Вих.робота

Report

Виховна робота в ІнАЕКСУ здійснюється на засадах
демократизму, використання виховного потенціалу
студентського самоврядування і спрямовується на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості,
здатної до самостійного мислення, чіткої громадянської
позиції та успішної самореалізації в подальшому житті.

Головним завданням виховної роботи є виховання
майбутніх спеціалістів високоосвіченими людьми, носіями
високої загальної, політичної, правової, інтелектуальної,
соціально-психологічної, естетичної та фізичної культури;
створення умов для вільного розвитку особистості,
залучення до різних видів творчості (науководослідницької,
культурно-просвітницької,
суспільногуманістичної, оздоровчо-спортивної тощо).
Основні напрямки виховної роботи в ІнАЕКСУ
Культурнопросвітницька
робота та
організація
студентського
дозвілля
Робота кураторів та
наставників
Студентське
самоврядування
Спортивно-оздоровча
робота
Науково-дослідна
робота. Студентські
товариства та
об'єднання
Контроль умов
проживання в
гуртожитку
Робота з іноземними
студентами
Робота служби
психологічної
підтримки
Правове виховання та
пропаганда здорового
способу життя
Основні напрямки роботи кураторів груп
КУРАТОРИ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП 1 КУРСУ ІнАЕКСУ
 БОГАЧ І.В. (доц. каф. АІВТ)- Група 1СІ-11
 КОВТУН В.В. (доц. каф. КСУ) – Група 3СІ-11
 ПРИСЯЖНЮК В.В. (ст.викл. каф. МПА) – Група МІТ-11
 МУСІЙЧУК І.В. (ас. Каф. ЛОТ) – Група О-11
 ознайомлення студентів з чинними нормативними і регламентуючими
документами;
 допомога студентам в адаптації до умов навчання і проживання;
 профілактика і розв’язання конфліктних ситуацій, створення довірливих
відносин в групі;
 виявлення інтересів і здібностей у студентів групи, залучення до участі в
загально університетських та факультетських заходах ;
 вивчення побутових умов студентів (відвідування гуртожитку);
 підтримка та забезпечення інформаційних зв’язків з батьками студентів (участь
у проведенні батьківськиз зборів) .
Програма адаптації студентів
1 курсу до навчання у ВНТУ
 Ознайомлення студентів з інфраструктурою університету
 Організація поселення студентів І курсу в гуртожиток ВНТУ.
 Ознайомлення студентів з Правилами внутрішнього розпорядку для студентів і
співробітників університету., з принципами кредитно-модульної системи навчання
 Організація зборів-зустрічі студентів, які проживають в гуртожитку, з представниками
адміністрації студмістечка, студрадою гуртожитку, психологом гуртожитку.
 Ознайомлення студентів з Програмою реалізації гуманітарної політики та виховної
роботи у ВНТУ на наступний навчальний рік.
 Організація співпраці кураторів з представниками психологічної служби ВНТУ.
 Проведення зустрічі з медпрацівниками на тему про здоровий спосіб життя
 Проведення зустрічі з представниками студентського самоврядування інституту.
 Проведення зустрічі з представниками органів правопорядку.
 Проведення загальнофакультетських кураторських годин.
 Проведення анкетування серед студентів з метою виявлення їх творчих здібностей для
подальшого залучення до художньо-самодіяльних заходів інституту і ВНТУ.
Посвята першокурсників у студенти
Команда ІнАЕКСУ – неодноразовий переможець
інтелектуальної гри «ЩО? ДЕ? КОЛИ?
Cтуденти ІнАЕКСУ приймають активну участь в спортивних змаганнях у рамках
Спартакіади ВНТУ, області та України:
Рябоконь Ігор (3СІ-10)- переможець троєбор’я у ВНТУ;
Луцков Дмитро (3СІ-10)- Учасник Всеукраїнськиї змагань із скелелазіння;
Гарбер Руслан (3СІ-10) – учасник обласних змагань із штанги та вільної боротьби;
Серга Ігор (3СІ-10) - учасник Всеукраїнської Універсіади з баскетболу; Михайло
Зеленський (3СІ-09) – учасник чемпіонату області з волейболу серед ВНЗ;
Олексій Артюхов (О-08)- бронзовий призер командної першості серед ВНЗ України з
більярдного спорту «Вільна піраміда».
Наші чемпіони:
Вересюк Олександр –майстер спорту України, призер чемпіонату світу з
боротьби сумо 2008 р., призер чемпіонату Європи по боротьбі на поясах 2009
р., 8–ми кратний чемпіон України з боротьби сумо;
Кулик Олександра –чемпіонка Універсіади та Кубку області в штовханні ядра
2009 р., призерка області зі стрибків у довжину.
Потапенко Ольга - студентка ІнАЕКСУ, легка атлетика, І-й спортивний роз-ряд,
чемпіонка Універсіади області з естафетного бігу (4×100м), призер обласних
змагань з бігу на 200 і 400 м.
Участь Студради в благодійних заходах
Поїздка у дитячий будинок в
с.Сутиски
Акція «Від серця до серця»
•
Посилити контроль за навчальним процесом студентів (їх успішністю,
пропусками занять) та проведення активної роботи щодо формування
внутрішніх стимулів до набуття знань з обраної спеціальності. Особливу
увагу приділяти студентам контрактної форми навчання.
•
Деканам, заступникам деканів з виховної роботи, кураторам приділяти
більше уваги питанням адаптації студентів першого курсу до навчання у
ВНТУ та посилити контроль за успішністю та відвідуванням занять
іноземних студентів.
•
Необхідно звернути увагу на погодженість планів роботи Студентського
самоврядування ІнАЕКСУ з планами виховної роботи факультетів.
•
Потребує посилення організація спільної профорієнтаційної роботи
адміністрації Інституту з органами студентського самоврядування по
залученню абітурієнтів до навчання за спеціальностями ІнАЕКСУ

similar documents