Біполярні транзистори ч1.

Report
Біполярні транзистори
ч1
Загальні поняття та класифікація
Біполярний транзистор це напівпровідниковий пристрій з двома
взаємодіючими р-n переходами, призначений для підсилення та
перетворення електричних сигналів
Принцип роботи транзистора
Невелика частина електронів
направляється до низької напруги
бази
Більшість електронів направляється до
високої напруги колектора (в цьому
випадку колекторний перехід
прискорюючий)
Деякі електрони рекомбінують з дірками,
але через низьку концентрацію дірок бази
вона насичується неосновними носіями
заряду інжектованими з емітера
Малий струм бази Ібе
Великий струм колектора Іке
Джерело низької потужності підключається між базою та емітером Джерело високої
потужності між колектором та емітером
Основні співвідношення
β - статичний коефіцієнт
підсилення струму бази (50-200)
α - коефіцієнт передачі струму
емітера
Основні режими роботи транзистора
В залежності від того які напруги діють на переходи транзистора
розрізняють такі режими роботи транзистора:
1) Режим відсічки. На емітерному переході напруга менше 0,60,7В. В такому режимі два переходи закриті
2) Активний режим (підсилювальний ). В цьому випадку
емітерний перехід зміщений в прямому напрямку, а колекторний в
зворотному. Струм колектора визначається добутком струму бази
та коефіцієнта підсилення.
3) Режим насичення. Іноді струм бази може виявитися занадто
великим. В результаті потужності живлення просто не вистачить
для забезпечення такої величини струму колектора, яка б
відповідала коефіцієнту підсилення транзистора. В режимі
насичення струм колектора буде максимальним, який може
забезпечити джерело живлення, і не буде залежати від струму бази.
У такому стані транзистор не здатний підсилювати сигнал, оскільки
струм колектора не реагує на зміни струму бази.
Типи корпусів транзисторів
Схеми вмикання БТ
Статичні характеристики БТ ввімкненого за
схемою СБ
Статичні характеристики БТ ввімкненого за
схемою СЕ
Емітерний повторювач
Емітерний повторювач використовується для узгодження джерела
сигналу з високим внутрішнім опором з низькоомним
навантаженням
Порівняння параметрів схем вмикання БТ
Параметр
Схема СЕ
Схема СБ
Схема СК
Коеф. підсилення
струму кі
Коеф. підсилення
напруги кu
Коеф. підсилення
потужності кp
Вхідний опір Rвх
Десятки-сотні
<1
Десятки-сотні
Десятки-сотні
Десятки-сотні
<1
Сотні – десятки
тисяч
Десятки - сотні
Десятки - сотні
Сотні ом – одиниці
кілоом
Одиниці – десятки
ом
Десятки – сотні
кілоом
Вихідний опір Rвих
Одиниці – десятки
кілоом
Сотні кілоом –
одиниці мегаом
Сотні ом – одиниці
кілоом
Фазовий зсув між
Uвх та Uвих
180
0
0
БТ як активний чотириполюсник.
Система h-параметрів
БТ як активний чотириполюсник.
Система h-параметрів

similar documents