gepersonaliseerd leren

Report
Docentendag 11-2-2015
Programma
•
Introductie Gepersonaliseerd Leren
•
De basis:
- gepersonaliseerd leren
- RTTI in toetsvragen
- Toetspunt
•
Toetsresultaten analyseren: dashboards
De basis: gepersonaliseerd leren
Waar komt de term vandaan?
National Educational Plan (2010).
Gebaseerd op:
-Competentiegericht leren
-Vraaggestuurd/ Probleemgestuurd onderwijs
-‘Het Nieuwe Leren’.
Term ‘Personalized Learning’ afkomstig uit VS en VK als onderdeel van
maatschappelijke discussie omtrent de 21st century skills en de transitie van een
geïndustrialiseerde samenleving naar een kennissamenleving.
De basis: gepersonaliseerd leren
2. Toine Maes (Kennisnet)
‘Personaliseren wordt gekenmerkt door het meer centraal stellen van de leerling, het
goed monitoren van leerresultaten en het daarop aanpassen van het leerproces:
kortom het vergroten van de keuzevrijheid van docent en leerling en het maximaal
benutten van de potentie om onderwijs gevarieerd uit te serveren’.
Alfons ten Brummelhuis (Kennisnet) over de praktijk:
1. Leerlingen zijn beter gemotiveerd
2. Leerlingen presteren beter
3. Leerlingen leren sneller
De basis: gepersonaliseerd leren
• Doelstellingen:
-
Iedere leerling op zijn/haar niveau laten excelleren
Leren terwijl je minder aan tijd en plaats bent gebonden
Gebruik maken van verschillende leerstijlen
Bijdragen aan de ontwikkeling van 21st century skills bij leerlingen
Beter inspelen op dat wat de individuele leerling motiveert
Leerlingen meer inzicht bieden in het eigen leren
Gepersonaliseerd leren
Toetsen
RTTI
Vier cognitieve niveaus van leren
R
Reproductie Vragen oplossen op basis van herkenning, niets essentieels aan
het geleerde toegevoegd.
T1
Toepassen1
Zelfstandig toepassen van leerstof in al bekende situaties.
T2
Toepassen2
Toepassen van leerstof in nieuwe situaties.
I
Inzicht
Actieve input door zelf wat aan het geleerde toe te voegen
De basis: RTTI in toetsvragen
•
Vaststellen niveau en inzet van de leerling
•
Hulpmiddel leerling persoonlijk leertraject
•
Hulpmiddel in docentenvergadering voor
determineren overgang en studieadvies
•
Hulpmiddel in gesprek met ouders
Voorbeeld RTTI-vragen en link met de
leerstof: Plein M (R)
Voorbeeld RTTI-vragen en link met de
leerstof: Plein M (T1)
Voorbeeld RTTI-vragen en link met de
leerstof: Plein M (T2)
Voorbeeld RTTI-vragen en link met de
leerstof: Plein M (I)
Toetsresultaten analyseren: dashboard voor de docent
Welke rol kan Toetspunt spelen binnen het
gepersonaliseerd leren?
Terug naar de definitie van Kennisnet
(Toine Maes):
‘Personaliseren wordt gekenmerkt door het
meer centraal stellen van de leerling, het
goed monitoren van leerresultaten en het
daarop aanpassen van het leerproces
(…).’
Zijn er nog vragen?
Daan
Sjoerd
Lisa
Contactgegevens bij Toetspunt
088-5226800
[email protected]
www.toetspunt.noordhoff.nl

similar documents