az emberi élet előzményei

Report
Az emberi élet
előzményei,
A mai ember
kialakulása
Az emberi élet
keletkezéséről, a mai
(modern) ember
kialakulásáról
egymástól eltérő
szemléletű elméletek
léteznek.
Az emberi élet korai
szakaszáról szerzett
ismereteink
elsősorban régészeti
leleteken alapulnak.
Bibliai-mitológiai
elméletek
Teremtésmítoszok
Eredetmondák
Eposzok
Mondák
Mesék
Írott
és képi
forrásokban
A tudományos
elméletek szerint…
ember kialakulása –
hosszú fejlődés eredménye
Elkülönülés az állatvilágtól
Az
Az emberré válás
biológiai feltételei:
 Az
agy térfogatának és barázdáltságának
növekedése
 Magas szintű problémamegoldó
gondolkodás
 Két lábon járás – a mellső végtag
felszabadulása, kézzé alakulása
 A beszéd kialakulása és használata
 Az állatvilágtól eltérő szaporodás okozta
gyorsabb fejlődés
Az agy térfogat-növekedése
A modern ember
és elődei
Az emberi élet előzményei
70 millió éve a főemlősök és az ember közös
ősének megjelenése
 20 millió éve ez a két ág kettévált
 14-7 millió éves a Ramapithecus (India, két
lábon járás, kézhasználat)
 1,5-0,3 millió év Homo erectus (tűz
használata, szakóca-készítés)
 300-50 ezer év Neander-völgyi ember
(lándzsa, gerely készítése, beszéd)
 100-30 ezer év Homo sapiens/Crô -magnoni
ember (íj, nyíl készítése, árucsere primitív
formája

A hominidák – emberfélék 1.
RAMAPITHECUS
Kora :
14-7millió év
Agykoponya 450 cm3
:
A lelet helye: India, Afrika,
Eszközök:
Bot, ahogyan találja
Egyéb
jellemzők:
Növényevő fogazat
Felegyenesedett járás
Csoportokban él
Jelzésrendszert használ
A hominidák – emberfélék 2.
Rudapithecus
Kora :
10 - 6 millió év
Agykoponya 450 - 500 cm3
:
A lelet helye: Európa, Afrika, Ázsia
Eszközök:
Egyéb
jellemzők:
Mo. Rudabánya
Bot, ahogyan találja
Növényevő fogazat
Felegyenesedett járás
Csoportokban él
Jelzésrendszert használ
A Rudapithecus
magyarországi lelőhelye
A hominidák – emberfélék 3.
Australopithecus
Kora :
5,5-2 millió év
Agykoponya 500 cm3
:
A lelet helye: Afrika
Eszközök:
Bot, ahogyan találja
Egyéb
jellemzők:
Növényevő fogazat
Felegyenesedett járás
Csoportokban él
Erős testalkat
Csekély értelmi szint
Az emberi nemhez tarozók 1.
Homo Habilis
3-1 millió év
Agykoponya: 680-750cm3
Kora :
125-130cm, 30-40 kg
A lelet helye: Afrika, Jáva
Eszközök:
Egyéb
jellemzők:
Durván pattintott
kavicseszköz,
“eszközkészítő eszköz”
Tudatosan használja az
eszközöket; ismeri a
tüzet, de még nem
használja, hordában él
Az emberi nemhez tarozók 2.
Homo Erectus
1,5 - 0,3 millió év
Agykoponya 800-1350 cm3
Kora :
160-170cm, 55-80 kg
A lelet helye: Afrika, Jáva, Peking
Mo. Vértesszőlős
Eszközök:
Egyéb
jellemzők:
Pattintott kőeszközök,
szakóca, mesterséges
lakóhelyet épít
Ismeri, használja a
tüzet, hordában él,
beszél, szertartásokat
végez
A Homo erectus
magyarországi lelőhelye
Az emberi nemhez tarozók 3.
Homo sapiens
300-50 ezer év
Agykoponya 1400 cm3
Kora :
A lelet helye: Neander-völgy
Mo:Tata, Érd, Subalyuk
Finoman megmunkált
Eszközök:
csont- és kőeszköz,
gerely, szigony
Csoportos tevékenység;
Egyéb
vallásos szertartás;
jellemzők:
túlvilági hit
A Homo sapiens
magyarországi lelőhelyei
Az emberi nemhez tarozók 4.
Homo sapiens sapiens
Kora :
100-30 ezer év
Agykoponya 1425 cm3
A lelet helye: Cro-Magnon Istállóskő,
Szeleta-barlang, Lovas
Eszközök:
Finoman csiszolt és
festett csont- és
kőeszközök, íj, nyíl
Egyéb
jellemzők:
Munkamegosztás;
általános beszéd;
kereskedelmi tárgyak;
testalkatuk kb.: mint a
miénk
A modern ember
magyarországi lelőhelyei

similar documents