prezentace k úloze

Report
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických
dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik
Podpořeno projektem – OP VK CZ.1.07./2.2.00/15.0415
Tonometry – principy a aplikace
Ing. Roman Matějka, Bc. Ondřej Čadek
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
Základní informace
• Neinvazivní měření krevního tlaku
– Rutinní úkon při diagnostice
– Oproti invazivnímu způsobu bezbolestné (na úkor
přesnosti)
– Znalost aktuální, nebo i dlouhodobé hodnoty
krevního tlaku může odhalit včas závažné
onemocnění
– Zcela běžně je možné měřit tlak i v domácích
podmínkách
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
2
Krevní tlak
• Tlak který je vyvíjen na stěnu cév při
transportu krve tělem
• Jednotka používaná v klinické praxi
– mmHg – milimetr rtuťového sloupce, nebo také
Torr pojmenovaný po italském fyziku J.E.Torricellim
• Dva základní tlaky
– Systolický – maximální tlak v srdečním cyklu,
vypuzení krve ze srdce do tepen
– Diastolický – nejnižší tlak v srdečním cyklu, před
vypuzením krve do tepen
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
3
Krevní tlak – normální hodnoty
• Zápis ve formě 120/80 mmHg (Torr)
– První číslo udává hodnotu systolického tlaku,
druhé hodnotu diastolického
• Normální tlak 120/80 mmHg
– Jedná se normální setrvalý stav
– Může se krátkodobě měnit, např. zvyšovat při
fyzické zátěži, nebo naopak snižovat v případě
klidu
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
4
Krevní tlak – abnormální hodnoty
• Dlouhodobá výchylka z normální hodnoty
• Hypotenze < 100/65 mmHg
– Nejsou přímím ohrožením života
– Závratě, bolesti hlavy, únava, spavost
• Hypertenze > 140/90 mmHg
– Stav, který již může ohrozit život pacienta
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
5
Základní součásti tonometrů
• Manžeta
– Umísťuje nad loket pacienta, případně také na
stehno nebo na zápěstí pacienta
• Tlakové měřidlo
– Dle typů, rtuťový manometr, pružinový aneroid,
elektronický tlakový senzor
• Balonek s odpouštěcím ventilkem
• Kompresor a elektronicky řízený ventil
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
6
Rtuťové tonometry
• Označovány jako „zlatý standard“
• Bezúdržbové, díky rtuti si
zachovávají svoji přesnosti v
běžných podmínkách
– Rtuť si v průběhu času zachovává
svoje fyzikální vlastnosti (hustota,
viskozita, povrchové napětí)
• Problematika toxicity rtuti
– Nahrazováno jinými typy
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
7
Aneroidní tonometry
• Rtuťový manometr nahrazen manometrem s
deformační pružinou
• Tato pružina však nemá takové stále vlastnosti
jako rtuť
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
8
Pseudortuťové tonometry
• Náhrada rtuťového manometru
elektronickým senzorem
• Podobný design, ukazatel pomocí bargrafu
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
9
Automatické tonometry
• Automatické nafouknutí manžety a
vyhodnocení měření – jednoduché ovládání
• Možnost záznamu profilů a trendů
• Nižší přesnost
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
10
Měření krevního tlaku
• Základní princip manžeta zaškrtí tepnu,
postupně se tlak v manžetě snižuje a dochází
k obnovení průtoku krve tepnou
• Metody měření
– Palpační
– Auskultační
– Oscilometrická
– Vlastní metody automatických tonometrů
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
11
Palpační metoda
• Lze určit pouze systolický tlak
• Manžeta umístěná na paži, jejímž nafouknutí nad
hodnotu systolického tlaku dojde k zaškrcení a.
brachialis
• Bříško prstu přitlačíme na a. radialis tak jako
bychom chtěli detekovat pulz
• Postupným odpouštěním manžety dojde ke
zprůchodnění a. brachialis a na a. radialis
detekujeme pulzaci, odečtený tlak je systolický
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
12
Auskultační metoda – část 1.
• Lze určit systolický tlak a diastolický tlak
• Krom tonometru vyžaduje ještě stetoskop
• Manžeta umístěná na paži, jejímž nafouknutí
nad hodnotu systolického tlaku dojde k
zaškrcení a. brachialis, do loketní jamky je
umístěn ještě stetoskop
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
13
Auskultační metoda – část 2.
• Postupným odpouštěním manžety dojde k
částečnému zprůchodnění a. brachialis, což
způsobí vznik tzv. Korotkovových šelestů
(fenoménů), jež budou slyšitelné stetoskopem,
hodnota aktuální tlaku je právě tlak systolický
• Dalším odpouštěním manžety dojde k plnému
zprůchodnění a. brachialis, odezní slyšitelné
šelesty, a tento tlak je brán jako tlak
diastolický
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
14
Legislativa
• Ověřování tonometrů 505/1990 Sb. ve znění
novelizace č. 119/2000 Sb. a následných úprav
zákonem 137/2002 Sb.
• Tonometr je podle vyhlášky č. 345/2002 Sb.
stanoveným měřidlem, které musí být každé
dva roky ověřeno.
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
15
Děkuji Vám za pozornost!

similar documents