PowerPoint-presentatie

Report
H 24: Breakevenanalyse
Om meerdere redenen is het belangrijk voor ondernemingen om de breakevenanalyse uit te voeren. Het breakevenpunt geeft die afzet of omzet weer waar er
noch winst wordt gemaakt, noch verlies wordt geleden.
Waarom willen ondernemingen dat weten?
• Als een onderneming start is het belangrijk te weten hoeveel afzet of omzet ze
moeten maken om winstgevend te zijn. Het 1e jaar verlies leiden kan nog,
maar op lange termijn moet er winst gemaakt worden.
• Als een bedrijf een nieuw product op de markt wil gaan brengen moeten ze
weten of dat nieuwe product op termijn winst oplevert.
We kennen de breakeven-afzet (BEA) en de breakeven-omzet (BEO). De BEA
wordt weergegeven in aantallen; de BEO in geld.
Belangrijke rol in dit hoofdstuk spelen de variabele kosten (VK) en de constante
kosten (CK).
Variabele kosten: kosten die reageren op de hoeveelheid.
Bijvoorbeeld: grondstof en hulpstof zijn typische voorbeelden van variabele
kosten. Je kunt namelijk kijken hoeveel grondstof er in 1 product zit; dan kun je
ook berekenen hoeveel grondstof je nodig hebt voor 2 of 10 of 100.000
producten.
Ook de lonen worden tot de variabele kosten gerekend. Stukproductie is hier het
belangrijkste voorbeeld van. Je kunt echter verdedigen dat de lonen tot de
constante kosten zouden behoren. (bijv: een vast maandelijks salaris).
We kennen 3 vormen van variabele kosten:
1 degressief variabele kosten
2 progressief variabele kosten
3 proportioneel variabele kosten
1: Degressief variabele kosten: naarmate de hoeveelheid toeneemt nemen de
variabele kosten per stuk af.
Stel iemand laat een huis ontwerpen; kosten € 15.000. Als hij dat alleen moet betalen
kost hem dat € 15.000; is er nog iemand die datzelfde huis wil laten ontwerpen dan
zijn de kosten € 7.500 per persoon.
TVK
90
80
70
60
50
TVK
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
2: Progressief variabele kosten: naarmate de hoeveelheid toeneemt nemen de
variabele kosten per stuk toe.
Als je in Nederland mobiel belt zijn de kosten per gesprek bijvoorbeeld € 0,20 per
minuut. Bel je met dezelfde telefoon (mbv dezelfde telefoonlijn) in het buitenland dan
moet je € 1,50 betalen per minuut.
TVK
3000000
2500000
2000000
1500000
TK
1000000
500000
0
1
2
3
4
5
3: Proportioneel variabele kosten: de variabele kosten reageren recht evenredig op de
hoeveelheid.
Heb je voor 1 product € 14 aan variabele kosten nodig dan heb je voor 2 producten aan
variabele kosten 2 x 14 = € 28 nodig. Voor 3 producten 3 x 14 = € 42
Bij het rekenwerk in dit hoofdstuk gaat men uitsluitend uit van proportioneel variabele
kosten.
TVK
140
120
100
80
TVK
60
40
20
0
1
2
3
4
5
Constante kosten: de constante kosten reageren (binnen grenzen) niet op de
productieomvang.
Voorbeeld: de huur die je moet betalen voor opslagruimte. Of je er nu 0, 1 of
35.000 producten in opslaat; de huur blijft hetzelfde. Andere typische voorbeelden
van CK zijn interestkosten en afschrijvingskosten.
CK
12000
10000
8000
6000
CK
4000
2000
0
1
2
3
4
5
CK reageren binnen grenzen niet op de hoeveelheid.
Binnen grenzen? Stel een machine heeft een maximale productiecapaciteit van
5.000 stuks. Zolang je er dus minder maakt dan 5.000 blijven de CK gelijk. Wil je
er echter 5.100 maken dan zullen de CK stijgen. Immers je moet een nieuwe
machine aanschaffen. Dit noemen we de zogenaamde trapsgewijze constante
kosten.
CK
350000
300000
250000
200000
CK
150000
100000
50000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Voorbeeld:
• VK per stuk zijn € 30
• CK = € 100.000
• Verkoopprijs per stuk = € 50
Aantal
VK
CK
TK
TO
Winst
0
€0
€ 100.000
€ 100.000
€0
- € 100.000
10
€ 300
€ 100.000
€ 100.300
€ 500
- € 99.800
1000
€ 30.000
€ 100.000
€ 130.000
€ 50.000
- € 80.000
8000
€ 240.000
€ 100.000
€ 340.000
€ 400.000
+ € 60.000
De breakeven-afzet (BEA) ligt dus in ieder geval tussen de 1.000 en de 8.000 stuks.
Hoe nu BEA en BEO te berekenen?
1e manier: TO = TK
TO = TK:
• TO = 50x
• TK = 30x + 100.000
• 50x = 30x + 100.000
• 20x = 100.000
• X = 5.000 stuks (= BEA)……..5.000 x € 50 = € 250.000 (= BEO)
600000
Daar waar de 2 lijnen elkaar
snijden lees je op de x-as de BEA
af. Op de y-as lees je BEO af
500000
400000
TK
300000
TO
200000
100000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hoe nu BEA en BEO te berekenen?
2e manier:
C
(p - v)
C = constante kosten = € 100.000
P = verkoopprijs per stuk excl btw = € 50
V = variabele kosten per stuk = € 30
(P-V) noemen we de dekkingsbijdrage.
100.000 = 5.000 stuks (BEA)……………………5.000 x € 50 = € 250.000 (= BEO)
(50 – 30)
250000
200000
150000
CK
(P-V)
100000
50000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Daar waar de lijnen elkaar snijden
lees je op de x-as de BEA af.
Nadeel van deze grafiek is dat je de
BEO niet kunt aflezen op de y-as.
Voorbeeld:
Aantal
TK
30.000
€ 2.250.000
48.000
€ 2.700.000
76.000
€ 3.400.000
De verkoopprijs bedraagt € 65,45 incl. 19% BTW; de productiecapaciteit van de
machine bedraagt 80.000 stuks
1: Bereken de VK per stuk.
2: Bereken de CK.
3: Bereken TK bij 55.800 stuks.
4: Bereken de winst (of verlies) bij 36.000 stuks
5: Bereken BEA op 2 manieren.
6: Bereken BEO.
7: Teken de 2 grafieken behorend bij vraag 5 en 6. Geef zo mogelijk BEA en
BEO aan in de grafieken.
8: Bij welke omzet haal je een winst van € 185.000?
Antwoorden:
1: 2.700.000 – 2.250.000 = € 25
48.000 – 30.000
Controle: 3.400.000 – 2.700.000 = € 25
76.000 – 48.000
2: 2.700.000 – (48.000 x 25) = € 1.500.000
Controle 2.250.00 – 30.000 x 25 = € 1.500.000
3: 55.800 x 25 + 1.500.000 = € 2.895.000
4: Verkoopprijs excl btw = 65,45/1,19 = € 55
Opbrengst = 36.000 x € 55 =
Kosten = 36.000 x 25 + 1.500.000 =
Verlies =
€ 1.980.000
€ 2.400.000 (-/-)
€ 420.000
5: TO = TK
55x = 25x + 1.500.000
30x = 1.500.000
X = 50.000 (BEA)
C/(P-V)
1.500.000/(55-25) = 50.000 (BEA)
6: X = 50.000 (BEA)…. 50.000 x 55 = € 2.750.000 (BEO)
7:
6000000
5000000
4000000
TK
3000000
TO
2000000
1000000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7:
3500000
3000000
2500000
2000000
CK
1500000
(P-V)
1000000
500000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8: TO –TK = 185.000
• 55x –(25x + 1.500.000) = 185.000
• 55x -25 x -1.500.000 = 185.000
• 30x – 1.500.000 = 185.000
• 30x = 1.685.000
• X = 56.166,66667……….56.167 stuks
• 56.167 x € 55 = € 3.089.185
C/(P-V)
* (1.500.000 + 185.000)/(55 -25) = 56.167
* 56.167 x € 55 = € 3.089.185

similar documents