potkujen liikeradat ja rytmit
- Erilaiset hypyt veteen
Fyysiset ominaisuudet
- Liikunnallisten perustaitojen ja urheilullisuuden kehittäminen
- Liikkuvuus
- Koordinaation, rytmitajun ja tasapainon kehittäminen
Harjoitusmäärät
- 2-3 tuntia viikossa ohjattua allasharjoittelua (Uintia 3 krt/vk)
- 3-4 tuntia viikossa ohjattua taitopainotteista kuivaharjoittelua
- Ensimmäiset kilpailut
9-11-vuotiaat tytöt ja 9-12-vuotiaat pojat
9-11-vuotiaat tytöt ja 9-12-vuotiaat pojat
Avainasiat
- Keskeisten laji- ja perusliikuntataitojen hallinta
Valmentajan rooli
- Tasovalmennusjärjestelmän osa
- Tavoitteellinen ja pitkäjänteinen harjoittelu alkaa
- Valmentajan pitkäntähtäimen ajattelu avainasemassa
Uimarina kasvu
- Harjoittelemaan oppiminen
- Tavoitteellinen oppiminen ja harjoittelun merkityksen ymmärtäminen
9-11-vuotiaat tytöt ja 9-12-vuotiaat pojat
Lajitaidot
- Lajien kokonaissuoritusten opettelu
- Vetojen ja potkujen liikeradat
- Kokonaissuorituksen rytmi, vartalon kierto ja aaltoliike
- Startit ja käännökset
Fyysiset ominaisuudet
- Nopeus , monipuolinen nopeusharjoittelu altaassa ja kuivalla
- Nopeusvoima, oman kehon paino, hyppelyt, kuntopallo
- Koordinaation, rytmitajun ja tasapainon kehittäminen jatkuu
- Paljon monipuolista harjoittelua altaassa ja kuivalla
9-11-vuotiaat tytöt ja 9-12-vuotiaat pojat
Testit ja seuranta
-
Osaamistavoitteet
Uimaliiton testipatteri
Innovaatio
Harjoitusmäärät
- 6-8 tuntia viikossa ohjattua allasharjoittelua (Uintia 5-6 krt/vk)
- 3-5 tuntia viikossa ohjattua taitopainotteista kuivaharjoittelua
9-11-vuotiaat tytöt ja 9-12-vuotiaat pojat
Kilpaileminen
- 5-7 kansallista kilpailua vuodessa
- Pääkisoina valtakunnalliset ikäkauden pääkilpailut
- Kilpailutapahtuman hallinta, halu kilpailla
- Uidaan kaikkia lajeja ja matkoja
12-14-vuotiaat tytöt ja 13-15-vuotiaat
pojat
12-14-vuotiaat tytöt ja 13-15-vuotiaat
pojat
Avainasiat
- Harjoittelemaan oppiminen
- Lajiharjoittelun määrän lisääminen
Valmentajan rooli
- Henkilökohtainen urasuunnittelu, yksilöllinen valmennus
- Ominaisuuksien kartoittaminen
- Harjoittelun kuormitusta muokattava yksilöllisesti kehitysvaiheen mukaan
- Koulun ja harjoittelun yhteensovittaminen
Uimarina kasvu
- Omien vahvuuksien tunnistaminen ja kehon muutosten ymmärtäminen
- Halu menestyä, kehittyä ja onnistua
12-14-vuotiaat tytöt ja 13-15-vuotiaat
pojat
Uimarina kasvu
- Harjoittelemaan oppiminen, harjoituspäiväkirja
- Palautteen vastaanotto
- Ravinto
Lajitaidot
- Siirtymävaiheiden tekniikat (käännöksestä uintiin, uinnista
käännökseen…)
- Vartalon liike johtaa raajojen toimintaa
- Tekniikan ylläpito kehon mittasuhteiden muuttuessa
12-14-vuotiaat tytöt ja 13-15-vuotiaat
pojat
Fyysiset ominaisuudet
- Kasvupyrähdys vaikeuttaa kehon hallintaa
- Liikkuvuus, liikeratojen ylläpito
- Monipuolinen nopeusharjoittelu jatkuu
- Kestävyys, aerobisen suorituskyvyn merkittävä kehittäminen
kasvupyrähdyksen aikana
- Voimaharjoittelun opetteleminen, yksilöllisen kehityksen mukaan
aloitetaan perusvoima harjoittelua
Testit ja seuranta
- Samat kuin edellä
- Taloudellisuus
12-14-vuotiaat tytöt ja 13-15-vuotiaat
pojat
Harjoitusmäärät
- 11-14 tuntia uintiharjoittelua viikossa harjoittelukaudesta riippuen (Uintia
6-8 krt/vk)
- 3-5 tuntia oheisharjoittelua viikossa
- Suunnitelmallista harjoittelua 44-46 viikkoa vuodessa
Kilpaileminen
- 6-8 kansallista kilpailua vuodessa
- Kauden pääkilpailuna valtakunnalliset ikäsarjan pääkisat
- 1-2 liittojohtoista kv kisaa
- Oman seuran kv kisamatka
- Kauden kisoissa uidaan kaikkia lajeja mutta pääkisoissa keskitytään
päälajeihin, kilpailutaktiikat ja kilpailuun valmistautuminen
15-17-vuotiaat tytöt ja 16-18-vuotiaat
pojat
100 vu Naiset
AIKA
10
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
11
12
13
Ikä
15
14
16
17
18
19
20
54.2
54.95
56.3
56.1
55.9
55.7
57.4
58.8
16rp
15rp
61.2
18 rp
14 rp
64.3
68.6
13 rp
100 vu Miehet
AIKA
10
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
11
12
13
Ikä
15
14
16
17
51.9
18
51.2
19
50.4
20
49.75
49.1
53.1
54.5
56.2
16rp
15rp
18 rp
59.4
64.1
68.5
15-17-vuotiaat tytöt ja 16-18-vuotiaat
pojat
Avainsanat
- Kilpailemaan oppiminen
- Erikoistuminen ja yksilöllisyys
Valmentajan rooli
- Yksilöllisyyden ja kehittymisen huomioiminen harjoitusohjelmassa
- Asiantuntijapalvelut
- Opiskelun ja harjoittelun yhteensovittaminen
- Kansainvälinen osaaminen
15-17-vuotiaat tytöt ja 16-18-vuotiaat
pojat
Uimarina kasvu
- Ympärivuotisen harjoittelun yhdistäminen muuhun elämään
- Johdonmukainen toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
- Oman kehon tuntemusten seuranta
- Vastuunottaminen omasta harjoittelusta ja hyvinvoinnista
Lajitaidot
- Voimantuoton kasvun mahdollistamat muutokset lajitekniikoihin
Fyysiset ominaisuudet
- Perusvoiman hankinta
- Aerobisen suorituskyvyn kasvattaminen ja anaerobisen harjoittelun
aloittaminen
15-17-vuotiaat tytöt ja 16-18-vuotiaat
pojat
Testi ja seuranta
- Taloudellisuus, lihastasapaino, voima
Harjoitusmäärät
- 12-22 tuntia viikossa uintiharjoittelua kauden etenemisen mukaan
- Uintia 8-11 krt/vko
- 3-12 tuntia viikossa oheisharjoittelua
- Suunnitelmallista harjoittelua 46-48 viikkoa vuodessa
Kilpaileminen
- 7-10 kansallista kisaa, kauden päätapahtumana ikäkauden valtakunnalliset
pääkilpailut
- 3-4 kv kisaa, osa liittojohtoisia
- Oman kilpailuun valmistautumisen löytäminen, kilpailuanalyysi, oma taktiikka
Yli 17-vuotiaat tytöt ja yli18-vuotiaat
pojat
Yli 17-vuotiaat tytöt ja yli18-vuotiaat
pojat
Avainsanat
- Voittamaan oppiminen
- Ammattimainen toiminta kaikilla osa-auleilla
Valmentajan rooli
- Kilpailusuorituksesta johdetut tavoitteet ohjaavat valmennustoimintaa
- Asiantuntijapalvelut osa tiimiä
Uimarina kasvu
- Huippu-urheilu elämäntapana
- Sitoutuminen pitkäjänteisiin tavoitteisiin
- Vuorovaikutus valmentajan ja sidosryhmien kanssa
Yli 17-vuotiaat tytöt ja yli18-vuotiaat
pojat
Lajitaidot
- Oman päälajin kaikkien osioiden kehittäminen ja hallinta
Fyysiset ominaisuudet
- Nopeus, uintinopeuden lisääminen taidon ja voiman kehittymisen kautta
- Lajinomaisen kesto ja nopeusvoiman hankinta
- Aerobisen ja anaerobisen suorituskyvyn parantaminen
- Taloudellisuus
Testit ja seuranta
- Parhaat mahdolliset testi- ja seurantamenetelmät
- Kuormittumisen seuranta
Yli 17-vuotiaat tytöt ja yli18-vuotiaat
pojat
Harjoitusmäärät
- 10-20 tuntia uintiharjoittelua viikossa
- Harjoitusmäärä riippuvainen yksilöstä ja päälajista
- 5-12 tuntia oheisharjoittelua viikossa
- Uintia 6-12 krt/vko
- Suunnitelmallista harjoittelua 48-49 viikkoa vuodessa
Kilpaileminen
- Tarpeellinen määrä kansallisia ja kansainvälisiä kisoja
- Tavoitteena kansainväliset arvokilpailut
- Oman kilpailusuorituksen arviointi kilpailuanalyysin avulla

similar documents