ppt - Táborské soukromé gymnázium, sro

Report
Číslo projektu
CZ.1.07/1.500/34.0200
Číslo materiálu
VY_62_INOVACE_16_FINANCE
Název školy
Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor
Autor
Mgr. Zdeněk Novák
Tematický celek
Finanční gramotnost – finanční matematika
Ročník
1. až 4. ročník, gymnaziální vzdělávání
Datum tvorby
Březen 2012
V Prezentaci jsou uvedeny definice směnky. Úlohy zaměřené na
Anotace
praktickou aplikaci finanční matematiky i s informacemi
pomáhajícími při jejich řešení
Metodický pokyn
prezentace je určena jako výklad do hodiny
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora
Eskont směnky
Směnka – je cenný papír obsahující zákonem přesně vymezené
náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek nebo příkaz toho, kdo
směnku vystavil, zaplatit stanovenou finanční částku v určitou dobu,
na určitém místě a zabezpečující jejímu právoplatnému majiteli právo
vyžadovat toto plnění od toho, kdo se na směnce podepsal.
Eskont směnky – je odkup směnky bankou před dnem její
splatnosti. Banka si přitom sráží diskont za dobu od eskontu do
splatnosti směnky a provizi z eskontu směnky.
Směnečník je ten, kdo má
zaplatit cizí směnku
Domicil je místo stálého pobytu
Obr. 1
příklad

Banka odkoupila dne 15.2. od textilní firmy
ABRA směnku na částku 200 000 Kč,
splatnou dne 8.5. téhož roku. Banka ji
eskontuje s diskontní mírou 9,5%, eskontní
provize je 0,15% z její hodnoty. Kolik korun
banka firmě ABRA vyplatila?
řešení

Vypočítáme nejprve počet dní ode dne eskontování směnky do dne její splatnosti –
den splatnosti přitom započítáme, den eskontování nikoli:

Hodnota směnky se sníží o diskont za 83 dní a o provizi z eskontu směnky.
Pro diskont D platí vzorec:

D  200000 Kč .0,095 .

83
 4380 ,56 Kč
360
Provize z eskontu směnky je:
0,0015.200000Kč  300Kč

Vypočítáme částku k výplatě:
200000Kč  4380,56Kč  300Kč  195319,44Kč

Banka firmě ABRA vyplatila 195 320 Kč.
Obr. 2
příklad

Banka eskontuje klientovi směnku o hodnotě
100 000 Kč, započítává 42 dní do dne její
splatnosti. Diskontní míra je 11%, eskontní
provize činí 0,05% z hodnoty směnky.

Kolik korun banka klientovi vyplatí?
řešení

Pro diskont platí vzorec:
42
D  100000 Kč .0,11.
 1283 ,33 Kč
360

Provize z eskontu směnky je:
0,0005.100000Kč  50Kč

Vypočítáme částku k výplatě:
100000Kč  1283,33Kč  50Kč  98666,67Kč

Banka vyplatí klientovi částku 98 667 Kč.
příklad

Pan Valoušek chce prodat směnku na 100 000 Kč, a to
36 dní před dnem splatnosti. Získal informaci, že banka
by ji eskontovala s diskontní mírou 10%, provize z
eskontu směnky by činila 0,1%. Vypočítejte zpaměti,
kolik korun by pan Valoušek za směnku obdržel.
řešení

Pro diskont platí vzorec:
36
D  100000 Kč .0,1.
 1000 Kč
360

Provize z eskontu směnky je:
100000Kč.0,001 100Kč

Vypočítáme částku k výplatě:
100000 Kč  1000 Kč  100 Kč  98900 Kč
příklad

Firma ALFA nezaplatila dodavatelské firmě DELTA
za zboží hotově, ale vystavila jí směnku na
750 000 Kč na půl roku, se dnem splatnosti 15.9.
Po dvou měsících tuto směnku firma DELTA
prodala bance. Banka ji eskontuje s diskontní
mírou 9,7%, eskontní provize činí 0,08% z
hodnoty směnky.

Kolik korun banka firmě DELTA vyplatí?
řešení

Pro diskont platí vzorec:
1
D  750000 Kč .0,097 .  24250 Kč
3

Provize z eskontu směnky je:
750000.0,0008 600Kč

Vypočítáme částku k výplatě:
750000  24250 Kč  600 Kč  725150 Kč

Banka vyplatí klientovi částku 725 150 Kč.
příklad

Banka eskontovala dne 23.1. od majitele tři směnky:

Směnku na 400 000 Kč se dnem splatnosti 28.2., při
diskontní míře 9,5%;

Směnku na 1 200 000 Kč se dnem splatnosti 10.4., při
diskontní míře 10,2%;

Směnku na 900 000 Kč se dnem splatnosti 16.5., při
diskontní míře 9,8%.

Ve všech případech účtuje banka eskontní provizi 0,2% z
hodnoty směnky.

Kolik korun majitel směnek od banky obdržel?
řešení

1.směnka
35
400000 Kč .0,095 .
 3694 ,44 Kč
360
400000Kč.0,002  800Kč


400000Kč  3694,44Kč  800Kč  395505,60Kč
2.směnka
77
1200000 Kč .0,102 .
 26180 Kč
360
1200000Kč.0,002  2400Kč
1200000 Kč  26180 Kč  2400 Kč  1171420 Kč
3.směnka
113
900000 Kč .0,098 .
 27685 Kč
360
900000Kč.0,002  1800Kč
900000 Kč  27685 Kč  1800 Kč  870515 Kč
395505,60Kč  1171420Kč  870515Kč  2437441Kč
Literatura

ODVÁRKO, O., Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. 1.
vydání.
Praha : Prometheus, 2005. ISBN 80-7196-303-8.
Zdroj obrázků
Obr.1:
Obr.2:
http://www.rychla-pujcka-online.cz/pic/vzor-smenka.jpg
ODVÁRKO, O., Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. 1. vydání.
Praha : Prometheus, 2005. ISBN 80-7196-303-8.

similar documents