Posloupnost - Mendelova střední škola, Nový Jičín, po

Report
Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420
Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín
NÁZEV MATERIÁLU:
Posloupnost – obecná posloupnost
Autor: Mgr. Břetislav Macek
Rok vydání: 2013
Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Byl uskutečněn z prostředků projektu OP VK. Materiály
jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv
další využití podléhá Autorskému zákonu. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons – Uveďte autora Neužívejte komerčně - Nezasahujte do díla 3.0 Česko.
Posloupnost
–
obecná posloupnost
Osnova
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
pojem posloupnost
graf posloupnosti
dělení posloupnosti
vlastnosti posloupnosti
způsoby zápisu posloupnosti
ukázkové příklady
příklady na procvičení včetně řešení
Posloupnost
• posloupnost je nějaká řada hodnot (čísel) mající
přesné pořadí
• posloupnost je funkce
• posloupnost je zobrazení N  R
posloupnost čísel
1 , 3 , 5 , 7 , 9 , ...
R
pořadí
1. 2. 3. 4. 5. ...
N
pozn.: označení posloupnosti
pozn.: členy posloupnosti – an (např. a1 ; a2 ; a3 ; ... ; an-1 ; an ; an+1 ; ...)
Graf posloupnosti
• posloupnost je funkce a tedy má i své grafické
znázornění (graf)
- graf izolovaných bodů
[ N; R]  [ n; an]
R
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
2
3
4
5
6
N
Dělení posloupnosti
• konečná posloupnost
- jde o posloupnost s přesně konečným počtem hodnot (čísel)
Př. množina žáků ve třídě dle jmenného seznamu
• nekonečná posloupnost
- jde o posloupnost s nekonečným počtem hodnot (čísel)
Př. množina celých kladných sudých čísel - 2; 4; 6; 8; ...
Vlastnosti posloupnosti
• monotónnost posloupnosti
-
rostoucí – když pro každé n N platí: an < an+1
klesající – když pro každé n N platí: an > an+1
nerostoucí – když pro každé n N platí: an ≥ an+1
neklesající – když pro každé n N platí: an ≤ an+1
pozn.: v případě, kdy se pro každé n N : an = an+1 pak bude
posloupnost tzv. konstantní
Způsoby zápisu posloupnosti
• vzorcem vyjadřujícím n-tý člen posloupnosti
- je třeba znát zápis posloupnosti n-tého členu pomocí n
Př.

• rekurentním vzorcem
- zde je zapotřebí znát první člen nebo několik prvních členů
posloupnosti a vzorec, pomocí něhož lze vyřešit další členy
posloupnosti
Př.
Ukázkový příklad:
Napište prvních pět členů posloupnosti zadané takto
n = 1:
n = 2:
n = 3:
n = 4:
n = 5:
.
dosazujeme za n postupně čísla 1, 2, 3, 4 a 5
Ukázkový příklad:
Napište prvních pět členů takto zadané posloupnosti
a určete její vlastnost.
n = 1:
vezmeme n = 1 a dosadíme všude za n ve vzorci 1
dosadíme člen a1 a vyřešíme a2
zjistíme člen a2
n= 2:
vezmeme n = 2 a dosadíme všude za n ve vzorci 2
dosadíme člen a2 a vyřešíme a3
zjistíme člen a3
Ukázkový příklad:
n = 3:
vezmeme n = 3 a dosadíme všude za n ve vzorci 3
dosadíme člen a3 a vyřešíme a4
zjistíme člen a4
n= 4:
vezmeme n = 4 a dosadíme všude za n ve vzorci 4
dosadíme člen a4 a vyřešíme a5
zjistíme člen a5
posloupnost je rostoucí
Příklady na procvičení
př. 1: Napište prvních pět členů takto zadané posloupnosti
a určete její vlastnost.
Řešení
př. 2: Napište prvních pět členů takto zadané posloupnosti
Řešení
přeskočit
Řešení př. 1:
vyřešit prvních pět členů a určit vlastnost
n = 1: a1 =
n = 2: a2 =
n = 3: a3 =
n = 4: a4 =
n = 5: a5 =
Posloupnost je klesající.
zpět
Řešení př. 2:
- vyřešit prvních pět členů
n = 1:
n = 2:
n = 3:
zpět
Shrnutí
• definice posloupnosti
- řada čísel mající přesné pořadí; funkce; zobrazení
• dělení posloupnosti
a) konečná
b) nekonečná
• způsoby zápisu posloupnosti
a) vztah pro n-tý člen posloupnosti
b) rekurentní vzorec – nějaké členy + vzorec
Zdroje
• HUDCOVÁ, Milada a Libuše KUBIČÍKOVÁ. Sbírka úloh z
matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium. 2. vydání.
Havlíčkův Brod: Prometheus, spol. s r.o., 2005. Učebnice pro
střední školy. ISBN 80-7196-318-6

similar documents