Stáže ve firmách (MgA Lenka Košťáková)

Report
Základní informace o projektu
•Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání
•Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
•prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání
•registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/41.0001
•Období realizace: červen 2012 – říjen 2014 (29 měsíců)
•Rozpočet projektu: 800 mil. Kč
•Počet podpořených osob: 5000
Cíl projektu
• Zavedení systému dalšího vzdělávání ve firmách formou stáží
• Ukotvení stáží do české legislativy
• Zvýšení zaměstnatelnosti občanů ČR v konkurenceschopných
oborech
• Vytvoření Národního katalogu stáží
– katalog šablon
– online databáze poskytovatelů stáží
Uchazeč o stáž / stážista
• Občan ČR s trvalým bydlištěm mimo hl. m. Praha
• Stážistou může být:
– absolvent
– nezaměstnaný
– osoba vracející se na trh práce
– osoba mající zájem o kariérní vzdělávání
– Stážista nesmí mít status studenta a nesmí být OSVČ
Motivace uchazeče o stáž
• Praxe v oboru, navázání cenných kontaktů
• Možnost získat po stáži zaměstnání u poskytovatele stáže
• Podpora v nezaměstnanosti pro osoby evidované na ÚP
• Stravné, cestovné, příspěvek na ubytování
• Certifikát o ukončení stáže – Europass
Poskytovatel stáže
• Sídlo na území ČR
– ekonomický subjekt (např. stavební firma, výrobní společnost)
– jiný subjekt (např. příspěvková organizace, škola)
• Schopnost zajistit mentora
– zaměstnán minimálně 6 měsíců před vypsáním stáže u
poskytovatele stáže
– zaměstnán na minimálně 1,0 pracovního úvazku
• Veřejná podpora malého rozsahu = de minimis
– nesmí přesáhnout 200.000 EUR
Výhody pro poskytovatele stáží
• Úhrada fixních nákladů spojených s poskytováním stáže
• Prezentace firmy v databázi poskytovatelů stáží
• Po skončení stáže možnost (ne závazek) stážistu zaměstnat
– získání již zaškoleného zaměstnance
• Účast na tvorbě nového systému vzdělávání
Šablony stáží
– Základní rámec stáže
• stanovenými cíli a
indikativním
harmonogramem stáže
• požadavky na
poskytovatele stáže –
požadavky na mentora
• požadavky na stážistu
– Tvorba nových šablon
• zohledněna poptávka
poskytovatelů stáží
• Celkem 129 šablon v oborech:
– Bezpečnost práce, ochrana majetku
a osob
– Ekonomika, administrativa
personalistika správa
– Informační technologie
– Management
– Stavebnictví
– Strojírenství
– Výchova a vzdělání
– Elektrotechnika,
– Dřevařská výroba
– Sociální služby
– Pohostinství, gastronomie, cestovní
ruch
– Zdravotnictví a farmacie
– Služby provozní a osobní
– Potravinářství
Karta stáže
Stážista
Poskytovatel
Vyplní svůj profil
Vyplní svůj profil
Na základě
šablony stáže
vypíše kartu
stáže
Přihlásí se ke
kartě stáže
Karta stáže
FDV schválí přihlášení ke kartě
FDV schválí
a zveřejní kartu stáže
Po výběru stážisty poskytovatelem FDV
podepíše s oběma stranami smlouvu
Stážista vykonává stáž
Statistické informace
4 000 Zahájených stáží od začátku projektu
2 500 Úspěšně ukončených stáží
500 Stážistů získalo zaměstnání nebo jinou formu spolupráce
24 000 Registrovaných uchazečů o stáž
7 000 Registrovaných poskytovatelů stáže
Bližší informace o projektu
•
•
Dokumenty
– Manuál pro stážistu
– Manuál pro poskytovatele
stáže
– Smlouva o zajištění stáže
ASAP
– Agendový systém aktivit
projektu
•
Webové stránky
– www.stazevefirmach.cz
•
Infolinka
– 800 77 99 77
– Po - Pá od 9 do 16 hod.
•
E-maily
• [email protected][email protected][email protected]
Děkuji za pozornost
MgA. Lenka Košťáková
Projektová konzultantka
[email protected]
Seminář IVP 26. září 2013

similar documents